Kể lại nhân vật sứ thần Giang Văn Minh trong câu chuyện Trí dũng song toàn (6 Mẫu)

0
143
Rate this post

Kể lại nhân vật sứ thần Giang Văn Minh trong câu chuyện Trí dũng song toàn bao gồm 6 bài văn mẫu hay nhất do biên soạn sẽ giúp các em học sinh lớp 5 có thêm nhiều gợi ý mới lạ để hoàn thành tốt bài tập của mình.

Đề bài: Kể lại nhân vật sứ thần Giang Văn Minh trong câu chuyện Trí dũng song toàn

Kể lại nhân vật sứ thần Giang Văn Minh trong câu chuyện Trí dũng song toàn
Kể lại nhân vật sứ thần Giang Văn Minh trong câu chuyện Trí dũng song toàn

Ý nghĩa của câu chuyện Trí dũng song toàn?

Ca ngợi sứ thần Giang Văn Minh trí dũng song toàn, bảo vệ được quyền lợi và danh dự của đất nước khi đi sứ nước ngoài.

Kể lại nhân vật sứ thần Giang Văn Minh trong câu chuyện Trí dũng song toàn – Mẫu 1

Để nhà vua bỏ lệnh góp giỗ Liễu Thăng thì ông mượn chuyện giỗ cụ tổ 5 đời nhà thần, để vua tự nói ra sự vô lí cua quy định này, rồi ông tự ra lệnh bãi bỏ lệ bắt nước ta cốn nạp một tượng vàng cho Liễu Thăng nữa. Ông nhờ một đại thần ra vế đối: “Đồng trụ đến giờ rêu vãn mọc”. Biết nước họ ngạo mạn nhắc lại chuyện Mãn viện dẹp cuộc nổi dậy của Hai Bà Trưng. Ông liền cứng cỏi ra vế đối: “Bạch Đằng thuở máu vẫn còn loang”, nhắc lại truyện ba triều đều thảm trên sông Bạch Đằng. Nghe vậy vua tức quá bèn ra lệnh cho người ám hại ông. Có thể nói ông đúng là một vị tướng trí dũng song toàn. Vì ông vừa mưu trí vừa bất khuất. Ông dũng cảm ra vế đối không cần tính toán. Ông dùng mưu trí để giúp nước ta không phải góp giỗ Liễu Thăng. Mang lại niềm tự hào cho dân tộc.

Kể lại nhân vật sứ thần Giang Văn Minh trong câu chuyện Trí dũng song toàn – Mẫu 2

Giang Văn Minh là một người trí dũng song toàn vì Giang Văn Minh vừa mưu trí lại kiên cường, bất khuất: Giữa triều đình nhà Minh, ông biết dùng mưu để vua nhà Minh buộc phải bỏ lệ góp giỗ Liễu Thăng cho nước Việt. Chỉ bằng một vế đối ngắn gọn và súc tích, Giang Văn Minh đã đáp trả lại thái độ ngạo mạn của vua tôi nhà Minh để nhắc lại ba lần thảm bại của cả ba triều đại Nam Hán, Tống và Nguyên trên sông Bạch Đằng của nước Việt ta. Để giữ thể diện và danh dự đất nước, ông dũng cảm, không sợ chết, dám đối lại một vế đối tràn đầy lòng tự hào dân tộc.

Kể lại nhân vật sứ thần Giang Văn Minh trong câu chuyện Trí dũng song toàn – Mẫu 3

Giang Văn Minh (1573 – 1638), một đại thần nhà Lê đã chỉ bằng mưu trí thông minh mà buộc vua Minh phải bỏ thói hống hách của nước lớn để “hạ chỉ mời ông đến hỏi cho ra lẽ”. Rồi cũng vua Minh mắc mưu của sứ thần triều Lê mà ra tuyên bố rằng : “Từ nay trở đi, nước ngươi không phải giỗ Liễu Thăng nữa”. Để từ đó, nước ta mới thoát khỏi nạn mỗi năm cống nạp một lượng vàng để đền mạng Liễu Thăng (một tướng nhà Minh, năm 1427 bị nghĩa quân Lam Sơn phục kích giết chết ở ải Chi Lăng, nay thuộc tỉnh Lạng Sơn, phía Bắc nước ta).

Ông Giang Văn Minh khi yết kiến vua Minh và đối diện với đại thần của phong kiến Trung Quốc, ông đã tỏ ra cứng cỏi, đối đáp bạo dạn, đầy tự tin bằng cả khí phách anh dũng, bằng sự hiểu biết sâu sắc, lòng tự hào về lịch sử chống ngoại xâm quật cường của Tổ quốc Việt Nam. Chỉ bằng một vế đối ngắn gọn và súc tích, ông Giang Văn Minh đã đập lại thái độ ngạo mạn của nhà Minh để nhắc lại ba lần thảm bại của cả ba triều đại phong kiến phương Bắc trên sống Bạch Đằng của nước Việt anh hùng. Ông đã “xứng đáng là anh hùng thiên cổ”. Một con người vừa mưu trí, vừa dũng cảm như ông thì dù có chết đi rồi cũng vẫn như còn sống mãi.

Kể lại nhân vật sứ thần Giang Văn Minh trong câu chuyện Trí dũng song toàn – Mẫu 4

Khi được vua Lê Thần Tông cử đi sứ Trung Quốc, vua nhà Minh để sứ thần Giang Văn Minh chờ lâu và không chịu tiếp kiến thì Giang Văn Minh đã “vừa khóc lóc rất thảm thiết”. Ông vờ khóc than vì không có mặt ở nhà để cúng giỗ cụ tổ năm đời. Vua Minh phán: Không ai phải giỗ người đã chết từ năm đời. Giang Văn Minh tâu luôn: Vậy, tướng Liễu Thăng tử trận đã mấy trăm năm, sao hàng năm nhà vua vẫn bắt nước tôi cử người mang lễ vật sang cúng giỗ? Vua Minh biết đã mắc mưu đành phải tuyên bố bỏ lệ góp giỗ Liễu Thăng

Kể lại nhân vật sứ thần Giang Văn Minh trong câu chuyện Trí dũng song toàn – Mẫu 5

Trí dũng song toàn là câu chuyện kể về thám hoa Giang Văn Minh – một con người tài hoa, trí dũng song toàn. Trong lần đi sứ phương Bắc, nhờ tài năng, sự cam đảm và lòng yêu nước thiết tha, Giang Văn Minh đã có màn đối đáp lại vua nhà Minh để buộc vua Minh phải bỏ lệ góp giỗ Liễu Thăng cho nước Việt. Ông còn dùng một vế đối ngắn gọn nhưng tràn đầy lòng tự hào dân độc để nhắc lại sự thất bại thảm hại của cả ba triều đại phong kiến phương Bắc trên Bạch Đằng giang ở nước Việt ta, khiến cho vua tôi nhà Minh căm tức không nói lại được nên đã sai người ám sát ông. Ông là tấm gương sáng ngời về một người anh hùng yêu nước, dũng cảm, mưu trí, luôn giữ thể diện và danh dự đất nước.

Kể lại nhân vật sứ thần Giang Văn Minh trong câu chuyện Trí dũng song toàn – Mẫu 6

Khi được vua Lê Thần Tông cử đi sứ Trung Quốc, vua nhà Minh để sứ thần Giang Văn Minh chờ lâu và không chịu tiếp kiến thì Giang Văn Minh đã “vừa khóc lóc rất thảm thiết”. Vua Minh buộc phải tiếp kiến ông và hỏi han “cho ra lẽ”. Nhân dịp đó, sứ thần đã cho vua Minh biết rằng việc góp giỗ Liễu Thăng mới chính là “thật không phải lẽ” vì “tướng Liễu Thăng đã tử trận mấy trăm năm”. Sứ thần nước ta đã khéo léo làm phép tính đơn giản để so sánh là “ngày giỗ cụ tổ năm đời” của mình lại “không có mặt thần ở nhà để cúng giỗ”, thì vua Minh khăng khăng phán rằng “không ai phải giỗ người đã chết từ năm đời”. Từ đó, biệc bãi bỏ lệ “góp giỗ Liễu Thăng ” là điều đương nhiên.

Trí dũng song toàn

Mùa đông năm 1637, thám hoa Giang Văn Minh được vua Lê Thần Tông cử đi sứ Trung Quốc. Chờ rất lâu mà vẫn không được vua nhà Minh cho tiếp kiến, ông vờ khóc lóc rất thảm thiết. Vua Minh liền hạ chỉ mời ông đến hỏi cho ra lẽ.

Thám hoa vừa khóc vừa than rằng:

– Hôm nay là ngày giỗ cụ Tổ năm đời của thần, nhưng thần không có mặt ở nhà để cúng giỗ. Thật là bất hiếu với tổ tiên.

Vua Minh phán:

– Không ai phải giỗ người đã chết từ năm đời. Sứ thần khóc lóc như vậy thật không phải lẽ!

Giang Văn Minh nghe vậy, bèn tâu:

– Vậy, tướng Liễu Thăng tử trận đã mấy trăm năm, sao hằng năm nhà vua vẫn bắt nước tôi cử người mang lễ vật sang cúng giỗ?

Biết đã mắc mưu sứ thần, vua Minh vẫn phải nói:

– Từ nay trở đi, nước ngươi không phải góp giỗ Liễu Thăng nữa.

Từ đó nước ta mới thoát khỏi nạn mỗi năm cống nạp một tượng vàng để đền mạng Liễu Thăng.

Lần khác, khi Giang Văn Minh vào yết kiến, vua Minh sai một đại thần ra vế đối:

– Đồng trụ đến giờ rêu vẫn mọc.

Biết họ ngạo mạn nhắc chuyện Mã Viện dẹp cuộc nổi dậy của Hai Bà Trưng, Giang Văn Minh cứng cỏi đối lại ngay:

– Bạch Đằng thuở trước máu còn loang.

Thấy sứ giả Việt Nam dám lấy việc quân đội cả ba triều đại Nam Hán, Tống và Nguyên đều thảm bại trên sông Bạch Đằng để đối lại, vua Minh giận quá, sai người ám hại ông.

Thi hài Giang Văn Minh được đưa về nước. Vua Lê Thần Tông đến tận linh cữu ông, khóc rằng:

– Sứ thần không làm nhục mệnh vua, xứng đáng là anh hùng thiên cổ.

Điếu văn của vua Lê còn có câu: “Ai cũng sống, sống như ông, thật đáng sống. Ai cũng chết, chết như ông, chết như sống”.

*************

Trên đây là 6 bài mẫu kể lại nhân vật sứ thần Giang Văn Minh trong câu chuyện Trí dũng song toàn do thầy cô biên soạn. Hy vọng dựa vào đây, các em sẽ có nhiều gợi ý mới lạ để hoàn thành tốt bài tập của mình một cách xuất sắc nhất. Chúc các em học tập thật tốt và luôn đạt điểm cao nhé.

 

 Giáo Dục

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/ke-lai-nhan-vat-su-than-giang-van-minh-trong-cau-chuyen-tri-dung-song-toan/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp