Tờ khai đề nghị tặng Huy hiệu Đảng

0
70
Rate this post

xin giới thiệu đến các bạn Mẫu tờ khai đề nghị tặng Huy hiệu Đảng đươc chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác và được đăng tải ngay sau đây. Mẫu 6-HHĐ:Tờ khai đề nghị tặng Huy hiệu Đảng là mẫu tờ khai được lập ra nhằm gửi cho Chi bộ Đảng gồm nhiều thông tin tên tuổi, ngày tháng năm sinh, ngày kết nạp vào Đảng, quê quán của người đề nghị tặng Huy hiệu Đảng. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo và tải mẫu tờ khai tại đây.

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

TỜ KHAI
Đề nghị tặng Huy hiệu Đảng

Kính gửi: Chi bộ……………………………………………………….….

Bạn đang xem: Tờ khai đề nghị tặng Huy hiệu Đảng

Tôi là……………………………, sinh ngày……………………………………….….

Ngày vào Đảng……………., công nhận chính thức ngày……..………….….

Ngày ghi trong quyết định kết nạp………………………………….………….….

Quê quán………………………………………………………………………….….

Đang sinh hoạt tại………………………………………………………………….….

Trong quá trình phấn đấu rèn luyện………năm trong tổ chức đảng tôi tự nhận thấy có đủ tiêu chuẩn, điều kiện được tặng Huy hiệu…….năm tuổi Đảng theo nội dung tại điểm 48.3 Quy định số 45-QĐ/TW ngày 01 tháng 11 năm 2011 của Ban chấp hành Trung ương 48.3 “ Thi hành Điều lệ Đảng”

Đề nghị chi bộ và các cấp uỷ cấp trên tặng Huy hiệu ….năm tuổi Đảng cho tôi và xin hứa tiếp tục rèn luyện giữ vững phẩm chất người đảng viên Cộng sản.

Ghi chú:

(Trong quá trình hoạt động ở trong Đảng, nếu được kết nạp lại, hoặc có thời gian gián đoạn không tham gia sinh hoạt đảng thì đảng viên kê khai cụ thể ở mục ghi chú này).

…………., ngày ….tháng….năm……

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ và tên)

XÉT, ĐỀ NGHỊ CỦA CẤP UỶ CƠ SỞ

Kính gửi:……………………………

Đề nghị tặng Huy hiệu ….năm tuổi Đảng cho đảng viên…………………

(có danh sách đề nghị tặng Huy hiệu Đảng kèm theo)

………,ngày…..tháng….năm….

T/M…………………

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

XÉT, ĐỀ NGHỊ CỦA CHI BỘ

Kính gửi:……………………………

Đề nghị tặng Huy hiệu ….năm tuổi Đảng cho đảng viên…………………

……..,ngày…..tháng….năm….

T/M CHI BỘ

(Ký, ghi rõ họ và tên)

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/to-khai-de-nghi-tang-huy-hieu-dang/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp