Thủ tục xác nhận hộ nghèo

0
83
Rate this post

Thủ tục xác nhận hộ nghèo

Hộ nghèo phát sinh, hộ cận nghèo phát sinh là hộ không thuộc danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo địa phương đang quản lý nhưng phát sinh khó khăn đột xuất trong năm.

Để được xác nhận là hộ nghèo cần những giấy tờ và thủ tục gì? Sau đây, sẽ hướng dẫn các bạn thủ tục xin xác nhận hộ nghèo và để được cấp Giấy chứng nhận hộ nghèo, cận nghèo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Thủ tục công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo

1) Điều kiện công nhận hộ nghèo, cận nghèo

Hộ gia đình cư trú hợp pháp và đăng ký hộ khẩu thường trú trên địa bàn (hoặc đăng ký tạm trú từ 06 tháng trở lên) thuộc trường hợp gặp khó khăn phát sinh đột xuất trong năm như:

Bạn đang xem: Thủ tục xác nhận hộ nghèo

  • Chịu hậu quả của các rủi ro, biến cố đột xuất trong năm. Gồm: thiên tai (hạn hán, lũ lụt, bão, giông lốc, sóng thần); môi trường bị ô nhiễm nặng; tai nạn lao động, tai nạn giao thông, bệnh tật nặng; gặp rủi ro về kinh tế (chịu thiệt hại nặng về các tài sản chủ yếu như nhà ở, công cụ sản xuất, mất đất sản xuất, mất mùa, dịch bệnh); gặp rủi ro về xã hội (bị lừa đảo, là nạn nhân của tội phạm).
  • Có biến động về nhân khẩu trong hộ gia đình (như sinh con, có thêm con dâu về nhà chồng, bộ đội xuất ngũ trở về gia đình, có thành viên đem lại nguồn thu nhập chủ yếu cho gia đình bị chết và các trường hợp biến động khác về nhân khẩu gây các tác động khó khăn đến điều kiện sống của hộ gia đình).

2) Trình tự thực hiện:

+ Trưởng thôn, ban công tác mặt trận thôn họp toàn dân trong thôn, dự kiến danh sách hộ có thể nghèo, tiến hành khảo sát theo phiếu rà soát hộ nào có thu nhập bình quân dưới chuẩn nghèo thì đưa vào danh sách hộ nghèo. Danh sách đuợc công khai tại Nhà văn hoá thôn;

+ Trưởng thôn tổng hợp danh sách gửi về Ủy ban nhân dân cấp xã;

+ Ban chỉ đạo của Ủy ban nhân dân cấp xã họp xét duyệt, tổng hợp danh sách gửi Phòng Lao động, thương binh và Xã hội;

Cá nhân có yêu cầu nộp hồ sơ Trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp xã.

– Bước 1: Chủ hộ nghèo viết đơn xin có chữ ký của Trưởng xóm và UBND xã.

– Bước 2:

+ Cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã.

Thành phần hồ sơ làm thủ tục xác nhận hộ nghèo:

  • Đơn đề nghị công nhận hộ nghèo;
  • Phiếu rà soát hộ nghèo hàng năm
  • Biên bản hội nghị thôn xóm
  • Sổ hộ khẩu

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ).

– Bước 3: Cán bộ tư pháp tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn.

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân hoàn thiện theo đúng quy định.

– Bước 4: Cán bộ tư pháp chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

– Bước 5: Cán bộ tư pháp nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã.

3) Cách thức thực hiện:

– Trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp xã.

4) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

– Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

– Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã.

5) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

– Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo

6) Lệ phí:

– Không

7) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

– Đơn xin xác nhận hộ nghèo (bạn có thể kích vào nút Tải về để xem tài liệu).

– Phiếu rà soat hộ nghèo hàng năm

– Biên bản hội nghị thôn/xóm

8) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Các tiêu chí tiếp cận đo lường nghèo đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020.

  • Các tiêu chí về thu nhập

a) Chuẩn nghèo: 700.000 đồng/người/tháng ở khu vực nông thôn và 900.000 đồng/người/tháng ở khu vực thành thị.

b) Chuẩn cận nghèo: 1.000.000 đồng/người/tháng ở khu vực nông thôn và 1.300.000 đồng/người/tháng ở khu vực thành thị.

  • Tiêu chí mức độ thiếu hụt tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản

a) Các dịch vụ xã hội cơ bản (05 dịch vụ): y tế; giáo dục; nhà ở; nước sạch và vệ sinh; thông tin;

b) Các chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản (10 chỉ số): tiếp cận các dịch vụ y tế; bảo hiểm y tế; trình độ giáo dục của người lớn; tình trạng đi học của trẻ em; chất lượng nhà ở; diện tích nhà ở bình quân đầu người; nguồn nước sinh hoạt; hố xí/nhà tiêu hợp vệ sinh; sử dụng dịch vụ viễn thông; tài sản phục vụ tiếp cận thông tin.

Do đó, để được xác nhận là hộ nghèo cần căn cứ theo quy định tại Điều 2 của Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg áp dụng từ ngày 1/1/2016, Quyết định về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020. Cụ thể cần xác nhận thông qua bình quân thu nhập của gia đình bạn cũng như mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.

Thứ nhất, Hộ nghèo

– Khu vực nông thôn: là hộ đáp ứng một trong hai tiêu chí sau:

+ Có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ đủ 700.000 đồng trở xuống;

+ Có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 700.000 đồng đến 1.000.000 đồng và thiếu hụt từ 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.

– Khu vực thành thị: là hộ đáp ứng một trong hai tiêu chí sau:

+ Có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ đủ 900.000 đồng trở xuống;

+ Có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 900.000 đồng đến 1.300.000 đồng và thiếu hụt từ 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.

Thứ hai, Hộ cận nghèo

– Khu vực nông thôn: là hộ có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 700.000 đồng đến 1.000.000 đồng và thiếu hụt dưới 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.

– Khu vực thành thị: là hộ có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 900.000 đồng đến 1.300.000 đồng và thiếu hụt dưới 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.

9) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

– Thông tư 17/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành.

– Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020, áp dụng từ ngày 1/1/2016.

(Để xem các Thông tư và Quyết định này bạn có thể kích vào nút Tải về để xem tài liệu)

Mẫu đơn xin xác nhận hộ nghèo:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN XÁC NHẬN HỘ NGHÈO

Kính gửi: UBND Xã (Phường): ……………………………………………

Ban XĐGN Xã (Phường): ……………………………………

Tôi đứng tên dưới đây là: ………………………… Sinh ngày: ……………… Hộ khẩu thường trú: ấp …………………… xã ……………………… Huyện ……………………

Hiện con tôi là: …………………………………. đang học lớp: ……………… Trường Tiểu học ……………………

Gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo nhưng sổ nghèo còn đang được gia hạn gia đình tôi chưa nhận kịp nhận về.

Vậy nay tôi viết đơn này kính gởi đến chính quyền các cấp xác nhận hộ nghèo cho gia đình tôi để con chúng tôi được nhận tiền trợ cấp hỗ trợ chi phí học tập được dễ dàng.

Tôi xin nhận nơi đây lòng thành thật biết ơn!

……………, ngày ………… tháng ………… năm 2012

Xác nhận của chính
(ấp, xã)

Người làm đơn

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/thu-tuc-xac-nhan-ho-ngheo/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp