Giải câu 8.1, 8.2, 8.3 trang 170, 171 SBT Toán 9 tập 2

0
77
Rate this post

Giải bài tập trang 170, 171 bài 8 Vị trí tương đối của hai đường tròn (tiếp theo) Sách bài tập (SBT) Toán 9 tập 2. Câu 8.1: Cho hai đường tròn (O ; R) và (O’ ; r). Điền vào chỗ trống của bảng sau…

Câu 8.1 trang 170 Sách bài tập (SBT) Toán lớp 9 Tập 1

Cho hai đường tròn (O ; R) và (O’ ; r). Điền vào chỗ trống của bảng sau: 

R

Bạn đang xem: Giải câu 8.1, 8.2, 8.3 trang 170, 171 SBT Toán 9 tập 2

r

OO’

Hệ thức giữa OO’, R, r

Vị trí  tương đối của (O) và (O’)

3

1

OO’ = R – r

3

1

Tiếp xúc ngoài

3

1

3,5

3

1

5

3

1

1

Giải:

R

r

OO’

Hệ thức giữa OO’, R, r

Vị trí  tương đối của (O) và (O’)

3

1

2

(OO’ = R – r)

Tiếp xúc trong

3

1

4

(OO’ = R + r)

Tiếp xúc ngoài

3

1

3,5

(R – r

Cắt nhau

3

1

5

(OO’> R + r)

Ở ngoài nhau

3

1

1

(OO’

(O) đựng (O’)

 


Câu 8.2 trang 170 Sách bài tập (SBT) Toán lớp 9 Tập 1

Cho hai đường tròn (O ; 3cm) và (O ; 4cm) có OO’ = 5cm.

a)   Hai đường tròn (O) và (O¢) có vị trí tương đối nào ?

b)   Tính độ dài dây chung của hai đường tròn.

Giải:

a) (O) và (O’) cắt nhau.

b) Gọi A và B là giao điểm của hai đường tròn (O)

và (O’), H là giao điểm của AB và OO’.

Tam giác AOO’ vuông tại A, AH ⊥ OO’ và AB = 2AH.

Ta tính được AH = 2,4cm nên AB = 4,8cm.

 


Câu 8.3 trang 171 Sách bài tập (SBT) Toán lớp 9 Tập 1

Cho đường tròn (O) và điểm A cố định trên đường tròn. Điểm B chuyển động trên đường tròn.

a)   Chứng minh  rằng trung điểm M của AB chuyển động trên một đường tròn (O¢).

b)   Đường tròn (O¢) có vị trí tương đối nào đó đối với đường tròn (O) ?

Giải: 

a) (widehat {AMO} = 90^circ ). Điểm M chuyển động trên

đường tròn (O’) đường kính AO.

b) Đường tròn (O’) tiếp xúc trong với đường tròn (O).

 

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-cau-8-1-8-2-8-3-trang-170-171-sbt-toan-9-tap-2/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp