Thủ tục đăng ký chủ trì thực hiện dự án

0
63
Rate this post

Thủ tục đăng ký chủ trì thực hiện dự án thuộc chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp:

1. Trình tự thực hiện:

– Tiếp nhận hồ sơ đăng ký chủ trì thực hiện dự án: Hồ sơ đăng ký nộp cho cơ quan quản lý dự án tương ứng (cho Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương – đối với dự án Trung ương ủy quyền cho địa phương quản lý và cho văn phòng chương trình – đối với Dự án Trung ương quản lý) trong thời hạn do Bộ Khoa học và Công nghệ công bố;

Bạn đang xem: Thủ tục đăng ký chủ trì thực hiện dự án

– Tổ chức các Hội đồng chuyên môn để thẩm định, đánh giá hồ sơ đăng ký chủ trì;

-Tổ chức Hội đồng thẩm định tài chính dự án;

– Trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện dự án;

– Ký hợp đồng giao chủ trì và kinh phí cho các tổ chức, cá nhân;

– Quản lý việc thực hiện dự án theo hợp đồng;

– Tổ chức nghiệm thu kết quả thực hiện dự án đã được phê duyệt.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại văn phòng chương trình (trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ).

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

– Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Phiếu đăng ký (theo mẫu);

+ Thuyết minh dự án (theo mẫu);

+ Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ trì thực hiện dự án và lý lịch khoa học của chủ nhiệm dự án;

+ Thuyết minh về khả năng chủ trì thực hiện dự án của tổ chức, cá nhân đăng ký chủ trì thực hiện dự án;

+ Giấy xác nhận phối hợp thực hiện dự án (theo mẫu);

+ Tài liệu chứng minh đã hoàn thành đúng hạn việc thanh quyết toán các dự án đã được Bộ Khoa học và Công nghệ giao chủ trì thực hiện (nếu có);

+ Tài liệu chứng minh khả năng huy động vốn từ nguồn khác (trường hợp kinh phí thực hiện dự án cần huy động từ nguồn khác ngoài nguồn kinh phí của chương trình).

– Số lượng hồ sơ: 11 (bộ), 01 bộ gốc và 10 bộ sao.

4. Thời hạn giải quyết:

– Thời gian nộp hồ sơ: 02 tháng (kể từ khi có thông báo của Bộ Khoa học và Công nghệ);

– Phân loại, tổng hợp các theo từng dự án: 07 ngày (kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ).

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng chương trình.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

8. Lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

– Phiếu đăng ký chủ trì thực hiện dự án thuộc chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp (mẫu kèm theo).

– Thuyết minh dự án thuộc chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp (mẫu kèm theo).

– Giấy xác nhận phối hợp thực hiện dự án thuộc chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp (mẫu kèm theo).

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Các dự án thuộc được tuyển chọn phải đáp ứng các tiêu chí sau đây:

– Tính thống nhất;

– Tính bao quát và điển hình;

– Tính khả thi;

– Tính hiệu quả.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

– Quyết định số 68/2005/QĐ-TTCP ngày 04/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp;

– Quyết định số 36/2006/QĐ-TTCP ngày 08/02/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp;

– Quyết định số 11/2006/QĐ-BKHCN ngày 01/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành “quy chế tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện dự án thuộc chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp”;

– Thông tư liên tịch số 102/2006/TTLT-BTC-BKHCN ngày 31/10/2006 của Bộ Tài chính – Bộ Khoa học và Công nghệ về việc h­ướng dẫn quản lý tài chính đối với chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp.

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/thu-tuc-dang-ky-chu-tri-thuc-hien-du-an/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp