Thủ tục cấp Thẻ nhà báo

0
62
Rate this post

Hướng dẫn thủ tục cấp Thẻ nhà báo như sau:

Thủ tục
Cấp Thẻ nhà báo

1. Trình tự thực hiện:

– Cơ quan báo chí nộp hồ sơ cho Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông.
– Cục Báo chí thẩm định hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ sẽ trình Bộ Thông tin và Truyền thông.
– Trường hợp không được cấp, Cục Báo chí sẽ có văn bản trả lời.

2. Cách thức thực hiện:

– Trực tiếp tại Cục Báo chí.
– Thông qua hệ thống bưu chính.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a. Thành phần hồ sơ:
– Bản khai của người đề nghị cấp Thẻ nhà báo do người đề nghị cấp Thẻ thực hiện việc kê khai theo mẫu quy định, được người đứng đầu cơ quan báo chí ký duyệt, đóng dấu của cơ quan báo chí.
– Người đề nghị cấp Thẻ lần đầu phải có bản sao quyết định biên chế hoặc hợp đồng dài hạn được cơ quan báo chí hoặc cơ quan công chứng xác nhận.
– Bản tổng hợp danh sách đề nghị cấp Thẻ nhà báo của cơ quan báo chí có chữ ký, đóng dấu xác nhận của: Người đứng đầu cơ quan báo chí, đại diện cơ quan chủ quản, đại diện cấp Hội Nhà báo, đại diện Sở Thông tin và Truyền thông (đối với cơ quan báo chí địa phương).
– Bản sao Giấy phép hoạt động báo chí có xác nhận của công chứng.
b. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) bản chính.

4. Thời hạn giải quyết:

60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ và danh sách đề nghị cấp Thẻ Nhà báo theo quy định.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Cá nhân, tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

– Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Bộ Thông tin và Truyền thông.
– Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Báo chí.
– Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Thẻ

8. Lệ phí (nếu có):

Không

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm):

– Bản khai đăng ký cấp Thẻ Nhà báo (kích nút Tải về để tải bản khai này).
– Bản tổng hợp danh sách đề nghị cấp Thẻ Nhà báo.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

– Tốt nghiệp đại học; trường hợp là người dân tộc thiểu số đang công tác tại cơ quan báo chí miền núi hoặc chương trình phát thanh, truyền hình tiếng dân tộc thiểu số phải có bằng tốt nghiệp phổ thông trung học trở lên;
– Có thời gian công tác liên tục theo chế độ biên chế hoặc hợp đồng dài hạn tại cơ quan báo chí đề nghị cấp Thẻ từ 3 năm trở lên, tính đến thời điểm xét cấp Thẻ;
– Hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan báo chí phân công;
– Không vi phạm quy định về phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp báo chí; không bị xử lý kỷ luật từ khiển trách trở lên trong thời hạn 12 tháng tính đến thời điểm xét cấp Thẻ;
– Được cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản báo chí, Sở Thông tin và Truyền thông (đối với báo chí các tỉnh, thành phố) và Hội Nhà báo cùng cấp thống nhất đề nghị cấp Thẻ Nhà báo.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

– Luật Báo chí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;
Nghị định 51/2002/NĐ-CP ngày 26/4/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;
Thông tư 07/2007/TT-BVHTT ngày 20/3/2007 hướng dẫn cấp, đổi và thu hồi Thẻ Nhà báo.

Kích vào nút Tải về để tải thủ tục này và các căn cứ pháp lý hành chính

Bạn đang xem: Thủ tục cấp Thẻ nhà báo

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/thu-tuc-cap-the-nha-bao/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp