Tình yêu là gì? Hôn nhân là gì?

0
73
Rate this post

Cùng tìm hiểu Tình yêu là gì? Hôn nhân là gì?

Tình yêu thật ngọt ngào và lãng mạn, trong khi hôn nhân là sự tồn tại thực sự của cuộc sống.

Tình yêu là sự theo đuổi và khao khát cả đời trong lòng con người, còn hôn nhân là trải nghiệm thực tế, là lẽ sống đồng hành với một người trưởng thành.

Bạn đang xem: Tình yêu là gì? Hôn nhân là gì?

Tình yêu là lý tưởng, là khao khát, là xa hoa. Còn hôn nhân là thực tế, là chấp nhận, là cuộc sống, là ước thúc, và trách nhiệm.

Điều tình yêu cần là đam mê, lãng mạn và thậm chí là những ‘hy sinh’ quên mình và liều lĩnh. Hôn nhân đòi hỏi sự ổn định, thủy chung, sự an toàn và ‘hợp tác’ lâu dài.

Hôn nhân cần tình yêu, và giá trị của hôn nhân không được định nghĩa bằng tình yêu. Hôn nhân lớn hơn tình yêu rất nhiều, nó thể hiện một lẽ sống, trách nhiệm và nghĩa vụ.

Tình yêu thật ngọt ngào và lãng mạn, trong khi hôn nhân là sự tồn tại thực sự của cuộc sống. (Ảnh: Pexels)
Tình yêu thật ngọt ngào và lãng mạn, trong khi hôn nhân là sự tồn tại thực sự của cuộc sống. (Ảnh: Pexels)

Tình yêu là gì?

Một ngày nọ, Plato hỏi Thầy Socrates của mình, tình yêu là gì? Làm thế nào trò có thể tìm thấy nó?

Người thầy trả lời: “Trước mặt trò có một cánh đồng lúa mì lớn, khi đi về phía trước không thể quay đầu lại, và chỉ có thể hái một bông lúa mì. Nếu tìm được bông lúa mì vàng nhất, trò sẽ tìm được tình yêu”.

Plato đi về phía trước, sau một đoạn đường ngắn, ông ấy quay lại với bàn tay trắng và không thể nhặt được bất cứ thứ gì.

Người thầy hỏi: “Tại sao trò không nhặt được?”

Plato nói: “Bởi vì chỉ có thể được hái một lần và không thể quay trở lại. Khi đó, trò đã tìm thấy bông lúa mì vàng nhất, nhưng do không biết liệu còn cái nào tốt hơn ở phía trước hay không, vì vậy đã không hái nó. Khi đi về phía trước, tất cả các bông lúa mì mà trò nhìn thấy không tốt đẹp bằng cái đầu tiên, kết quả là trò không hái được gì cả. 

Người Thầy nói: “Đây là tình yêu.”

Bởi vì không biết liệu có những lựa chọn tốt hơn ở phía trước hay không, nên đã không thể quyết định, thật quá dễ dàng bỏ lỡ “tình yêu đẹp nhất” cho chính mình.

Như vậy, tình yêu là không thể đoán trước, nó giống như một lý tưởng, và bạn sẽ bỏ lỡ nếu không cẩn thận.

Bởi vì không biết liệu có những lựa chọn tốt hơn ở phía trước hay không, nên đã không thể quyết định, thật quá dễ dàng bỏ lỡ
Bởi vì không biết liệu có những lựa chọn tốt hơn ở phía trước hay không, nên đã không thể quyết định, thật quá dễ dàng bỏ lỡ “tình yêu đẹp nhất” cho chính mình. (Ảnh: Pexels)

Hôn nhân là gì?

Một ngày khác, Plato lại hỏi Thầy Socrates, hôn nhân là gì? Làm thế nào trò có thể tìm thấy nó?

Thầy Socrates trả lời: “Trước mặt trò có một khu rừng xanh um. Trò có thể tiến về phía trước, nhưng không thể quay đầu lại. Trò chỉ có thể chặt một cây lúa mạch, nếu trò tìm thấy cây cao nhất và lớn nhất, trò sẽ biết hôn nhân là gì.”

Plato đi về phía trước, một lúc sau, ông ấy chặt một cây và quay trở lại. Cây này không tươi tốt cũng không cao, chỉ là một cây bình thường. 

Thầy Socrates hỏi ông ấy: “Tại sao trò chỉ tìm thấy một cái cây bình thường như vậy?”

Plato trả lời: “Rút kinh nghiệm lần trước, trò đã đi bộ được nửa khu rừng mà vẫn chẳng tìm được gì. Lúc ấy, trò thấy cây này cũng không đến nỗi nào nên chặt nó mang về. Vì không muốn bỏ lỡ nó.”

Người Thầy trả lời: “Đây là hôn nhân.”

Hôn nhân thường có sau tình yêu, một khi bỏ lỡ tình yêu lý tưởng của mình, người ta thường lo lắng về được và mất, sợ rằng được cái này lại mất cái kia, nên dĩ hòa vi quý và đó chính là khởi đầu của hôn nhân.

Điều tình yêu cần là đam mê, lãng mạn… Hôn nhân đòi hỏi sự ổn định, thủy chung… (Ảnh: Glauber Torquato / Pexels)
Điều tình yêu cần là đam mê, lãng mạn… Hôn nhân đòi hỏi sự ổn định, thủy chung… (Ảnh: Glauber Torquato / Pexels)

Câu chuyện này cho thấy một thực tế: trong mắt nhiều người, tình yêu thường là lý tưởng, còn hôn nhân thì thường chấp nhận, chín bỏ làm mười, tìm được một người không được lý tưởng như vậy nhưng phù hợp để kết hôn.

Bách Diệp

Theo Vision Times

?


Xem thêm Tình yêu là gì? Hôn nhân là gì?

Tình yêu thật ngọt ngào và lãng mạn, trong khi hôn nhân là sự tồn tại thực sự của cuộc sống.

Tình yêu là sự theo đuổi và khao khát cả đời trong lòng con người, còn hôn nhân là trải nghiệm thực tế, là lẽ sống đồng hành với một người trưởng thành.

Tình yêu là lý tưởng, là khao khát, là xa hoa. Còn hôn nhân là thực tế, là chấp nhận, là cuộc sống, là ước thúc, và trách nhiệm.

Điều tình yêu cần là đam mê, lãng mạn và thậm chí là những ‘hy sinh’ quên mình và liều lĩnh. Hôn nhân đòi hỏi sự ổn định, thủy chung, sự an toàn và ‘hợp tác’ lâu dài.

Hôn nhân cần tình yêu, và giá trị của hôn nhân không được định nghĩa bằng tình yêu. Hôn nhân lớn hơn tình yêu rất nhiều, nó thể hiện một lẽ sống, trách nhiệm và nghĩa vụ.

Tình yêu thật ngọt ngào và lãng mạn, trong khi hôn nhân là sự tồn tại thực sự của cuộc sống. (Ảnh: Pexels)
Tình yêu thật ngọt ngào và lãng mạn, trong khi hôn nhân là sự tồn tại thực sự của cuộc sống. (Ảnh: Pexels)

Tình yêu là gì?

Một ngày nọ, Plato hỏi Thầy Socrates của mình, tình yêu là gì? Làm thế nào trò có thể tìm thấy nó?

Người thầy trả lời: “Trước mặt trò có một cánh đồng lúa mì lớn, khi đi về phía trước không thể quay đầu lại, và chỉ có thể hái một bông lúa mì. Nếu tìm được bông lúa mì vàng nhất, trò sẽ tìm được tình yêu”.

Plato đi về phía trước, sau một đoạn đường ngắn, ông ấy quay lại với bàn tay trắng và không thể nhặt được bất cứ thứ gì.

Người thầy hỏi: “Tại sao trò không nhặt được?”

Plato nói: “Bởi vì chỉ có thể được hái một lần và không thể quay trở lại. Khi đó, trò đã tìm thấy bông lúa mì vàng nhất, nhưng do không biết liệu còn cái nào tốt hơn ở phía trước hay không, vì vậy đã không hái nó. Khi đi về phía trước, tất cả các bông lúa mì mà trò nhìn thấy không tốt đẹp bằng cái đầu tiên, kết quả là trò không hái được gì cả. 

Người Thầy nói: “Đây là tình yêu.”

Bởi vì không biết liệu có những lựa chọn tốt hơn ở phía trước hay không, nên đã không thể quyết định, thật quá dễ dàng bỏ lỡ “tình yêu đẹp nhất” cho chính mình.

Như vậy, tình yêu là không thể đoán trước, nó giống như một lý tưởng, và bạn sẽ bỏ lỡ nếu không cẩn thận.

Bởi vì không biết liệu có những lựa chọn tốt hơn ở phía trước hay không, nên đã không thể quyết định, thật quá dễ dàng bỏ lỡ
Bởi vì không biết liệu có những lựa chọn tốt hơn ở phía trước hay không, nên đã không thể quyết định, thật quá dễ dàng bỏ lỡ “tình yêu đẹp nhất” cho chính mình. (Ảnh: Pexels)

Hôn nhân là gì?

Một ngày khác, Plato lại hỏi Thầy Socrates, hôn nhân là gì? Làm thế nào trò có thể tìm thấy nó?

Thầy Socrates trả lời: “Trước mặt trò có một khu rừng xanh um. Trò có thể tiến về phía trước, nhưng không thể quay đầu lại. Trò chỉ có thể chặt một cây lúa mạch, nếu trò tìm thấy cây cao nhất và lớn nhất, trò sẽ biết hôn nhân là gì.”

Plato đi về phía trước, một lúc sau, ông ấy chặt một cây và quay trở lại. Cây này không tươi tốt cũng không cao, chỉ là một cây bình thường. 

Thầy Socrates hỏi ông ấy: “Tại sao trò chỉ tìm thấy một cái cây bình thường như vậy?”

Plato trả lời: “Rút kinh nghiệm lần trước, trò đã đi bộ được nửa khu rừng mà vẫn chẳng tìm được gì. Lúc ấy, trò thấy cây này cũng không đến nỗi nào nên chặt nó mang về. Vì không muốn bỏ lỡ nó.”

Người Thầy trả lời: “Đây là hôn nhân.”

Hôn nhân thường có sau tình yêu, một khi bỏ lỡ tình yêu lý tưởng của mình, người ta thường lo lắng về được và mất, sợ rằng được cái này lại mất cái kia, nên dĩ hòa vi quý và đó chính là khởi đầu của hôn nhân.

Điều tình yêu cần là đam mê, lãng mạn… Hôn nhân đòi hỏi sự ổn định, thủy chung… (Ảnh: Glauber Torquato / Pexels)
Điều tình yêu cần là đam mê, lãng mạn… Hôn nhân đòi hỏi sự ổn định, thủy chung… (Ảnh: Glauber Torquato / Pexels)

Câu chuyện này cho thấy một thực tế: trong mắt nhiều người, tình yêu thường là lý tưởng, còn hôn nhân thì thường chấp nhận, chín bỏ làm mười, tìm được một người không được lý tưởng như vậy nhưng phù hợp để kết hôn.

Bách Diệp

Theo Vision Times

?


Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/tinh-yeu-la-gi-hon-nhan-la-gi/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp