Mẫu đơn xin ở nhà công vụ

0
60
Rate this post
Mẫu đơn xin ở nhà công vụ là mẫu đơn khá phổ biến cho công nhân viên chức được lập ra với mong muốn được thuê nhà công vụ để có thể tiện lợi hơn cho quá trình làm việc trên địa bàn.
Nội dung của mẫu đơn xin ở nhà công vụ bao gồm nhưng thông tin từ quốc hiệu và tiêu ngữ, đến tên đơn được trình bày rõ ràng bên cạnh đó còn có những thông tin cá nhân người làm đơn và địa chỉ gửi đơn. Tên người làm đơn, nghề nghiệp, chức vụ, đơn vị công tác, chỗ ở hiện tại, hộ độc thân, hay hộ gia đình và các thành viên trong hộ. Mời các bạn cùng tham khảo.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——–o0o———–

ĐƠN XIN Ở NHÀ CÔNG VỤ

Kính gửi:……………………………………………………………………………………………

Bạn đang xem: Mẫu đơn xin ở nhà công vụ

Tôi tên: ………………………………………………….sinh năm:………………………………………..

Nghề nghiệp:……………………………………………………………………………………………………

Chức vụ:……………………………………………………………………………………………………….

Đơn vị công tác:……………………………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện nay:…………………………………………………………………………………………………..

Hộ độc thân (nam hoặc nữ):……………………………………………………………………………….

Hộ gia đình với số thành viên trong hộ: người, bao gồm:

1. Họ và tên: ………………………………………………năm sinh:…………………………………….

Là:……………………………………………………………………………………………………………….

2. Họ và tên:……………………………………………… , năm sinh:…………………………………….

Là:……………………………………………………………………………………………………………….

3. Họ và tên:……………………………………………… , năm sinh:…………………………………….

Là:……………………………………………………………………………………………………………….

Lý do xin ở nhà công vụ:

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

Tôi làm đơn này đề nghị ………….. và Chủ tịch Công đoàn xem xét cho tôi được ở nhà công vụ ……………….. Tôi xin cam kết chấp hành đúng theo các quy định của …………… và của Công đoàn ………………………….. Xin chân thành cảm ơn!

…, ngày … tháng … năm …
Xác nhận của đơn vị Người làm đơn

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/mau-don-xin-o-nha-cong-vu/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp