Nội dung nghiên cứu học tập quán triệt nghị quyết Trung ương 6 khóa 12

0
39
Rate this post

Nội dung nghiên cứu học tập nghị quyết Trung ương 6 khóa 12

mời các bạn tham khảo Nội dung nghiên cứu học tập quán triệt nghị quyết Trung ương 6 khóa 12 trong bài viết này để chuẩn bị học tập và làm bài thu hoạch nghị quyết trung ương 6 khóa XII thuận tiện.

Bài thu hoạch nghị quyết Trung ương 6 khóa 12

Giấy mời tham dự Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa 12

Bạn đang xem: Nội dung nghiên cứu học tập quán triệt nghị quyết Trung ương 6 khóa 12

Mẫu bìa bài thu hoạch Nghị quyết Trung Ương 6 khóa XII

Toàn văn Nghị quyết Trung Ương 6 khóa 12

/data/image/2017/11/24/noi-dung-nghien-cuu-hoc-tap-quan-triet-nghi-quyet-trung-uong-6-khoa-12-600.jpg

NỘI DUNG NGHIÊN CỨU HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT

Tập trung vào những nội dung, quan điểm cơ bản, mục tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp trọng tâm nêu trong các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII); cụ thể như sau:

– Kết luận số 20-KL/TW, ngày 21/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tình hình kinh tế – xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2021, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021.

– Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

– Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”.

– Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới”.

– Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Công tác dân số trong tình hình mới”.

TỔ CHỨC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT

1. Lớp cán bộ chủ chốt do Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức

– Thành phần: Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; cấp ủy chi, đảng bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở; Tổng giám đốc (giám đốc), Phó Tổng giám đốc (phó giám đốc) là đảng viên; bí thư, phó bí thư đoàn thanh niên; chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn cơ sở và hội cựu chiến binh cơ sở; cán bộ, đảng viên, công chức Cơ quan Đảng ủy Khối và Đoàn thể Khối (trừ các đồng chí đã học các lớp do Ban Thường vụ, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức)

– Tài liệu: Văn kiện Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), Đảng ủy Khối sẽ phân bổ cho các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc.

Báo cáo viên: Thường trực Đảng ủy Khối

2. Các lớp do cấp ủy cơ sở tổ chức

– Thành phần: toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các đồng chí đã được triệu tập tham gia lớp do Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối tổ chức nhưng chưa tham dự được.

– Tài liệu: Tài liệu dùng cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở; tài liệu hỏi – đáp các văn kiện Hội nghị Trung ương 6 (khoá XII) dùng cho đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn (các cấp ủy cơ sở liên hệ Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối để đặt mua).

Báo cáo viên: Bí thư hoặc phó bí thư cấp ủy, tổ chức đảng.

3. Viết thu hoạch

– Tất cả cán bộ, đảng viên tham gia học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) do Ban Thường vụ Đảng ủy Khối hoặc cấp ủy cơ sở triệu tập đều phải viết bài thu hoạch cá nhân.

– Thời gian nộp bài: chậm nhất 10 ngày sau khi tham gia học tập.

– Bài thu hoạch cá nhân được nộp và lưu tại các chi bộ nơi đảng viên đang tham gia sinh hoạt.

+ Chi bộ, đảng bộ bộ phận trực thuộc đảng ủy cơ sở tổng hợp, báo cáo về đảng ủy cơ sở.

+ Chi bộ, đảng bộ cơ sở tổng hợp, báo cáo về Đảng ủy Khối.

4. Xây dựng kế hoạch hành động thực hiện

– Cấp ủy chi, đảng bộ cơ sở xây dựng kế hoạch hành động triển khai thực hiện các nghị quyết trên cơ sở kế hoạch của Đảng ủy Khối và tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

– Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phải xây dựng kế hoạch hành động cá nhân phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao.

Sau khi hoàn thành lớp học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) do Ban Thường vụ Đảng ủy Khối hoặc cấp ủy cơ sở triệu tập, học viên đều phải viết Bài thu hoạch nghị quyết Trung ương 6 khóa XII. Dựa trên mẫu bìa và mẫu giấy bài viết thu hoạch, chúng tôi mời các bạn cùng tham khảo các mẫu bài thu hoạch cho cá nhân mà chúng tôi đã tổng hợp được để có ý tưởng viết bài của mình.

Giáo dục

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Tác giả: https://thcs-thptlongphu.edu.vn – Trường Lê Hồng Phong
Nguồn: https://thcs-thptlongphu.edu.vn/noi-dung-nghien-cuu-hoc-tap-quan-triet-nghi-quyet-trung-uong-6-khoa-12/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp