Lưới thức ăn là gì? Các cấp dinh dưỡng trong lưới thức ăn

0
96
Rate this post

Cùng tìm hiểu lưới thức ăn là gì? Các cấp dinh dưỡng trong lưới thức ăn.

Một trong những khía cạnh cơ bản chi phối sự cân bằng sinh thái của một hệ sinh thái là lưới thức ăn. Nó còn được gọi là lưới thức ăn. Đó là tập hợp các tương tác thức ăn giữa các sinh vật khác nhau tạo nên một hệ sinh thái. Lưới thức ăn bao gồm sự phức tạp giữa các chuỗi thức ăn được khởi chạy từ người sản xuất đến người tiêu dùng cuối cùng. Nó có thể được tóm tắt là một chuỗi tuyến tính, nhưng nó trở nên phức tạp khi chúng ta phân tích các vị trí khác nhau của kim tự tháp.

Trong bài viết này, sẽ cho bạn biết mọi thứ bạn cần biết về lưới thức ăn và tầm quan trọng của nó đối với sự cân bằng của các hệ sinh thái.

Lưới thức ăn là gì?

người nhặt rác

Chúng ta đang nói về một tập hợp các tương tác thức ăn diễn ra giữa các sinh vật sống khác nhau tạo nên một hệ sinh thái. Lưới thức ăn này được hình thành bởi sự đan xen của nhiều biến số, cả thức ăn, mức sống. Các mạng dinh dưỡng không mở nhưng chúng đang hình thành các chu trình khép kín, nơi tất cả các sinh vật cuối cùng trở thành thức ăn cho loài khác. Bằng cách này, không có loại sinh vật nào không phải là thức ăn trong bất kỳ phần nào của cuộc đời mình cho người khác. Mặc dù một số loài động vật đang ở phần cao nhất của sự săn mồi, cuối cùng chúng trở thành thức ăn cho động vật phân hủy và động vật ăn hại mà cuối cùng sẽ kết hợp các chất dinh dưỡng của chúng vào cơ thể.

Chúng ta biết rằng trong một mạng lưới nhiệt đới có các mức độ khác nhau của vùng nhiệt đới. Những cái đầu tiên là những cái được hình thành bởi các nhà sản xuất và là những người chịu trách nhiệm giới thiệu năng lượng và vật chất cho toàn bộ hệ thống. Chúng thường được tạo ra thông qua quá trình quang hợp hoặc hóa tổng hợp. Tất cả những nhà sản xuất này phục vụ như thực phẩm cho những người được gọi là người tiêu dùng chính. Những người tiêu dùng chính này chỉ nuôi sống những người sản xuất. Đồng thời, những người tiêu dùng chính này là thực phẩm cho người tiêu dùng thứ cấp. Sự độc hại của sự phức tạp tồn tại trong hệ sinh thái có thể xuất hiện ở các cấp độ khác của người tiêu dùng.

Bạn đang xem: Lưới thức ăn là gì? Các cấp dinh dưỡng trong lưới thức ăn

Các mạng lưới đang trở nên phức tạp hơn vì có tỷ lệ sinh vật ăn tạp tiêu thụ động vật, thực vật và nấm khác nhau. Tất cả các sinh vật này có thể chiếm các tầng khác nhau của vùng nhiệt đới tại bất kỳ thời điểm nào. Nói chung, chúng ta có thể tìm thấy các loại lưới thức ăn khác nhau trong các hệ sinh thái chính khác nhau. Có các mạng lưới dinh dưỡng trên cạn và dưới nước và bên trong các mạng lưới thủy sinh, nước ngọt và biển.

Các cấp thực phẩm trong lưới thức ăn

các cấp độ của web dinh dưỡng

Chúng ta sẽ phân tích đâu là các cấp chính của lưới thức ăn. Đó là về hệ thống phân cấp trong mỗi nút của lưới thức ăn bắt đầu từ những nhà sản xuất chính. Mức độ dinh dưỡng đầu tiên là của người sản xuất, sau đó là các loại mức độ khác nhau của người tiêu dùng. Cuối cùng, có một sinh vật tiêu thụ cuối cùng được tạo thành từ các động vật ăn hại và phân hủy với một chức năng cụ thể.

Mặc dù lưới thức ăn và các cấp của nó thường được biểu thị như một mạng phân cấp, nhưng nó thực sự là một mạng ba chiều và không giới hạn. Và chính là phụ thuộc vào những tương tác tồn tại giữa các sinh vật tạo nên hệ sinh thái, mạng lưới này có thể rất phức tạp.Người tiêu dùng cấp cao hơn sẽ bị tiêu thụ bởi các động vật ăn mòn và phân hủy và những thứ này bởi các sinh vật phân hủy khác. Cuối cùng, chúng sẽ được các nhà sản xuất chính hợp nhất lại bằng cách này hay cách khác vào mạng lưới. Bằng cách này, chu kỳ được đóng lại.

Một trong những khía cạnh cơ bản phải được tính đến trong lưới thức ăn là dòng năng lượng và vật chất. Chúng ta biết rằng hệ sinh thái bao gồm sự tương tác phức tạp của cả các yếu tố phi sinh vật và sinh vật. Đầu tiên là những thứ không có sự sống và thứ hai là những thứ có. Chúng tôi đề cập đến các yếu tố phi sinh học như khí hậu, đất, nước và không khí và các yếu tố sinh vật, cơ thể sống.

Trong tất cả các sinh vật này và hệ thống nói chung, vật chất và năng lượng ảnh hưởng, là nguồn gốc và chủ yếu của tất cả các bức xạ mặt trời.

Nhà sản xuất chính

Chúng là tất cả những sinh vật có khả năng lấy năng lượng từ các nguồn vô cơ. Các nguồn này có thể từ năng lượng mặt trời hoặc các nguyên tố hóa học vô cơ khác. Mặc dù năng lượng của mặt trời không thể được sử dụng bởi tất cả các sinh vật, nhưng những sinh vật được coi là sinh vật tự dưỡng có thể đồng hóa nó và biến đổi nó thành các dạng năng lượng có thể đồng hóa khác. Quá trình biến đổi năng lượng này được gọi là quang hợp hoặc hóa tổng hợp. Các sinh vật tự dưỡng chính tồn tại ởhệ sinh thái là thực vật, tảo, vi khuẩn quang hợp. Tất cả những sinh vật này tạo thành cấp đầu tiên của chuỗi thức ăn.

Mặt khác, chúng ta có các sinh vật hóa học. Đây là những sinh vật có khả năng lấy năng lượng từ quá trình oxy hóa các hợp chất hữu cơ khác nhau. Chúng không cần ánh sáng mặt trời làm nguồn năng lượng chính mà sử dụng năng lượng của các chất hóa học.

Người tiêu dùng chính

người tiêu dùng

Chúng được gọi là sinh vật dị dưỡng. Điều này có nghĩa là chúng không thể tự sản xuất thức ăn. Họ phải nuôi chủ yếu từ các nhà sản xuất sơ cấp. Những người tiêu dùng này được bao gồm bởi loại chế độ ăn uống của họ và được gọi là động vật ăn cỏ. Vì không phải tất cả các cấu trúc thực vật đều có thể dễ dàng Niger, một số sinh vật đã phát triển khả năng tiêu thụ hạt và quả có thịt. Động vật ăn cỏ đã có thể thích nghi để tiêu hóa các mô sợi của thực vật.Để tiêu hóa những mô này, chúng sử dụng một quá trình được gọi là quá trình lên men.

Động vật ăn tạp cũng là một phần của sinh vật tiêu thụ sơ cấp, thứ cấp và thứ ba. Chúng là những sinh vật có thể ăn thức ăn có nguồn gốc thực vật, động vật, nấm hoặc vi khuẩn. Trong loại sinh vật này, con người được bao gồm. Một trong những khía cạnh gây khó hiểu hơn về lưới thức ăn là sự hiện diện của động vật ăn tạp.

Người tiêu dùng thứ cấp

Chúng là những sinh vật dị dưỡng phải trực tiếp tiêu thụ những sinh vật tiêu thụ sơ cấp vì chúng không thể tiêu thụ những người sản xuất. Thông thường động vật ăn thịt có thể ăn các mô tạo nên cơ thể của người tiêu dùng sơ cấp được bao gồm. Có nhiều loại sinh vật tiêu thụ thứ cấp khác nhau, trong đó chúng ta có động vật ăn thịt nhỏ, thực vật ăn côn trùng, v.v.

Động vật ăn thịt bậc ba

Chúng ăn cả người tiêu dùng sơ cấp và thứ cấp. Trong trường hợp động vật ăn tạp, chúng cũng có thể bao gồm các nhà sản xuất chính trực tiếp trong chế độ ăn của chúng.Chúng được biết đến như những kẻ săn mồi siêu hạng. Cuối cùng, chúng ta có những người ăn xác thối và ký sinh trùng. Đây là nhiệm vụ cho ăn xác của các động vật khác đã bị săn bắt hoặc đã chết tự nhiên. Theo cách này, chu trình được khép lại và năng lượng và vật chất được sản xuất trở lại ở các nhà sản xuất sơ cấp.

Lưới thức ăn khác chuỗi thức ăn như thế nào?

Chuỗi thức ăn đi theo một con đường cung cấp năng lượng và nguyên liệu giữa các loài. Lưới thức ăn phức tạp hơn và là một hệ thống toàn bộ các chuỗi thức ăn được kết nối với nhau. Trong một mạng lưới thức ăn, các sinh vật được xếp vào các cấp độ dinh dưỡng khác nhau. Các cấp độ dinh dưỡng bao gồm các loại sinh vật khác nhau như sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ và sinh vật phân hủy.

Một lưới thức ăn bao gồm nhiều chuỗi thức ăn. Chuỗi thức ăn chỉ đi theo một con đường khi động vật tìm thức ăn. vd: Diều hâu ăn rắn, ếch ăn ếch, châu chấu ăn cỏ. Một mạng lưới thức ăn cho thấy nhiều con đường khác nhau thực vật và động vật được kết nối với nhau.

Chuỗi thức ăn khác với lưới thức ăn như thế nào? Chuỗi thức ăn cho thấy một con đường duy nhất của dòng năng lượng và hệ sinh thái. Nó hiển thị một mặt hàng duy nhất mà một sinh vật ăn, nhưng một lưới thức ăn cho thấy tất cả các con đường khác nhau của dòng năng lượng và nhiều mặt hàng mà sinh vật ăn.

Chuỗi thức ăn được định nghĩa là quá trình truyền năng lượng từ người sản xuất bởi một loạt sinh vật ăn hoặc ăn lặp đi lặp lại. Lưới thức ăn được định nghĩa là mạng lưới liên kết với nhau của các chuỗi thức ăn ở các cấp độ dinh dưỡng khác nhau. … Nó cung cấp một đường dẫn thay thế lương thực ổn định.

Một số câu hỏi ôn tập liên quan đến lưới thức ăn và chuỗi thức ăn

Tại sao lưới thức ăn được sử dụng thường xuyên hơn chuỗi thức ăn đố?

Lưới thức ăn cung cấp một mô hình tốt hơn về hệ sinh thái vì lưới thức ăn là một mô hình giữa NHIỀU người tiêu dùng và nhà sản xuất khác nhau trong một hệ sinh thái. Trong khi chuỗi thực phẩm là mô hình chỉ dành cho một người tiêu dùng và nhà sản xuất. … Bởi vì năng lượng bị mất đi khi nó di chuyển từ người sản xuất đến người tiêu dùng, mức dưới cùng là mức lớn nhất.

Thức ăn có phải là một chuỗi không?

chuỗi thức ăn, trong hệ sinh thái, trình tự chuyển vật chất và năng lượng dưới dạng thức ăn từ sinh vật sang sinh vật. Các chuỗi thức ăn đan xen cục bộ thành một lưới thức ăn vì hầu hết các sinh vật tiêu thụ nhiều hơn một loại động vật hoặc thực vật.

Tại sao một lưới thức ăn tốt hơn một chuỗi thức ăn là một cách để mô tả một quần xã?

Bởi vì nó cho thấy mối quan hệ của các sinh vật với nhau trong một môi trường sống, thay vì chỉ một đoạn nhỏ của nó như một chuỗi thức ăn.

Các chuỗi thức ăn có quan hệ như thế nào với lưới thức ăn?

Chuỗi thức ăn đi theo một con đường cung cấp năng lượng và nguyên liệu giữa các loài. Lưới thức ăn phức tạp hơn và là toàn bộ hệ thống chuỗi thực phẩm kết nối. Trong lưới thức ăn, các sinh vật được xếp vào các cấp độ dinh dưỡng khác nhau. Các mức dinh dưỡng bao gồm các loại sinh vật khác nhau như sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ và sinh vật phân hủy.

Lưới thức ăn cho thấy gì?

Lưới thức ăn là một mô tả chi tiết về các loài trong một quần xã và các mối quan hệ của chúng với nhau; nó cho thấy năng lượng được chuyển đến chuỗi thức ăn liên kết với nhau như thế nào với các chuỗi thức ăn khác.

Giải thích lưới thức ăn là gì?

Một mạng lưới thức ăn bao gồm tất cả các chuỗi thức ăn trong một hệ sinh thái duy nhất. … Mỗi chuỗi thức ăn là một con đường khả thi mà năng lượng và chất dinh dưỡng có thể lấy khi chúng di chuyển trong hệ sinh thái. Tất cả các chuỗi thức ăn liên kết với nhau và chồng chéo lên nhau trong hệ sinh thái tạo thành lưới thức ăn.

Chuỗi thức ăn và lưới thức ăn có nghĩa là gì?

Một chuỗi thức ăn là một chuỗi tuyến tính của các sinh vật mà qua đó các chất dinh dưỡng và năng lượng đi qua khi một sinh vật này ăn một sinh vật khác. … Lưới thức ăn bao gồm nhiều chuỗi thức ăn liên kết với nhau và thể hiện thực tế hơn các mối quan hệ tiêu thụ trong hệ sinh thái.

Chuỗi thức ăn hay lưới thức ăn nào chính xác hơn?

Chuỗi thức ăn là một chuỗi các sinh vật trong đó mỗi loài thực vật hoặc động vật phụ thuộc vào sinh vật ở trên hoặc dưới của nó. … Vì lý do đó, thuật ngữ lưới thức ăn chính xác hơn là chuỗi thức ăn.

Tại sao chuỗi thức ăn và lưới thức ăn hiếm khi có nhiều hơn bốn và năm mức nhiệt đới?

Hiếm khi tìm thấy chuỗi thức ăn có nhiều hơn bốn hoặc năm mắt xích bởi vì sự mất mát năng lượng làm hạn chế độ dài của chuỗi thức ăn. … Do đó, sau một số lần chuyển giao năng lượng dinh dưỡng hạn chế, lượng năng lượng còn lại trong chuỗi thức ăn không thể hỗ trợ mức dinh dưỡng cao hơn.

Chuỗi thức ăn và kim tự tháp năng lượng giống nhau như thế nào?

Giải thích: Kim tự tháp năng lượng hiển thị dòng năng lượng trong mỗi giai đoạn của chuỗi thức ăn hoặc lưới thức ăn. Trong mỗi giai đoạn tuyến tính của lưới thức ăn hoặc mỗi giai đoạn của chuỗi thức ăn (còn được gọi là mức dinh dưỡng), khoảng 90% năng lượng bị mất đi.

Chuỗi thức ăn và lưới thức ăn làm cho môi trường sạch như thế nào?

Trả lời: – Chuỗi thức ăn mô tả cách năng lượng và chất dinh dưỡng di chuyển trong hệ sinh thái. Ở cấp độ cơ bản có những thực vật tạo ra năng lượng, sau đó nó chuyển lên những sinh vật cấp cao hơn như động vật ăn cỏ. Trong chuỗi thức ăn, năng lượng được truyền từ cơ thể sống này qua cơ thể sống khác dưới dạng thức ăn.

Lưới thức ăn trên cạn và dưới nước khác nhau như thế nào?

Chuỗi thức ăn trên cạn, còn được gọi là chuỗi thức ăn trên cạn, thường bắt đầu từ một nhà máy sản xuất. Chuỗi thức ăn dưới nước, hay chuỗi thức ăn thủy sản, có thể bắt đầu từ thực vật thủy sinh là vật sản xuất, nhưng cũng có những tế bào trôi nổi tự do cực nhỏ được gọi là thực vật phù du có thể sử dụng ánh sáng mặt trời để làm thức ăn cho chính chúng.

Chuỗi thức ăn hoạt động như thế nào?

Một chuỗi thức ăn cho thấy năng lượng được truyền từ cơ thể sống này sang cơ thể sống khác qua thức ăn như thế nào?. … Khi những động vật này ăn các sản phẩm thực vật này, năng lượng thức ăn và các hợp chất hữu cơ được chuyển từ thực vật sang động vật.

Lưới thức ăn hữu ích như thế nào?

Lưới thức ăn là công cụ quan trọng giúp hiểu rằng thực vật là nền tảng của tất cả các hệ sinh thái và chuỗi thức ăn, duy trì sự sống bằng cách cung cấp dinh dưỡng và oxy cần thiết cho sự tồn tại và sinh sản.

Câu trả lời ngắn gọn về thức ăn là gì?

Lưới thức ăn là sự liên kết tự nhiên của các chuỗi thức ăn và biểu diễn bằng hình ảnh của những gì ăn-những gì trong một cộng đồng sinh thái. Một tên khác của lưới thực phẩm là hệ thống tài nguyên-người tiêu dùng.

Các chuỗi thức ăn khác nhau là gì?

Có hai loại chuỗi thức ăn, cụ thể là chuỗi thức ăn vụn và chuỗi thức ăn chăn thả.

Em hiểu gì theo chuỗi thức ăn? Kể tên hai loại chuỗi thức ăn?

Sự chuyển giao năng lượng thực phẩm từ các nhà sản xuất, thông qua một loạt các sinh vật (từ động vật ăn cỏ đến sinh vật ăn thịt đến sinh vật phân hủy) với việc ăn và ăn lặp đi lặp lại, được gọi là chuỗi thức ăn. QUẢNG CÁO: Trong tự nhiên, về cơ bản có hai loại chuỗi thức ăn được công nhận: chuỗi thức ăn chăn thả và chuỗi thức ăn vụn.

Ưu và nhược điểm của việc sử dụng chuỗi thức ăn hoặc lưới thức ăn là gì?

Ưu điểm chuỗi thực phẩm Nhược điểm của chuỗi thực phẩm
Nó là đơn giản và dễ hiểu. Nó không thực tế trong hệ sinh thái.
Nó là ngắn gọn.
Nó tạo ra một hình ảnh rõ ràng về các mối quan hệ cho ăn.

Chuỗi thức ăn là gì và lưới thức ăn không có nhiều hơn ba hoặc bốn cấp độ dinh dưỡng trong bất kỳ chuỗi thức ăn nào Tại sao?

Năng lượng được truyền qua chuỗi hoặc lưới thức ăn từ cấp độ dinh dưỡng thấp hơn đến cấp độ dinh dưỡng cao hơn. … Mất năng lượng này giải thích tại sao hiếm khi có nhiều hơn bốn cấp độ dinh dưỡng trong một chuỗi hoặc lưới thức ăn. Đôi khi có thể có mức dinh dưỡng thứ năm, nhưng thường không còn đủ năng lượng để hỗ trợ bất kỳ mức bổ sung nào.

Lưới thức ăn là gì? Giải thích các loại lưới thức ăn khác nhau là gì?

Một hệ sinh thái thường có hai loại lưới thức ăn khác nhau: lưới thức ăn chăn thả dựa trên thực vật quang hợp hoặc tảo, cùng với một lưới thức ăn vụn dựa trên các chất phân hủy (chẳng hạn như nấm).

Tại sao chuỗi thức ăn không dài hơn 5?

Năng lượng được chuyển ít hơn ở mỗi cấp của chuỗi thức ăn nên sinh khối nhỏ đi. Kết quả là, thường có ít hơn năm mức dinh dưỡng trong chuỗi thức ăn.

Chuỗi thức ăn, Lưới thức ăn và tháp năng lượng có điểm gì chung?

Một mô hình cho thấy một số chuỗi thức ăn được kết nối. … Một mô hình cho thấy năng lượng thực phẩm di chuyển từ môi trường sang một số sinh vật như thế nào. Kim tự tháp năng lượng, Chuỗi thức ăn và Mạng lưới thức ăn có điểm gì chung. Cả hai đều cho thấy năng lượng thực phẩm chảy qua hệ sinh thái từ sinh vật này sang sinh vật khác như thế nào.

Tại sao lưới thức ăn có mũi tên?

Chuỗi thức ăn là một cách đơn giản, bằng hình ảnh để thể hiện mối quan hệ về thức ăn giữa các sinh vật. … Các mũi tên trong chuỗi thức ăn bên dưới mô tả hướng mà năng lượng và chất dinh dưỡng chảy qua, tức là mũi tên luôn hướng từ người ăn sang người ăn.

Chuỗi thức ăn bắt đầu bằng cái gì?

Chuỗi thức ăn luôn bắt đầu bằng người sản xuất. Đây là một sinh vật tự tạo ra thức ăn. Hầu hết các chuỗi thức ăn đều bắt đầu từ một cây xanh, bởi vì thực vật có thể tạo ra thức ăn bằng cách quang hợp. Một sinh vật ăn thực vật và động vật khác được gọi là sinh vật tiêu thụ.

Chuỗi thức ăn ảnh hưởng đến môi trường như thế nào?

Một chuỗi thức ăn đang hoạt động giúp điều chỉnh một hệ sinh thái. Các loài săn mồi thường xuyên làm cho đời sống thực vật trở nên quá tải và trở nên quá đông với việc loại bỏ các động vật ăn thịt chính của chúng. Những kẻ săn mồi luôn kiểm soát quần thể con mồi và ngăn chặn tình trạng quá tải và dịch bệnh. … Điều này có thể có những hiệu ứng gợn sóng đáng kể trên lưới thức ăn.

Điều gì ảnh hưởng đến chuỗi thức ăn?

Các yếu tố phi sinh học như vĩ độ và nhiệt độ có thể tác động đến các khía cạnh sinh học của cấu trúc lưới thức ăn như số lượng loài, số lượng mắt xích, cũng như tỷ lệ các loài cơ bản hoặc hàng đầu. Các yếu tố sinh học này lần lượt có thể ảnh hưởng đến các khía cạnh cấu trúc mạng như khả năng kết nối, mức độ ăn tạp hoặc mức độ dinh dưỡng.

Làm thế nào chúng ta bị ảnh hưởng bởi chuỗi thức ăn?

Con người là người tiêu dùng thống trị. Chúng ảnh hưởng đến lưới thức ăn thông qua sản xuất năng lượng và nông nghiệp, ô nhiễm, phá hủy môi trường sống, đánh bắt quá mức và săn bắn. Ngoài ra, nhu cầu về thức ăn và nơi ở của chúng cùng với sự gia tăng dân số, ảnh hưởng đến đất và hệ sinh thái dưới nước.

Hãy giải thích chuỗi thức ăn và lưới thức ăn bằng sơ đồ là gì?

Chuỗi thức ăn là một chuỗi tuyến tính của các sinh vật bắt đầu từ sinh vật sản xuất và kết thúc bằng các loài sinh vật phân giải. Lưới thức ăn là sự kết nối của nhiều chuỗi thức ăn. … Từ chuỗi thức ăn, chúng ta biết cách các sinh vật kết nối với nhau. Chuỗi thức ăn và lưới thức ăn tạo thành một phần không thể thiếu của hệ sinh thái này.

Chuỗi thức ăn cho trẻ em là gì?

Chuỗi thức ăn cho thấy cách mỗi sinh vật nhận được thức ăn của nó. Một số động vật ăn thực vật và một số động vật ăn động vật khác. Ví dụ, một chuỗi thức ăn đơn giản liên kết cây và bụi, hươu cao cổ (ăn cây và bụi) và sư tử (hươu cao cổ). Mỗi mắt xích trong chuỗi này là thức ăn cho mắt xích tiếp theo.

Qua bài viết ở trên, đã giúp các em học sinh hiểu rõ lưới thức ăn là gì? Các cấp dinh dưỡng trong một lưới thức ăn, điểm khác biệt giữa lưới thức ăn và chuỗi thức ăn,… Các em học sinh có thể truy cập website để tìm hiểu những bài viết hữu ích, phục vụ cho quá trình học tập và thi cử.

 

 Giáo Dục

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/luoi-thuc-an-la-gi/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp