Kế hoạch tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2021 Hưởng ứng ngày sách Việt Nam 21/4

0
59
Rate this post

Kế hoạch tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2021 gồm 2 mẫu, giúp thầy cô tham khảo nhanh chóng lên kế hoạch cho ngày đọc sách năm 2021 của trường mình diễn ra thành công tốt đẹp, đúng tiến độ.

Ngày sách Việt Nam được diễn ra vào 21/4 hàng năm tại các trường Tiểu học, THCS, THPT trên khắp cả nước. Nhằm khơi dậy thói quen đọc sách, niềm đam mê đọc sách, ý thức học của các em học sinh. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi kế hoạch tổ chức hưởng ứng ngày hội đọc sách Việt Nam để tổ chức cho các em đạt hiệu quả cao:

Kế hoạch tổ chức ngày sách Việt Nam – Mẫu 1

ỦY BAN NHÂN DÂN………..
TRƯỜNG TIỂU HỌC……..

Bạn đang xem: Kế hoạch tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2021 Hưởng ứng ngày sách Việt Nam 21/4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

….., ngày ….. tháng ….. năm ……

KẾ HOẠCH
Tổ chức “Ngày hội đọc sách”
Năm học 2020 – 2021

Căn cứ công văn số 6841/BGDĐT – GDTX ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đổi mới thư viện và phát triển văn hoá đọc trong nhà trường phổ thông;

Căn cứ vào kế hoạch hoạt động của Thư viện Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận…….;

Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường năm học 2020 – 2021;

Bộ phận Thư viện Trường Tiểu học………. kết hợp cùng ………………. tổ chức ngày hội sách như sau:

I. MỤC ĐÍCH

– Xây dựng và phát triển phong trào đọc sách, khuyến khích các em học sinh khám phá niềm đam mê đọc sách, hướng tới một xã hội học tập, một nét đẹp trong đời sống xã hội;

– Tổ chức cho học sinh có một sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo điều kiện cho học sinh được tự do vui chơi và thư giãn;

– Khẳng định giá trị, vai trò, tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội, xây dựng phát triển văn hoá đọc trong nhà trường.

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

– Toàn thể giáo viên và học sinh trường Tiểu học………

– Đơn vị tổ chức: Trường tiểu học……..

– Đơn vị kết hợp tổ chức:………………….

III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

– Thời gian: Từ …. giờ ….. phút ngày …. tháng …. năm……

– Địa điểm: Sân trường Trường tiểu học……………………..

IV. NỘI DUNG – HÌNH THỨC TỔ CHỨC

A. Phần mở đầu: Từ …. giờ …. phút đến……giờ …… phút.

1. Khai mạc hội sách:

– Giới thiệu sơ lược mục đích tổ chức hội sách.

2. Giới thiệu sách:

– Phối hợp với ……… giới thiệu về bộ sách mới “Thử tài Tìm kiếm”.

3. Đố vui:

– Học sinh từ khối 3 đến khối 5 tự do tham gia chơi, học sinh trả lời đúng sẽ có phần thưởng.

– Câu hỏi do ban tổ chức cung cấp, MC sẽ đọc câu hỏi cho học sinh trả lời.

– Chuẩn bị quà cho học sinh tham gia chơi đố vui (quà ……. chuẩn bị).

B. Phần hai: Từ …. giờ …. phút đến……giờ …… phút.

1. Đọc sách:

– Học sinh toàn trường tham gia, giáo viên cùng bảo mẫu hỗ trợ giám sát (khối lớp 1 đọc tại lớp, khối lớp 2, 3,4,5 tham gia đọc sách tự do theo gian hàng sách tại các khu vực sảnh).

– Giáo viên chủ nhiệm, bảo mẫu, hỗ trợ điều phối học sinh của lớp mình tham gia đọc tại sân trường (mỗi học sinh 1 quyển sách).

– Học sinh đọc xong sách sẽ đổi với các bạn xung quanh để đọc sách khác.

2. Viết cảm nhận về sách và ngày hội đọc sách:

– Đối tượng tham gia: học sinh khối 4, 5 (học sinh tham gia mang theo bút và nhận giấy tại các gian hàng sách).

– Học sinh tham gia viết bài cảm nhận về quyển sách mà mình đã đọc (nhân vật, nội dung, ý nghĩa, hình thức, cảm xúc,…) hoặc cảm nhận về ngày hội đọc sách (không quá 100 chữ, trình bày đẹp, bài hay sẽ có quà).

3. Tổ chức tô, vẽ tranh sáng tạo:

– Đối tượng tham gia: học sinh khối 1, 2, 3 (mỗi lớp 2 – 3 học sinh).

+ Học sinh khối 1 tô màu tranh (Famacabook chuẩn bị sẵn) cá nhân. Mỗi lớp cử đại diện 3 bạn tham gia. Các bạn còn lại sẽ có tranh để tô riêng tại lớp .

+ Học sinh khối 2, 3 thi tô màu tranh tập thể hoặc sáng tạo làm mark book cá nhân (mỗi lớp đại diện 2 bạn).

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

– Ngày …. tháng ….. năm 2021: nhân viên Thư viện xây dựng kế hoạch triển khai trong nhà trường.

– Từ ngày ….. tháng …. năm 2021 đến ngày …. tháng ….. năm 2021: phối hợp cùng …………….. chuẩn bị các đầu sách và kế hoạch chương trình Tổ chức “Ngày hội đọc sách” năm học 2020 – 2021.

Trên đây là kế hoạch tổ chức “Ngày hội đọc sách” năm học 2020 – 2021”; đề nghị các bộ phận phối hợp thực hiện để ngày hội đọc sách diễn ra thành công tốt đẹp./.

Nơi nhận:

– Liên tịch, PHT;
– Các khối trưởng;
– TBĐD.CMHS;
– Lưu ( VT).

HIỆU TRƯỞNG

……………………….

Kế hoạch tổ chức ngày sách Việt Nam – Mẫu 2

PHÒNG GD&ĐT……….………
TRƯỜNG………………………
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-
Số:…. /KHTHCS …………, ngày….. Tháng….. Năm 2021

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HƯỞNG ỨNG NGÀY SÁCH VIỆT NAM LẦN THỨ … NĂM 20….

Thực hiện theo công văn số …. /PGDĐT ngày …/04/20… của PGD-ĐT TP………….về việc tổ chức Ngày sách Việt Nam năm ………..

Thực hiện kế hoạch năm học ………..- ……….. của trường tiểu học ……..; thực hiện kế hoạch hoạt động thư viện năm học ………..- …………

Thư viện trường tiểu họ……. lập kế hoạch tổ chức “Ngày hội đọc sách” năm học 2017 – ……….. với chủ đề “Sách và văn hóa”. Cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA

1. Mục đích

– Hưởng ứng ngày sách Việt Nam, ngày sách và bản quyền thế giới, tôn vinh giá trị của sách và văn hóa đọc.

– Xây dựng và phát triển phong trào đọc sách, khuyến khích các em học sinh khám phá niềm đam mê đọc sách, hướng tới xây dựng một xã hội học tập.

– Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh: Kĩ năng tư duy, tìm tòi, sáng tạo,…

– Phát động phong trào “Chung tay xây dựng tủ sách của em” nhằm tăng trưởng số lượng sách thư viện. Giúp đỡ các em có hoàn cảnh khó khăn trong việc mua sách.

– Khuyến khích phụ huynh cùng tham gia xây dựng tủ sách phụ huynh với phương châm “ Góp một quyển sách để con mình được đọc nhiều quyển sách”

2. Ý nghĩa:

Việc tổ chức “Ngày hội đọc sách” năm ……….. tạo sân chơi lành mạnh nhằm thu hút đông đảo giáo viên và học sinh, phụ huynh học sinh tham gia; qua đó tuyên truyền, giáo dục về việc đọc sách cũng như trân trọng, giữ gìn và bảo vệ sách, khơi dậy niềm ham mê đọc sách của mỗi người trong thời đại công nghệ thông tin hiện nay.

II. QUI MÔ, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Qui mô: cấp trường

2. Thời gian tổ chức: Ngày 20 tháng 4 năm ……..…

3. Địa điểm: Tại sân trường TH…….

III. ĐỐI TƯỢNG:

Đại biểu, BGH, cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh toàn trường.

IV. NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH

1. Văn nghệ chào mừng

2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

3. Khai mạc ngày hội

4. Đọc quyết định thành lập BTC, BGK

5. Nội dung hoạt động.

5.1. Kể chuyện theo sách

5.2. Vẽ tranh theo chủ đề.

5.3. Nhìn ảnh, sự kiện đoán tên tác phẩm

5.4. Hoạt động quyên góp sách; xây dựng tủ sách phụ huynh.

5.5 Tổ chức đọc sách

6. Bế mạc và trao thưởng.

V. CÁC HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ

1. Kể chuyện theo sách

– Theo hình thức sân khấu hóa, phân vai nhân vật trong truyện.

– Thực hiện : Học sinh tham gia 1 khối 1 tiết mục

– Thời lượng tối đa 1 tiết mục : 10 phút.

2. Vẽ tranh theo chủ đề “Văn minh đô thị”

– Vẽ những bức tranh có nội dung về văn minh đô thị như: Chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông, không vứt rác bừa bãi, không phá hoại môi trường… mang đến thông điệp cho mỗi chúng ta, cần giữ gìn xây dựng thành phố ngày càng tươi đẹp, xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

– Yêu cầu: 1 lớp 2 em học sinh tham gia. vẽ bố cục hợp lí, có phần chú thích về bài vẽ: tên bài vẽ, lớp.

– Vẽ trên giấy A3, màu tự chọn.

3. Nhìn sự kiện đoán tên sách. ( Hình thức rung chuông vàng)

Tổ chức cho khối 4-5. Một lớp 5 em tham gia. Hình ảnh, sự kiện ( bìa sách, nhân vật trong truyện, tác giả….) liên quan đến 1 tác phẩm được hiển thị trên màn hình. Học sinh ghi đáp án vào bảng.

4. Hoạt động quyên góp sách:

– Quyên góp sách theo lớp, phân loại và ghi số lượng cụ thể để tiến hành ủng hộ tại ngày hội đọc sách.

– Xây dựng tủ sách phụ huynh : Phụ huynh, học sinh các lớp sau khi quyên góp sách, tự trưng bày xếp sách lên giá. ( Các lớp tự chuẩn bị giá sách, trang trí đẹp, sắp xếp khoa học ).

5. Hoạt động “Đọc sách”

– Giáo viên, phụ huynh, học sinh cùng tham gia hoạt động đọc sách.

– Giáo viên các khối quản lý tủ sách, phân công học sinh ngồi đọc đúng vị trí.

6. Bế mạc và trao thưởng

VI. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ

1. Xây dựng kế hoạch: CBTV

Báo cáo Hiệu trưởng xin ý kiến chỉ đạo;

2. Phân công nhiệm vụ cụ thể:

Nội dung công việc

Chuẩn bị

Ghi chú

Xây dựng kế hoạch, chuẩn bị các nội dung cần trưng bày, giới thiệu

Nhân viên thư viện

Phổ biến cho lớp, học sinh tham gia

TPT, GVCN

– Băng rôn: “Hãy tích cực đọc sách để mở mang tri thức, rèn luyện nhân cách”

Trên đây là kế hoạch tổ chức ngày sách Việt Nam lần thứ 5 của trường ……………………./.

Nơi nhận:

– CB,GV,NV,HS

– Lưu VT; HSTV

HIỆU TRƯỞNG

………………………….

Biểu mẫu giáo dục

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Tác giả: https://thcs-thptlongphu.edu.vn – Trường Lê Hồng Phong
Nguồn: https://thcs-thptlongphu.edu.vn/ke-hoach-to-chuc-ngay-hoi-doc-sach-nam-2021-huong-ung-ngay-sach-viet-nam-21-4/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp