Mẫu báo cáo kết quả kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng

0
66
Rate this post

xin giới thiệu đến các bạn Mẫu báo cáo kết quả kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác và được đăng tải ngay sau đây. Mẫu báo cáo kết quả kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng là mẫu báo cáo được lập ra để báo cáo về việc kiểm tra thi hành kỷ luật trong Đảng. Mẫu báo cáo nêu rõ thông tin tình hình thi hành kỷ luật, những ưu khuyết điểm, và nguyên nhân, cách khắc phục. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

ỦY BAN KIỂM TRA ……………..

ĐOÀN (TỔ) KIỂM TRA………….

Bạn đang xem: Mẫu báo cáo kết quả kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
——————
……….., ngày…tháng…năm..

BÁO CÁO

kết quả kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng
đối với (tổ chức đảng được kiểm tra)………..

– Căn cứ điều 32, Chương VII Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và Quyết định số ……………. của Ban Bí thư Trung ương Đảng;

– Thực hiện Quyết định số ……………………………………………… ngày…..tháng….năm…. của UBKT ………………… về kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng đối với (tổ chức đảng được kiểm tra).

Đoàn kiểm tra xin báo cáo kết quả kiểm tra như sau:

A/ Đặc điểm tình hình.

Trình bày nhiệm vụ của Đảng bộ……., tình hình bộ máy tổ chức của Đảng bộ. Tình hình phân loại tổ chức đảng và đảng viên. Những thuận lợi, khó khăn về việc thi hành kỷ luật trong Đảng trong mốc thời gian được kiểm tra.

B/ Kết quả kiểm tra.

I- Tình hình thi hành kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên.

Trong mốc thời gian kiểm tra, toàn Đảng bộ đã tiến hành xem xét xử lý kỷ luật …. tổ chức đảng, ……….. đảng viên. (phân tích số liệu kỷ luật từng năm để có đánh giá tăng, giảm). Trong đó:

– Cấp quyết định xử lý kỷ luật:……………………………………………………………………….

– Hình thức kỷ luật đã áp dụng (tính ra %)………………………………………………….

(trong số bị xử lý kỷ luật, có xử lý bằng pháp luật, hành chính nếu có).

– Cấp ủy viên các cấp ………………………………………………………………….%

– Nội dung vi phạm chủ yếu:…………………………………………………………………….

– Về giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng trong mốc kiểm tra:……………………………

II- Nhận xét chung.

1. Về ưu điểm:……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………..

Căn cứ vào hồ sơ thi hành kỷ luật và đi thực tế một số tổ chức đảng trong Đảng bộ………để đánh giá những mặt ưu điểm trong việc thực hiện:

– Phương hướng;

– Phương châm;

– Nguyên tắc, thủ tục.

2. Về khuyết điểm:

Nêu rõ những khuyết điểm, tồn tại trong việc thi hành kỷ luật: phương hướng, phương châm, nguyên tắc thủ tục.

3. Nguyên nhân ưu điểm:

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

4. Nguyên nhân khuyết điểm:

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

III. Những kiến nghị đề xuất của tổ chức đảng được kiểm tra.

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

IV. Nhận xét và đề nghị.

a. Nhận xét:

Từ kết quả kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng của (tổ chức đảng được kiểm tra) để có nhận xét tổng quát.

b. Đề nghị cụ thể:

Trên cơ sở những tồn tại đã nêu trên, đề nghị về những biện pháp phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm (đề nghị nâng hoặc giảm hình thức kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên bị xử lý kỷ luật nếu có) đối với việc thi hành kỷ luật trong Đảng của Đảng bộ được kiểm tra.

T/M ĐOÀN (TỔ) KIỂM TRA
(Ký và ghi rõ họ tên)

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/mau-bao-cao-ket-qua-kiem-tra-viec-thi-hanh-ky-luat-trong-dang/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp