Mẫu thống kê tăng giảm số người hưởng lương ngân sách

0
75
Rate this post

xin giới thiệu đến các bạn Mẫu thống kê tăng giảm số người hưởng lương ngân sách được chúng tôi tổng hợp chi tiết nhất. Biểu số 10A-BTCTW: Thống kê tăng giảm số người hưởng lương ngân sách là mẫu bản thống kê được lập ra để thống kê về tăng giảm số người hưởng lương ngân sách. Mẫu thống kê nêu rõ thông tin tiêu chí, phần trăm so với cùng kỳ. Mời các bạn cùng tham khảo.

TỈNH ỦY/HUYỆN ỦY ……

BAN TỔ CHỨC …..

Bạn đang xem: Mẫu thống kê tăng giảm số người hưởng lương ngân sách

THỐNG KÊ
TĂNG GIẢM SỐ NGƯỜI HƯỞNG LƯƠNG NGÂN SÁCH NĂM 20…

(Ở cơ quan, đơn vị khối Đảng, mặt trận tổ quốc, tổ chức chính trị – xã hội cấp tỉnh, cấp huyện)

Biểu số 10A

Tiêu chí Thực hiện (%) kỳ này so với cùng kỳ năm trước
Kỳ này Cùng kỳ năm trước
1 2 3 4(=2*100/3)
A. Số người hưởng lương ngân sách cuối kỳ trước chuyển sang
B. Số người hưởng lương ngân sách tăng trong kỳ
1. Thi tuyển, xét tuyển, ký hợp đồng mới
2. Chuyển đến
C. Số người hưởng lương ngân sách giảm trong kỳ
1. Từ trần
2. Hưu trí, nghỉ chế độ
3. Cho thôi việc
4. Buộc thôi việc
5. Chuyển đi
6. Chuyển không hưởng lương ngân sách
7. Giảm khác
D. Số người hưởng lương ngân sách trong danh sách cuối kỳ báo cáo

…………, ngày…tháng…năm…

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký và ghi rõ họ tên)

TRƯỞNG BAN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/mau-thong-ke-tang-giam-so-nguoi-huong-luong-ngan-sach/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp