Mẫu phiếu yêu cầu sửa chữa trang thiết bị văn phòng

0
75
Rate this post

Mẫu phiếu yêu cầu sửa chữa trang thiết bị văn phòng là phiếu do người sử dụng tài sản lập nhằm thông báo về tình trạng tài sản và yêu cầu sửa chữa trang thiết bị trong văn phòng với các nội dung: tên người yêu cầu, tài sản yêu cầu sửa chữa, tình trạng tài sản, nội dung yêu cầu….

PHIẾU YÊU CẦU SỬA CHỮA

Ngày …….. tháng………. năm 20….

Tên nhân viên: …….………………………………………………………………………………….

Bạn đang xem: Mẫu phiếu yêu cầu sửa chữa trang thiết bị văn phòng

Bộ phận: ………………………………………………………..………………………………………….

STT Nội dung yêu cầu
SL Tình trạng
Lý do Ngày hoàn thành
Người yêu cầu
Trưởng bộ phận
Phòng HCNS
Giám đốc

tài liệu để xem nội dung chi tiết.

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/mau-phieu-yeu-cau-sua-chua-trang-thiet-bi-van-phong/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp