Quyết định ban hành hệ thống thang bảng lương của doanh nghiệp

0
73
Rate this post

xin giới thiệu đến các bạn Mẫu quyết định ban hành hệ thống thang bảng lương của doanh nghiệp. Mẫu quyết định được ban lãnh đạo công ty đưa ra để quyết định về việc ban hành hệ thống thang bảng lương mới của doanh nghiệp và được lập ra để nộp cho phòng Lao động thương binh xã hội. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết bài viết và tải mẫu quyết định ban hành hệ thống thang bảng lương tại đây.

CÔNG TY ……..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-o0o——–

Bạn đang xem: Quyết định ban hành hệ thống thang bảng lương của doanh nghiệp

Số: ……………………

V/v: Ban hành hệ thống thang

bảng lương

…………, ngày…..tháng….năm……..

GIÁM ĐỐC

CÔNG TY ……………………………….

Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ……………………………………. do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư thành phố…………………… cấp ngày ………. tháng ……… năm ……………..

Căn cứ Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ban hành ngày 14 tháng 05 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương.

Căn cứ Nghị định số 153/2016/NĐ-CP ban hành ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành hệ thống bảng lương của CÔNG TY ………………………………….

Điều 2: Thời gian thực hiện kể từ ngày …………………………………………………

Điều 3: Các phòng ban Công ty và Các cơ quan chức năng có liên quan có trách nhiệm thực hiện quy định này.

Nơi nhận:

– Như kính gửi

– Lưu VP

CÔNG TY ………………….
(Giám đốc ký tên và đóng dấu)

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/quyet-dinh-ban-hanh-he-thong-thang-bang-luong-cua-doanh-nghiep/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp