Mẫu báo cáo tăng giảm Đảng viên

0
87
Rate this post

Báo cáo tăng giảm Đảng viên là mẫu báo cáo được lập ra nhằm phản ánh các chỉ tiêu về số lượng Đảng viên trong danh sách có đến đầu kỳ báo cáo, số lượng Đảng viên tăng trong kỳ, số lượng Đảng viên trong danh sách có đến cuối kỳ báo cáo. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo và tải mẫu tại đây.

Mẫu báo cáo tăng giảm Đảng viên

ĐẢNG BỘ ……….

ĐẢNG ỦY, CHI ỦY………

Bạn đang xem: Mẫu báo cáo tăng giảm Đảng viên

BÁO CÁO

TĂNG GIẢM ĐẢNG VIÊN

năm 20….

Biểu số 1-TCTW

ĐVT: Người

Chỉ tiêu Thực hiện (%) kỳ này so với cùng kỳ năm trước
Kỳ này Cùng kỳ năm trước
1 2 3 4=2:3
A- Đảng viên trong danh sách có đến đầu kỳ báo cáo
B- Đảng viên tăng trong kỳ
1- Kết nạp
2- Chuyển đến
a) Tỉnh ủy (và tương đương) khác chuyển đến
b) Huyện ủy (và tương đương) khác trong tỉnh chuyển đến
3- Phục hồi đảng tịch
C- Đảng viên giảm trong kỳ
1- Từ trần
2- Khai trừ
3- Xóa tên
4- Xin ra khỏi đảng
5- Chuyển đi
a) Đi tỉnh ủy (và tương đương) khác
b) Đi huyện ủy (và tương đương) khác trong tỉnh
D- Đảng viên trong danh sách có đến cuối kỳ báo cáo
E- Chênh lệch (chuyển đi-chuyển đến)
G- Đảng viên có mặt đến cuối kỳ báo cáo
…..ngày .. tháng … năm

T/M ĐẢNG ỦY, CHI ỦY
(Ký và ghi rõ họ tên)

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/mau-bao-cao-tang-giam-dang-vien/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp