Thủ tục đổi Thẻ nhà báo

0
63
Rate this post

Hướng dẫn thủ tục đổi Thẻ nhà báo như sau:

Thủ tục
Đổi Thẻ nhà báo.

1. Trình tự thực hiện:

Những người đã được cấp Thẻ nhà báo khi chuyển sang làm việc tại cơ quan, đơn vị công tác khác mà cương vị công tác vẫn thuộc đối tượng được cấp Thẻ nhà báo theo quy định thì phải làm thủ tục xin đổi Thẻ nhà báo về cơ quan mới.
– Cơ quan báo chí, đơn vị, cá nhân nộp hồ sơ cho Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông.
– Cục Báo chí thẩm định hồ sơ, trình Bộ Thông tin và Truyền thông ký duyệt đổi Thẻ.
– Cục Báo chí trả thẻ.

2. Cách thức thực hiện:

– Trực tiếp tại Cục Báo chí.
– Thông qua hệ thống bưu chính.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a. Thành phần hồ sơ:
– Công văn đề nghị của cơ quan báo chí, đơn vị công tác mà người đề nghị được đổi thẻ nhà báo mới chuyển đến làm việc;
– Quyết định tiếp nhận công tác (bản chính hoặc bản sao có công chứng);
– Thẻ nhà báo đã được cấp tại cơ quan báo chí, đơn vị trước khi chuyển công tác.
b. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) bản chính.

4. Thời hạn giải quyết:

Không quy định.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

– Cá nhân
– Tổ chức

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

– Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Bộ Thông tin và Truyền thông.
– Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Báo chí.

7 Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Thẻ

8. Lệ phí (nếu có):

Không

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm):

Không

9. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

Không
10. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
– Luật Báo chí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;
Nghị định 51/2002/NĐ-CP ngày 26/4/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;
Thông tư 07/2007/TT-BVHTT ngày 20/3/2007 hướng dẫn cấp, đổi và thu hồi Thẻ Nhà báo.

Kích vào nút Tải về để tải thủ tục này và các căn cứ pháp lý hành chính

Bạn đang xem: Thủ tục đổi Thẻ nhà báo

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/thu-tuc-doi-the-nha-bao/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp