Mẫu đơn đề nghị sử dụng hóa đơn

0
61
Rate this post

xin giới thiệu đến các bạn Mẫu đơn đề nghị sử dụng hóa đơn được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác và được đăng tải ngay sau đây. Mẫu đơn đề nghị sử dụng hóa đơn là mẫu đơn được ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo và tải mẫu đơn tại đây.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

…….., ngày ……. tháng …….năm …….

Bạn đang xem: Mẫu đơn đề nghị sử dụng hóa đơn

ĐỀ NGHỊ SỬ DỤNG HÓA ĐƠN …
(tự in, đặt in)

Kính gửi: ….(Tên cơ quan thuế quản lý trực tiếp)……………….

Tên người nộp thuế: …………………………………………………………………………………….

Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính (Ghi theo đăng ký thuế) …………………………………………………..

Địa chỉ nhận thông báo thuế (Ghi theo đăng ký thuế)………………………………………..

Số điện thoại liên hệ:

+ Cố định: …………………………………………………………………………………………………..

+ Di động: ………………………………………………………………………………………………….

Người đại diện theo pháp luật (Ghi theo đăng ký thuế)……………………………………..

Nghề nghiệp/ Lĩnh vực hoạt động/Ngành nghề kinh doanh chính: …………………………………………………………………………………………………………………..

Qua nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật quy định về hóa đơn, chúng tôi nhận thấy đã đáp ứng đầy đủ điều kiện để được sử dụng hóa đơn …… (tự in/đặt in).

Chúng tôi đề nghị … (tên cơ quan thuế quản lý trực tiếp) chấp thuận cho chúng tôi sử dụng hóa hóa đơn …… (tự in/đặt in).

Chúng tôi cam kết sử dụng hóa đơn …… (tự in/đặt in) theo đúng quy định.

Nếu vi phạm, tổ chức xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/mau-don-de-nghi-su-dung-hoa-don/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp