Mẫu đơn xin xét công nhận hết thời gian tập sự (3 mẫu) Giấy đề nghị công nhận hết thời gian tập sự, bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp

0
16
Rate this post

Mẫu đơn xin xét công nhận hết thời gian tập sự hay Giấy đề nghị công nhận hết thời gian tập sự, bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giúp các bạn tham khảo, để viết đơn đề nghị xét hết thời gian tập sự gửi lên cấp trên.

Đơn đề nghị xét hết thời gian tập sự không thể thiếu trong bộ hồ sơ hồ sơ xét hết thời gian tập sự. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm mẫu báo cáo kết quả tập sự, bản tự nhận xét kết quả tập sự. Vậy mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của :

Đơn đề nghị xét hết thời gian tập sự

SỞ GD & ĐT TP…………
TRƯỜNG THPT………..
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÉT HẾT THỜI GIAN TẬP SỰ

Bạn đang xem: Mẫu đơn xin xét công nhận hết thời gian tập sự (3 mẫu) Giấy đề nghị công nhận hết thời gian tập sự, bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp

Kính gửi: Hội đồng xét hết tập sự Trường THPT……………………………………

Tôi tên là: …………………………………………………………………………………………

Ngày sinh: ……/……/……………… Nơi sinh: ………………………………………

Chỗ ở hiện nay: …………………………………………………………………………………

Trình độ chuyên môn: ………………………………………………………………………..

Năm tốt nghiệp: ………………… chuyên ngành :…………………………………..

Nơi đào tạo: ……………………………………………………………………………………..

Thuộc tổ: ………………………………………………………………………………………….

Tôi đã được Sở GD&ĐT TP……… tuyển dụng vào vị trí ……………………… và phân công công tác tại trường THPT., kể từ ngày ………………/……/………… theo quyết định số………./………..

Nay thời gian tập sự của tôi đã kết thúc, tôi làm đơn này kính đề nghị Hội đồng xét hết tập sự trường THPT., xem xét và đề……… nghị hết tập sự cho tôi theo qui định.

Nếu được xét công nhận hết thời gian tập sự tôi xin cam đoan chấp hành nghiêm chỉnh các nội qui, qui định của đơn vị, của ngành và tích cực hoàn thành tốt các nhiệm vụ, công tác được phân công.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

……., ngày …… tháng …… năm …………

Người viết

Giấy đề nghị công nhận hết thời gian tập sự

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-o0o——-

GIẤY ĐỀ NGHỊ
Công nhận hết thời gian tập sự, bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp

Kính gửi: Hiệu trưởng Trường……………………………………………

Tôi tên là:………………………………………. Nam, Nữ:………………..

Ngày, tháng, năm sinh: ………Nơi sinh: …………………………

Quê quán:……………………………………………………………………….

Địa chỉ:……………………………………………………………………………

Đơn vị công tác: Trường…………………………………………………….

Là giáo viên (Mầm non/Tiểu học/THCS/THPT): ….Môn:……….

Ngày, tháng, năm chính thức nhận nhiệm vụ:…………………….

Chức danh nghề nghiệp:………………………………………………….

Mã ngạch:…………….. Bậc: …………Hệ số:……………………………

Nay tôi đã hết thời gian thực hiện chế độ tập sự theo quy định, kính mong Hiệu trưởng Trường………….. đề nghị cấp trên xét bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp cho tôi. Nếu được chấp thuận, tôi hứa hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, tiếp tục phấn đấu, rèn luyện chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện đầy đủ mọi chủ trương, chính sách của Đảng, quy định của Nhà nước và của Ngành./.

……, ngày ……… tháng ……… năm ……
Ý KIẾN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký và ghi rõ họ tên)
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Đơn xin xét công nhận hết thời gian tập sự

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————

ĐƠN XIN XÉT CÔNG NHẬN HẾT THỜI GIAN TẬP SỰ

Kính gửi….…………………………………………….

Tôi tên là:……………………………………………………………………………

Sinh ngày:……..tháng…..năm…..Tại……………………………………..

Thường trú tại:…………………………………………………………………..

Trình độ:…………………………………………………………………………..

+ Văn hóa:…………………………………………………………………………

+ Chuyên môn :…………………………………………………………………

Năm tốt nghiệp: ………………… chuyên ngành :……………………

Trường đào tạo…………………………………………………..………………

Đơn vị công tác hiện nay :………………………………………………….

Công việc đang làm:………………………………………………………..

Thử việc mã ngạch: ……………….. Hệ số lương: ………Bậc lương: ……

Từ tháng…. năm …….. tôi được tuyển dụng và công tác tại …. ………… Làm nhiệm vụ ……… đến nay đã đủ thời gian tập sự – thử việc là ……. tháng.

Vậy tôi làm đơn này đề nghị ……………………………..xét hết thời gian tập sự – thử việc cho tôi.

Khi được công nhận hết tập sự. Tôi hứa tiếp tục công tác và phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Kính mong ……………… quý cơ quan quản lý giáo dục giúp đỡ.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

……, ngày ……… tháng ……… năm ……
Ý KIẾN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký và ghi rõ họ tên)
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Biểu mẫu giáo dục

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Tác giả: https://thcs-thptlongphu.edu.vn – Trường Lê Hồng Phong
Nguồn: https://thcs-thptlongphu.edu.vn/mau-don-xin-xet-cong-nhan-het-thoi-gian-tap-su-3-mau-giay-de-nghi-cong-nhan-het-thoi-gian-tap-su-bo-nhiem-chuc-danh-nghe-nghiep/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp