Mã Zipcode Thái Bình – Mã bưu điện Thái Bình mới nhất

0
62
Rate this post

Mã bưu điện Thái Bình mới nhất

Thái Bình là một tỉnh thuộc vùng Đồng bằng sông Hồng, mã bưu điện chung của Thái Bình06000. Tuy nhiên khi bạn gửi và nhận thư từ, bưu kiện, bưu phẩm,… bạn nên ghi đúng mã bưu điện của từng bưu cục thuộc tỉnh Thái Bình gần địa điểm người gửi/người nhận để dễ dàng nhận được thư từ, bưu kiện, bưu phẩm và hạn chế trường hợp thất lạc.

Tương tự như mã bưu điện Việt Nam (Mã bưu chính Việt Nam) mã bưu điện Thái Bình có cấu trúc gồm 5 chữ số, trong đó:

  • Hai ký tự đầu tiên xác định tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
  • Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định tên quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương
  • Năm ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia

Mã bưu điện Thái Bình: 06000 (Mã Zipcode Thái Bình)

Gợi ý: Bạn có thể sử dụng tổ hợp phím Ctrl + F (command + F trên MAC) và gõ tên bưu cục muốn tra cứu để tìm nhanh hơn !

Danh sách mã bưu cục tỉnh Thái Bình mới nhất

STT Đối tượng gán mã Mã bưu chính
1 Bưu Cục Trung tâm tỉnh Thái Bình 06000
2 Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy 06001
3 Ban Tổ chức tỉnh ủy 06002
4 Ban Tuyên giáo tỉnh ủy 06003
5 Ban Dân vận tỉnh ủy 06004
6 Ban Nội chính tỉnh ủy 06005
7 Đảng ủy khối cơ quan 06009
8 Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy 06010
9 Đảng ủy khối doanh nghiệp 06011
10 Báo Thái Bình 06016
11 Hội đồng nhân dân 06021
12 Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội 06030
13 Tòa án nhân dân tỉnh 06035
14 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 06036
15 Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân 06040
16 Sở Công Thương 06041
17 Sở Kế hoạch và Đầu tư 06042
18 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 06043
19 Sở Ngoại vụ 06044
20 Sở Tài chính 06045
21 Sở Thông tin và Truyền thông 06046
22 Sở Văn hoá,Thể thao và Du lịch 06047
23 Công an tỉnh 06049
24 Sở Nội vụ 06051
25 Sở Tư pháp 06052
26 Sở Giáo dục và Đào tạo 06053
27 Sở Giao thông vận tải 06054
28 Sở Khoa học và Công nghệ 06055
29 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 06056
30 Sở Tài nguyên và Môi trường 06057
31 Sở Xây dựng 06058
32 Sở Y tế 06060
33 Bộ chỉ huy Quân sự 06061
34 Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh 06063
35 Thanh tra tỉnh 06064
36 Trường chính trị tỉnh Thái Bình 06065
37 Cơ quan đại diện của Thông tấn Xã Việt Nam 06066
38 Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 06067
39 Bảo hiểm Xã hội tỉnh 06070
40 Cục Thuế 06078
41 Chi Cục Hải quan 06079
42 Cục Thống kê 06080
43 Kho bạc Nhà nước tỉnh 06081
44 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 06085
45 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 06086
46 Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật 06087
47 Liên đoàn Lao động tỉnh 06088
48 Hội Nông dân tỉnh 06089
49 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 06090
50 Tỉnh đoàn 06091
51 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 06092
52 Hội Cựu chiến binh tỉnh 06093

THÀNH PHỐ THÁI BÌNH

1 Bưu Cục Trung tâm thành phố Thái Bình 06100
2 Thành ủy 06101
3 Hội đồng nhân dân 06102
4 Ủy ban nhân dân 06103
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 06104
6 Phường Trần Hưng Đạo 06106
7 Phường Đề Thám 06107
8 Phường Bồ Xuyên 06108
9 Phường Lê Hồng Phong 06109
10 Phường Hoàng Diệu 06110
11 Xã Đông Mỹ 06111
12 Xã Đông Thọ 06112
13 Xã Đông Hòa 06113
14 Phường Tiền Phong 06114
15 Xã Tân Bình 06115
16 Xã Phú Xuân 06116
17 Phường Phú Khánh 06117
18 Phường Kỳ Bá 06118
19 Xã Vũ Phúc 06119
20 Xã Vũ Chính 06120
21 Phường Quang Trung 06121
22 Phường Trần Lãm 06122
23 Xã Vũ Lạc 06123
24 Xã Vũ Đông 06124
25 Bưu Cục Phát Thái Bình 06050
26 Bưu Cục KHL Thái Bình 06051
27 Bưu Cục An Lê 06052
28 Bưu Cục Chơ Đác 06053
29 Bưu Cục HCC Thái Bình 06098
30 Bưu Cục Hệ 1 Thái Bình 06199

HUYỆN KIẾN XƯƠNG

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Kiến Xương 06200
2 Huyện ủy 06201
3 Hội đồng nhân dân 06202
4 Ủy ban nhân dân 06203
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 06204
6 Thị trấn Thanh Nê 06206
7 Xã An Bồi 06207
8 Xã Bình Minh 06208
9 Xã Hòa Bình 06209
10 Xã Đình Phùng 06210
11 Xã Nam Cao 06211
12 Xã Thương Hiền 06212
13 Xã Lê Lơi 06213
14 Xã Quyết Tiến 06214
15 Xã Hồng Thái 06215
16 Xã Trà Giang 06216
12 Xã Quốc Tuấn 06217
13 Xã An Bình 06218
14 Xã Vũ Tây 06219
15 Xã Vũ Sơn 06220
16 Xã Vũ Lê 06221
17 Xã Bình Nguyên 06222
18 Xã Thanh Tân 06223
19 Xã Quang Lịch 06224
20 Xã Vũ An 06225
21 Xã Vũ Ninh 06226
22 Xã Vũ Quí 06227
23 Xã Vũ Trung 06228
24 Xã Vũ Thắng 06229
25 Xã Vũ Hòa 06230
26 Xã Quang Bình 06231
27 Xã Vũ Công 06232
28 Xã Vũ Bình 06233
29 Xã Minh Tân 06234
30 Xã Bình Thanh 06235
31 Xã Hồng Tiến 06236
32 Xã Bình Định 06237
33 Xã Nam Bình 06238
34 Xã Quang Hưng 06239
35 Xã Quang Trung 06240
36 Xã Minh Hưng 06241
37 Xã Quang Minh 06242
38 Bưu Cục Phát Kiến Xương 06250
39 Bưu Cục Chơ Lụ 06251
40 Bưu Cục Chơ Soc 06252
41 Bưu Cục Chơ Gốc 06253

HUYỆN TIỀN HẢI

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Tiền Hải 06300
2 Huyện ủy 06301
3 Hội đồng nhân dân 06302
4 Ủy ban nhân dân 06303
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 06304
6 Thị trấn Tiền Hải 06306
7 Xã Tây Sơn 06307
8 Xã Đông Cơ 06308
9 Xã Đông Minh 06309
10 Xã Đông Hoàng 06310
11 Xã Đông Long 06311
12 Xã Đông Hải 06312
13 Xã Đông Trà 06313
14 Xã Đông Xuyên 06314
15 Xã Đông Quí 06315
16 Xã Đông Trung 06316
17 Xã Đông Phong 06317
18 Xã Tây Ninh 06318
19 Xã Tây Lương 06319
20 Xã Vũ Lăng 06320
21 Xã Tây An 06321
22 Xã An Ninh 06322
23 Xã Tây Giang 06323
24 Xã Phương Công 06324
25 Xã Tây Phong 06325
26 Xã Vân Trường 06326
27 Xã Bắc Hải 06327
28 Xã Nam Hải 06328
29 Xã Nam Hà 06329
30 Xã Nam Chính 06330
31 Xã Nam Hồng 06331
32 Xã Nam Trung 06332
33 Xã Nam Hưng 06333
34 Xã Nam Phú 06334
35 Xã Nam Thịnh 06335
36 Xã Nam Thắng 06336
37 Xã Nam Thanh 06337
38 Xã Nam Cường 06338
39 Xã Tây Tiến 06339
40 Xã Đông Lâm 06340
41 Bưu Cục Phát Tiền Hải 06350
42 Bưu Cục Đồng Châu 06351
43 Bưu Cục Hướng Tân 06352
44 Bưu Cục Kênh Xuyên 06353
45 Bưu Cục Trung Đồng 06354

HUYỆN THÁI THỤY

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Thái Thụy 06400
2 Huyện ủy 06401
3 Hội đồng nhân dân 06402
4 Ủy ban nhân dân 06403
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 06404
6 Thị trấn Diêm Điền 06406
7 Xã Thụy Lương 06407
8 Xã Thụy Hải 06408
9 Xã Thụy Xuân 06409
10 Xã Thụy An 06410
11 Xã Thụy Trường 06411
12 Xã Thụy Tân 06412
13 Xã Thụy Dũng 06413
14 Xã Thụy Hồng 06414
15 Xã Hồng Quỳnh 06415
16 Xã Thụy Quỳnh 06416
17 Xã Thụy Trình 06417
18 Xã Thụy Bình 06418
19 Xã Thụy Văn 06419
20 Xã Thụy Việt 06420
21 Xã Thụy Hưng 06421
22 Xã Thụy Ninh 06422
23 Xã Thụy Chính 06423
24 Xã Thụy Dân 06424
25 Xã Thụy Phúc 06425
26 Xã Thụy Dương 06426
27 Xã Thụy Sơn 06427
28 Xã Thụy Phong 06428
29 Xã Thụy Duyên 06429
30 Xã Thụy Thanh 06430
31 Xã Thái Giang 06431
32 Xã Thái Sơn 06432
33 Xã Thái Hà 06433
34 Xã Thái Phúc 06434
35 Xã Thái Dương 06435
36 Xã Thái Hồng 06436
37 Xã Thái Thuần 06437
38 Xã Thái Học 06438
39 Xã Thái Thịnh 06439
40 Xã Thái Thành 06440
41 Xã Thái Thọ 06441
42 Xã Mỹ Lộc 06442
43 Xã Thái Đô 06443
44 Xã Thái Hoà 06444
45 Xã Thái An 06445
46 Xã Thái Xuyên 06446
47 Xã Thái Tân 06447
48 Xã Thái Hưng 06448
49 Xã Thái Nguyên 06449
50 Xã Thái Thuỷ 06450
51 Xã Thụy Liên 06451
52 Xã Thụy Hà 06452
53 Xã Thái Thương 06453
54 Bưu Cục Phát Thái Thụy 06475
55 Bưu Cục Thụy Xuân 06476
56 Bưu Cục Chơ Giành 06477
57 Bưu Cục Thụy Phong 06478
58 Bưu Cục Chơ Thương 06479
59 Bưu Cục Chơ Tây 06480
60 Bưu Cục Thái Hòa 06481
61 Bưu Cục Cầu Cau 06482

HUYỆN QUỲNH PHỤ

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Quỳnh Phụ 06600
2 Huyện ủy 06601
3 Hội đồng nhân dân 06602
4 Ủy ban nhân dân 06603
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 06604
6 Thị trấn Quỳnh Côi 06606
7 Xã Quỳnh Hồng 06607
8 Xã Quỳnh Minh 06608
9 Xã An Thái 06609
10 Xã An Khê 06610
11 Xã An Đồng 06611
12 Xã An Hiệp 06612
13 Xã Quỳnh Thọ 06613
14 Xã Quỳnh Hoa 06614
15 Xã Quỳnh Giao 06615
16 Xã Quỳnh Hoàng 06616
17 Xã Quỳnh Lâm 06617
18 Xã Quỳnh Ngọc 06618
19 Xã Quỳnh Khê 06619
20 Xã Quỳnh Sơn 06620
21 Xã Quỳnh Châu 06621
22 Xã Quỳnh Mỹ 06622
23 Xã Quỳnh Nguyên 06623
24 Xã Quỳnh Bảo 06624
25 Xã Quỳnh Trang 06625
26 Xã Quỳnh Hưng 06626
27 Xã Quỳnh Hải 06627
28 Xã Quỳnh Hội 06628
29 Xã Quỳnh Xá 06629
30 Xã An Vinh 06630
31 Xã Đông Hải 06631
32 Xã An Tràng 06632
33 Xã Đồng Tiến 06633
34 Xã An Mỹ 06634
35 Xã An Dục 06635
36 Xã An Thanh 06636
37 Xã An Vũ 06637
38 Xã An Lê 06638
39 Thị trấn An Bài 06639
40 Xã An Quí 06640
41 Xã An ấp 06641
42 Xã An Cầu 06642
43 Xã An Ninh 06643
44 Bưu Cục Phát Quỳnh Phụ 06650
45 Bưu Cục Chơ Mụa 06651
46 Bưu Cục Bến Hiệp 06652
47 Bưu Cục Quỳnh Lang 06653
48 Bưu Cục Chơ Hới 06654
49 Bưu Cục Cầu Vật 06655
50 Bưu Cục Tư Môi 06656

HUYỆN HƯNG HÀ

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Hưng Hà 06700
2 Huyện ủy 06701
3 Hội đồng nhân dân 06702
4 Ủy ban nhân dân 06703
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 06704
6 Thị trấn Hưng Hà 06706
7 Xã Minh Khai 06707
8 Xã Hồng Lĩnh 06708
9 Xã Hoà Bình 06709
10 Xã Chi Lăng 06710
11 Xã Tây Đô 06711
12 Xã Thống Nhất 06712
13 Xã Đông Đô 06713
14 Xã Bắc Sơn 06714
15 Xã Văn Cẩm 06715
16 Xã Duyên Hải 06716
17 Xã Dân Chủ 06717
18 Xã Điệp Nông 06718
19 Xã Hùng Dũng 06719
20 Xã Đoan Hùng 06720
21 Xã Tân Tiến 06721
22 Xã Phúc Khánh 06722
23 Xã Hòa Tiến 06723
24 Xã Cộng Hòa 06724
25 Xã Canh Tân 06725
26 Xã Tân Lê 06726
27 Thị trấn Hưng Nhân 06727
28 Xã Tân Hòa 06728
29 Xã Liên Hiệp 06729
30 Xã Tiến Đức 06730
31 Xã Thái Hưng 06731
32 Xã Hồng An 06732
33 Xã Thái Phương 06733
34 Xã Kim Chung 06734
35 Xã Minh Tân 06735
36 Xã Độc Lập 06736
37 Xã Minh Hòa 06737
38 Xã Hồng Minh 06738
39 Xã Chí Hòa 06739
40 Xã Văn Lang 06740
41 Bưu Cục Hưng Hà 06750
42 Bưu Cục Cống Rút 06751
43 Bưu Cục Hưng Nhân 06752
44 Bưu Cục Chơ Nhội 06753
45 Bưu Cục Chiều Dương 06754

HUYỆN ĐÔNG HƯNG

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Đông Hưng 06800
2 Huyện ủy 06801
3 Hội đồng nhân dân 06802
4 Ủy ban nhân dân 06803
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 06804
6 Thị trấn Đông Hưng 06806
7 Xã Đông Xá 06807
8 Xã Đông Cường 06808
9 Xã Đông Phương 06809
10 Xã Đông Sơn 06810
11 Xã Đông La 06811
12 Xã Liên Giang 06812
13 Xã Đô Lương 06813
14 Xã An Châu 06814
15 Xã Phú Lương 06815
16 Xã Mê Linh 06816
17 Xã Hơp Tiến 06817
18 Xã Chương Dương 06818
19 Xã Lô Giang 06819
20 Xã Minh Tân 06820
21 Xã Thăng Long 06821
22 Xã Hồng Việt 06822
23 Xã Hồng Châu 06823
24 Xã Bạch Đằng 06824
25 Xã Hồng Giang 06825
26 Xã Hoa Nam 06826
27 Xã Hoa Lư 06827
28 Xã Minh Châu 06828
29 Xã Đồng Phú 06829
30 Xã Trọng Quan 06830
31 Xã Phú Châu 06831
32 Xã Phong Châu 06832
33 Xã Nguyên Xá 06833
34 Xã Đông Hơp 06834
35 Xã Đông Các 06835
36 Xã Đông Động 06836
37 Xã Đông Quang 06837
38 Xã Đông Dương 06838
39 Xã Đông Xuân 06839
40 Xã Đông Vinh 06840
41 Xã Đông Hoàng 06841
42 Xã Đông Á 06842
43 Xã Đông Huy 06843
44 Xã Đông Phong 06844
45 Xã Đông Lĩnh 06845
46 Xã Đông Tân 06846
47 Xã Đông Kinh 06847
48 Xã Đông Giang 06848
49 Xã Đông Hà 06849
50 Bưu Cục Phát Đông Hưng 06875
51 Bưu Cục Cầu Vàng 06876
52 Bưu Cục Châu Giang 06877
53 Bưu Cục Đống Năm 06878
54 Bưu Cục Mê Linh 06879
55 Bưu Cục Phố Tăng 06880
56 Bưu Cục Tiên Hưng 06881

HUYỆN VŨ THƯ

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Vũ Thư 06900
2 Huyện ủy 06901
3 Hội đồng nhân dân 06902
4 Ủy ban nhân dân 06903
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 06904
6 Thị trấn Vũ Thư 06906
7 Xã Minh Quang 06907
8 Xã Tân Hòa 06908
9 Xã Tân Phong 06909
10 Xã Phúc Thành 06910
11 Xã Minh Lãng 06911
12 Xã Minh Khai 06912
13 Xã Song Lãng 06913
14 Xã Hiệp Hòa 06914
15 Xã Xuân Hòa 06915
16 Xã Đồng Thanh 06916
17 Xã Hồng Lý 06917
18 Xã Việt Hùng 06918
19 Xã Tam Quang 06919
20 Xã Dũng Nghĩa 06920
21 Xã Bách Thuận 06921
22 Xã Tân Lập 06922
23 Xã Tự Tân 06923
24 Xã Nguyên Xá 06924
25 Xã Hồng Phong 06925
26 Xã Duy Nhất 06926
27 Xã Vũ Tiến 06927
28 Xã Vũ Đoài 06928
29 Xã Vũ Vân 06929
30 Xã Vũ Vinh 06930
31 Xã Vũ Hội 06931
32 Xã Việt Thuận 06932
33 Xã Trung An 06933
34 Xã Song An 06934
35 Xã Hòa Bình 06935
36 Bưu Cục Phát Vũ Thư 06950
37 Bưu Cục Chơ Mê 06951
38 Bưu Cục Hiệp Hòa 06952
39 Bưu Cục Chơ Búng 06953
40 Bưu Cục Tân Đệ 06954
41 Bưu Cục Bồng Tiên 06955
42 Bưu Cục Cầu Cọi 06956

Hi vọng với bài viết tổng hợp zipcode Thái Bình, mã bưu điện Thái Bình mới nhất áp dụng từ đầu năm 2018 đến hiện tại các bạn sẽ tìm được mã bưu điện của bưu cục tại tỉnh Thái Bình mà bạn cần.

Trường thpt Sóc Trăng

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/ma-zipcode-thai-binh-moi-nhat-ma-buu-dien-thai-binh-moi-nhat/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp