Mẫu chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động

0
71
Rate this post

Mẫu chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động mới nhất theo quy định hiện nay được ban hành kèm theo Thông tư 29/2021/TT-BYT ngày 24/12/2021 của Bộ Y tế về hướng dẫn hoạt động đào tạo chuyên môn y tế lao động.

Giấy chứng nhận chuyên môn về y tế lao động được lập ra nhằm chứng nhận cá nhân đã thành khóa đào tạo cấp chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động. Vậy sau đây là nội dung chi tiết mẫu giấy chứng nhận mới nhất, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

……(1)……
TÊN CƠ SỞ ĐÀO TẠO
Số:……/CCCN
——-

Bạn đang xem: Mẫu chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

CHỨNG CHỈ
CHỨNG NHẬN CHUYÊN MÔN VỀ Y TẾ LAO ĐỘNG

Chứng nhận ông/bà: …………………………………………………….………

Ngày sinh: ……………………………………………………………..………..

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: ……………………………………………………

Nơi cấp: ………………… ngày cấp ……………………………………………

Đã hoàn thành khóa đào tạo cấp chứng chỉ
chứng nhận chuyên môn về y tế lao động

Tổng số: …………… giờ đào tạo (bằng chữ ………………………………………)

Từ ngày …… tháng …… năm 20……, đến ngày …… tháng …… năm 20……

Chứng chỉ chứng nhận có giá trị 05 năm kể từ ngày cấp.

Nơi cấp, ngày … tháng … năm 20…
ĐẠI DIỆN CƠ SỞ ĐÀO TẠO
(Ký tên, đóng dấu)

_________________________

[1] Ghi theo đơn vị chủ quản

Kích thước Chứng chỉ chứng nhận: 19×27 cm – khổ ngang

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/mau-chung-chi-chung-nhan-chuyen-mon-ve-y-te-lao-dong/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp