Mẫu nghị quyết của chi bộ đề nghị xóa tên Đảng viên

0
80
Rate this post

xin giới thiệu đến các bạn Mẫu nghị quyết của chi bộ đề nghị xóa tên Đảng viên được chúng tôi tổng hợp chi tiết và chính xác nhất. Mẫu nghị quyết được chi bộ lập ra để đề nghị về việc xóa tên của Đảng viên trong danh sách. Nội dung trong nghị quyết phải trình bày rõ ràng cụ thể các thông tin cá nhân, ngày vào Đảng, lý do đảng viên bị xóa tên…. Mời các bạn cùng tham khảo.

Mẫu nghị quyết của chi bộ đề nghị xóa tên Đảng viên.

ĐẢNG BỘ ………….
CHI BỘ ………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Bạn đang xem: Mẫu nghị quyết của chi bộ đề nghị xóa tên Đảng viên

Số ……-NQ/CB

………., ngày…tháng…năm…

NGHỊ QUYẾT
Đề nghị xóa tên đảng viên

Căn cứ điều 8, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

Ngày…….…tháng…….…năm…….….…, Chi bộ…….……………………………………………… đã họp để xét, đề nghị xóa tên đảng viên……………………………..

Tổng số đảng viên của Chi bộ:……………………đảng viên, trong đó chính thức: ……………..đồng chí, dự bị: …………….đồng chí.

Có mặt:………………đảng viên, trong đó chính thức:…………….đ/c, dự bị:……….…đ/c.

Vắng mặt:………….đảng viên, trong đó chính thức:…………….đ/c, dự bị:……….…đ/c.

Lý do vắng mặt:……………………………………………………………………………………………………..

Chủ trì hội nghị: đồng chí…….………………………… Chức vụ……………………………………….

Thư ký hội nghị: đồng chí………………………………………………………………………………………..

Sau khi nghe báo cáo và thảo luận, Chi bộ thống nhất kết luận về việc xóa tên đảng viên …………………….…..…..….. như sau:

(ghi rõ lý do: đảng viên bỏ sinh hoạt Đảng hoặc không đóng đảng phí 3 tháng trong năm mà không có lý do chín đáng (từ tháng nào?), đảng viên giảm sút ý chí phấn đấu, không làm nhiệm vụ đảng viên, đã được chi bộ giáo dục nhưng sau 12 tháng phấn đấu không tiến bộ; ……)

……………………… Đối chiếu với Quy định của Điều lệ Đảng về tiêu chuẩn đảng viên, số đảng viên chính thức tán thành việc xóa tên đảng viên ………………… là …………….. đồng chí (đạt…….…….%) so với tổng số đảng viên chính thức. Số đảng viên chính thức không tán thành ……………….. đồng chí (chiếm ……….%) với lý do ………………………………………………. Chi bộ báo cáo Đảng uỷ ……………………………………………………………………. xét, đề nghị xóa tên đảng viên ……………….. khỏi danh sách đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nơi nhận:

– Đảng ủy …………….

– Lưu chi bộ

T/M CHI BỘ
BÍ THƯ

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/mau-nghi-quyet-cua-chi-bo-de-nghi-xoa-ten-dang-vien/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp