Thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép bưu chính

0
70
Rate this post

Hướng dẫn thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép bưu chính như sau:

Tên thủ tục
Sửa đổi, bổ sung Giấy phép bưu chính

1. Trình tự thực hiện:

– Doanh nghiệp khai báo đầy đủ và chính xác thông tin trong hồ sơ cũng như nộp các giấy tờ cần thiết kèm theo trong hồ sơ (theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011).
– Doanh nghiệp gửi hồ sơ về Sở TTTT của tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp xin cấp giấy phép để hoạt động.
– Việc thẩm tra và cấp phép sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính được thực hiện trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 11 Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011.

2. Cách thức thực hiện:

– Nộp trực tiếp tại Sở TTTT của tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp xin cấp giấy phép để hoạt động (đối với hồ sơ xin cấp phép cung ứng dịch vụ bưu chính trong phạm vi nội tỉnh).
– Qua hệ thống bưu chính.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

Quy định tại Khoản 3, Điều 11 Nghị định số 47/2011/NĐ- CP ngày 17/6/2011 bao gồm:
Giấy đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính.
– Tài liệu liên quan đến nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính.
– Bản sao giấy phép bưu chính đã được cấp lần gần nhất.
– Số lượng hồ sơ: 01 bộ là bản gốc.

4. Thời hạn giải quyết:

– 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
– Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Tổ chức

5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

– Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Thông tin và Truyền thông.
– Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông.
– Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Công an.

6. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

– Giấy phép.

7. Lệ phí (nếu có):

– Không.

8. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm):

Giấy đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính (ban hành kèm theo Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ). Kích vào nút Tải về để tải đơn này.

9. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

– Không.

10. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Luật Bưu chính số 49/2010/QH ngày 28/6/2010.
Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 hướng dẫn một số nội dung của Luật Bưu chính.

Kích vào nút Tải về để tải thủ tục và căn cứ pháp lý này

Bạn đang xem: Thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép bưu chính

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/thu-tuc-sua-doi-bo-sung-giay-phep-buu-chinh/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp