Phiếu Thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp đánh giá, xếp loại hiệu trưởng

0
68
Rate this post

xin giới thiệu đến các bạn Mẫu phiếu Thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp đánh giá, xếp loại hiệu trưởng được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác và được đăng tải ngay sau đây. Phiếu Thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp đánh giá, xếp loại hiệu trưởng là mẫu phiếu thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp đánh giá hiệu trưởng qua các tiêu chí như điểm mạnh, điểm yếu và các chiều hướng phát triển. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 14/2011/TT-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo.

Phòng Giáo dục và Đào tạo: ……………………………………………………………………..

Họ và tên hiệu trưởng: ………………………………………………………………………………..

Bạn đang xem: Phiếu Thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp đánh giá, xếp loại hiệu trưởng

Trường Tiểu học: …………………………………………………………………………………..

1. kết quả tự đánh giá, xếp loại của hiệu trưởng và kết quả tham gia đánh giá, xếp loại của cán bộ, giáo viên, nhân viên

Hiệu trưởng tự đánh giá, xếp loại

kết quả đánh giá của cán bộ, giáo viên, nhân viên

Tổng số điểm

Xếp loại

Tổng số điểm

Xếp loại

2. Nhận xét, đánh giá và xếp loại của thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp

a) Những điểm mạnh:

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………

b) Những điểm yếu:

………………………………………………………………………………………………………….………..

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….

c) Chiều hướng phát triển:

………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………..

d) Xếp loại: …………………………………………………………….

…..ngày ….tháng….năm………

THỦ TRƯỞNG
(Ký tên, đóng dấu)

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/phieu-thu-truong-co-quan-quan-ly-truc-tiep-danh-gia-xep-loai-hieu-truong/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp