Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty hợp danh

0
38
Rate this post

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty hợp danh là mẫu giấy chứng nhận được sử dụng cho các đối tượng đang có yêu cầu đăng ký công ty hợp danh và đầy đủ các giấy tờ theo quy định chung, các cơ quan có thẩm quyền sẽ sử dụng.

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty hợp danh để cấp cho các đối tượng đã làm hồ sơ yêu cầu trước đó. Mẫu được ban hành kèm theo Công văn 4211/BKHĐT-ĐKKD do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo.

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH/TP…….
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Bạn đang xem: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty hợp danh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——o0o——-

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY HỢP DANH

Mã số doanh nghiệp: ……………………..

Đăng ký lần đầu, ngày……tháng……năm……………………..

Đăng ký thay đổi lần thứ: ……, ngày……tháng……năm……

1. Tên công ty

Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa):……………

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):………………….

Tên công ty viết tắt (nếu có):…………………………………………….

2. Địa chỉ trụ sở chính:…………………………………………………….

Điện thoại:……………………… Fax:……………………………………..

Email…………………………… Website:………………………………..

3. Vốn điều lệ (bằng số; bằng chữ; VNĐ):………………………….

4. Danh sách thành viên hợp danh

STT

Tên thành viên hợp danh

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

Quốc tịch

Giá trị phần vốn góp

(VNĐ)

Tỷ lệ (%)

Số CMND (hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác)

TRƯỞNG PHÒNG
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giay-chung-nhan-dang-ky-kinh-doanh-cong-ty-hop-danh/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp