Mã QR cá nhân duy nhất chứa những thông tin gì?

0
76
Rate this post

Theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TT&TT), mỗi cá nhân sẽ có một mã QR duy nhất. Mã QR này sẽ chứa thông tin liên quan đến phòng, chống dịch bệnh và dùng chung trên các nền tảng để tạo thuận lợi cho mỗi người dân và các cơ quan chức năng.

Mã QR cá nhân

Mã QR cá nhân chứa những thông tin gì?

Theo Bộ TT&TT cho biết, mỗi mã QR chứa thông tin định danh của mỗi cá nhân, được sắp xếp dưới dạng chuỗi ký tự có cấu trúc. Cụ thể như sau:

Bạn đang xem: Mã QR cá nhân duy nhất chứa những thông tin gì?

– Cấu trúc: SoGiayTo|HoTen|NgaySinh|LoaiDinhDanh|QID|EXT

Trong đó:

+ SoGiayTo: Số giấy tờ cá nhân (số chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc số hộ chiếu). Trên ứng dụng phòng chống dịch Covid-19, người dân có thể chuyển giữa chế độ hiển thị mặc định (ẩn 6 ký tự đầu tiên, thay bằng dấu sao) hoặc đầy đủ số giấy tờ.

+ HoTen: Họ tên công dân viết hoa, không dấu, mỗi từ cách nhau một khoảng trắng.

+ NgaySinh: Ngày tháng năm sinh công dân dưới dạng YYYY-MM-DD (ví dụ công dân sinh ngày 1/12/1990, dữ liệu hiển thị là 1990-12-01). Người dùng có thể chuyển giữa chế độ hiển thị mặc định (ẩn ngày và tháng sinh, thay bằng dấu sao) hoặc đầy đủ ngày tháng năm sinh.

+ LoaiDinhDanh: Gồm 2 giá trị là 0 (người dùng tự khai) hoặc 1 (người dùng khai hộ).

+ QID: Mã số do nền tảng QR quốc gia cung cấp dưới dạng chuỗi ký tự.

+ EXT: Các giá trị mở rộng gồm QID của người khai hộ, giới tính (0: chưa có thông tin, 1: nam, 2: nữ), số thẻ bảo hiểm y tế, số điện thoại, chữ ký điện tử… được phân định bằng dấu “

Nếu trong thời gian tới có “thẻ xanh Covid-19”, nội dung đó cũng sẽ tích hợp vào mã QR cá nhân.

Mô hình cung cấp và quản lý mã QR cá nhân trên các nền tảng

Trong tài liệu yêu cầu kỹ thuật, Bộ TT&TT cũng đưa ra mô hình cung cấp và quản lý mã QR cá nhân trên các nền tảng.

Quy trình trao đổi như sau:

(1) Khi cần truy xuất thông tin, ứng dụng phòng, chống dịch Covid-19 gửi yêu cầu cấp QID và QR cá nhân đến nền tảng QR quốc gia.

(2) Nền tảng QR quốc gia gửi thông tin đến nguồn dữ liệu xác thực do Bộ, Ngành, cơ quan trung ương xây dựng và quản lý, phục vụ xác thực thông tin người dùng trên các nền tảng phòng, chống dịch Covid-19.

(3) Nguồn thông tin xác thực gửi lại kết quả về nền tảng QR quốc gia.

(4) Nền tảng QR quốc gia gửi QID và QR cá nhân, hoặc thông báo dữ liệu chưa chính xác, về ứng dụng phòng, chống dich Covid-19.

Ai có quyền đọc và truy vấn dữ liệu trong mã QR cá nhân

Theo Quyết định số 1405/QĐ-BTTTT, các cá nhân, tổ chức có thẩm quyền sẽ đọc mã và truy vấn các dữ liệu liên quan để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Việc trao đổi dữ liệu diễn ra thông qua phương thức đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin.

Người dân có thể lựa chọn cài đặt, sử dụng nền tảng, ứng dụng có cung cấp mã QR cá nhân phù hợp với nhu cầu và không cần cài đặt nhiều ứng dụng khác nhau. Mỗi người dân khai báo thông tin trên các ứng dụng sẽ được hệ thống QR quốc gia xác thực. Thông tin được cập nhật vào nền tảng nếu chính xác và ngược lại.

Bộ TT&TT đã hoàn thành xây dựng nền tảng mã QR quốc gia, dự kiến sau khoảng một tuần nữa sẽ kết nối với các ứng dụng và đồng bộ dữ liệu.

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/ma-qr-ca-nhan-duy-nhat-chua-nhung-thong-tin-gi/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp