Viết đoạn văn tiếng Anh về vấn đề giao thông ở Việt Nam (8 mẫu)

0
61
Rate this post

Viết một đoạn văn về các vấn đề giao thông bằng tiếng Anh là một trong những chủ đề rất hay và quen thuộc đối với các bạn học sinh. Viết đoạn văn tiếng Anh về giao thông gồm gợi ý chi tiết cách viết và 8 đoạn văn mẫu có dịch hay nhất. Qua đó giúp các bạn có thêm nhiều gợi ý ôn tập, trau dồi kiến thức để biết cách xây dựng cấu trúc và triển khai đoạn văn hoàn chỉnh, hay nhất.

Qua 8 đoạn văn tiếng Anh viết về giao thông giúp các bạn trả lời câu hỏi phần Writing – Skills 2 tiếng Anh 7 Unit 7 Traffic. Đồng thời giúp các bạn có thêm nhiều tư liệu tham khảo, củng cố kỹ năng viết tiếng Anh. Nội dung chi tiết mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Cách viết đoạn văn tiếng Anh về giao thông

1.Câu chủ đề/ mở đoạn

Bạn đang xem: Viết đoạn văn tiếng Anh về vấn đề giao thông ở Việt Nam (8 mẫu)

– Là câu thể hiện ý chính của cả đoạn. Bắt buộc phải có 1 câu chủ đề hoàn chỉnh mới có thể từ đó triển khai các luận điểm.

– Câu chủ đề phải có 2 phần

  • Topic: Thông báo cho người đọc về chủ đề đoạn văn
  • Controlling idea: Nhận định cá nhân của người viết về chủ đề này

2. Phần thân bài

Thân bài bao gồm khoảng 3 luận điểm chính triển khai, giải thích, chứng minh cho câu chủ đề; sau mỗi luận điểm sẽ là luận cứ chứng minh cho luận điểm đó. Thông thường đề bài sẽ cung cấp gợi ý cho 3 luận điểm. Ngoài ra bạn cũng có thể tự xây dựng luận điểm bằng việc đặt ra và trả lời những câu hỏi đơn giản Why, How (tại sao, làm thế nào).

  • Nên triển khai 1 trong 3 luận điểm bằng một ví dụ thực tế.
  • Khi triển khai ý, nếu được, hãy cố gắng vận dụng trải nghiệm thật của bản thân thay vì bài mẫu thuộc lòng. Bài viết của bạn nhờ đó sẽ tự nhiên hơn, gây thiện cảm cho người đọc.
  • 3 luận điểm cần được đưa ra theo một bố cục rõ ràng, dễ theo dõi.
  • Đoạn văn phải được trình bày đơn giản, mạch lạc, thể hiện rõ ràng quan điểm người viết theo tinh thần khoa học, tuyệt đối tránh lối viết ẩn ý, lạc đề, khoa trương, sáo rỗng.

3. Kết đoạn

  • Là câu cuối, kết thúc đoạn văn. Câu này không bắt buộc nên các bạn có thể bỏ qua nếu không tự tin. Tuy nhiên, lưu ý rằng câu kết có thể giúp bù đắp nốt số từ còn thiếu so với yêu cầu, nếu bài của bạn quá ngắn.
  • Chỉ bao gồm một câu duy nhất.
  • Câu kết thường được viết bằng cách nhắc lại câu chủ đề theo một cách khác (Paraphrase).
  • Tương tự như những phần trên trong đoạn văn, câu kết cũng cần phải được bắt đầu bằng một liên từ. Có rất nhiều liên từ dạng này (In conclusion, To conclude, In general, etc.), nhưng các bạn chỉ nên nhớ và sử dụng duy nhất 1 trong số đó cho tất cả các bài viết.

Viết đoạn văn về traffic jam

Tiếng Anh 

I live in Vietnam and there are a lot of traffic problems in big cities in my country. Firstly, there are too many people using the roads especially in the rush hour when people run out to work and school or get home from those places. Secondly, there are too many vehicles on the road that leads to traffic jams. Another problem is that many roads are narrow and bumpy. Fourthly, there are traffic accidents every day so a lot of people lose their lives or are injured. So in order to travel on the roads safely, I think we should obey the traffic rules and traffic signs as well. Moreover, carefulness is very necessary.

Tiếng Việt

Tôi sống ở Việt Nam và có rất nhiều vấn đề giao thông ở các thành phố lớn của đất nước tôi. Thứ nhất, có quá nhiều người sử dụng đường đặc biệt là vào giờ cao điểm khi mọi người chạy ra ngoài đi làm và đi học hoặc về nhà từ những nơi đó. Thứ hai, có quá nhiều phương tiện lưu thông trên đường dẫn đến tắc đường. Một vấn đề khác là nhiều con đường hẹp và gập ghềnh. Thứ tư, ngày nào cũng có tai nạn giao thông xảy ra khiến rất nhiều người mất mạng hoặc bị thương. Vì vậy, để đi trên đường an toàn, tôi nghĩ chúng ta nên tuân thủ luật lệ giao thông và các biển báo giao thông. Hơn nữa, tính cẩn thận là rất cần thiết.

Mẫu bài viết một đoạn văn về các vấn đề giao thông bằng tiếng Anh

Viết về các vấn đề giao thông bằng tiếng Anh – Mẫu 1

Tiếng Anh

Traffic safety and traffic that the world now needs to pay attention. it is not only the most important factors crucial to the development and survival of a nation, a territory but a junction of trade between regions of countries, cultures on world together. In advanced countries, the situation and development of their traffic is quite developed with a dense transport network and is regulated, but in Vietnam, … Urban transport situation in Vietnam is extremely chaotic. On average there are thousands of cases every year in traffic accidents, causing serious loss of life and property. Despite being upgraded and renovated several times but the transport system of Vietnam has not improved as much. Traffic jams occur repeatedly in large cities damaging hundreds of billion per year, not only that the injuries related to traffic accidents is also increasing, especially head injuries , spine. Circulation of vehicles on roads, railways, waterways each year but with increasing road infrastructure can present data to help the traffic situation.

Tiếng Việt 

An toàn giao thông và giao thông mà thế giới hiện nay cần phải quan tâm. Nó không chỉ là nhân tố quan trọng nhất quyết định đến sự phát triển và tồn tại của một quốc gia, một vùng lãnh thổ mà là đầu mối giao thương giữa các vùng miền của các quốc gia, các nền văn hóa trên thế giới với nhau. Ở các nước tiên tiến, tình hình và phát triển giao thông của họ khá phát triển với mạng lưới giao thông dày đặc và quy củ, nhưng ở Việt Nam. Tình hình giao thông đô thị ở Việt Nam vô cùng hỗn loạn. Trung bình mỗi năm cả nước có hàng nghìn vụ tai nạn giao thông, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và của. Mặc dù đã được nâng cấp và cải tạo nhiều lần nhưng hệ thống giao thông của Việt Nam vẫn chưa được cải thiện nhiều. Ùn tắc giao thông liên tiếp xảy ra ở các thành phố lớn gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng mỗi năm, không những thế thương tích liên quan đến tai nạn giao thông cũng ngày càng gia tăng, nhất là chấn thương vùng đầu, cột sống. Lưu thông của các phương tiện giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy mỗi năm nhưng với cơ sở hạ tầng đường bộ ngày càng phát triển có thể đưa ra các số liệu giúp ích cho tình hình giao thông.

Viết về các vấn đề giao thông bằng tiếng Anh – Mẫu 2

Tiếng Anh 

Nowadays, traffic problem is the biggest problem that many people care about. In Vietnam, I think the city where have the worst traffic is Ha noi. The first problem is the traffic jam here. In the rush hours of the day, there’re too many people using the road. Last year, in 2013, many bridges was built so it happen less but in order to stop this, a kind of small car should be invented, people should go to works by buses instead of going by motorbikes… The second one, as you know, the roads in Vietnam is not as big and clean as the roads in the big countries. They’re narrow, bumpy and some dirty so it’s really hard for the road users to drive safely. I think we should raise money to make the road in Vietnam better and better. But everyone knows that Vietnamese people are not respect and don’t follow the traffic rules. That’s the biggest reason for everything. They wear the helmet that not strong enough to keep they safe if the accident may happen, they ride too fast on the small roads. The traffic will never can be improve if they keep doing this. At the end, I hope the traffic in Vietnam will improve more.

Tiếng Việt 

Ngày nay vấn đề giao thông đang là vấn đề lớn nhất được nhiều người quan tâm. Ở Việt Nam, tôi nghĩ thành phố có giao thông tồi tệ nhất là Hà Nội. Vấn đề đầu tiên là kẹt xe ở đây. Vào những giờ cao điểm trong ngày, có quá nhiều người sử dụng đường. Năm ngoái, năm 2013, nhiều cây cầu được xây dựng nên ít xảy ra sự cố này hơn nhưng để ngăn chặn tình trạng này, cần phát minh ra một loại ô tô nhỏ, người dân nên đi làm bằng xe buýt thay vì đi xe máy … Vấn đề thứ hai, như bạn biết đấy, đường ở Việt Nam không được rộng và sạch sẽ như đường ở các nước lớn. Chúng hẹp, gập ghềnh và bẩn thỉu nên người đi đường rất khó lái xe an toàn. Tôi nghĩ chúng ta nên quyên góp tiền để làm cho con đường ở Việt Nam ngày càng tốt hơn. Nhưng ai cũng biết rằng người Việt Nam không tôn trọng và không tuân thủ luật lệ giao thông. Đó là lý do lớn nhất cho mọi thứ. Họ đội mũ bảo hiểm không đủ chắc chắn để giữ an toàn nếu tai nạn có thể xảy ra, họ đi xe quá nhanh trên đường nhỏ. Lưu lượng truy cập sẽ không bao giờ có thể được cải thiện nếu họ tiếp tục làm điều này. Cuối cùng, tôi hy vọng giao thông ở Việt Nam sẽ được cải thiện nhiều hơn.

Viết về các vấn đề giao thông bằng tiếng Anh – Mẫu 3

Tiếng Anh

With the traffic conditions in Ho Chi Minh city, accident is object to happen. The roads are too narrow to travel easily. Moreover, many pot-holes can appear everywhere to threaten the goers. On the roads, there’re sometimes the illogical roundabouts. They are not only useless, but also make the traffic more chaotic. To solve this problem, we only have one way, it’s improving the road. However, it is impossible for the government to widen the roads because of limited land. Whenever the roads are repaired, the traffic is more dangerous with the unfinished structures. People still travel on the repairing roads, and the roads are more and more narrow. We also can build the tunnels but it is very costly. Viet Nam has to borrow money from other countries and no one knows when the government can pay it back. As you know, Ho Chi Minh is a monsoonal tropical country, it has a lot of rain every year. During the rainy season, the roads are flooded because all the waste pipes are stuck by rubbish and become very dirty.

Tiếng Việt 

Với điều kiện giao thông tại TP.HCM, tai nạn là điều có thể xảy ra. Đường quá hẹp không thể đi lại dễ dàng. Hơn nữa, nhiều hố chậu có thể xuất hiện khắp nơi để đe dọa người đi. Trên đường, đôi khi có những bùng binh phi logic. Chúng không những vô dụng mà còn khiến giao thông hỗn loạn hơn. Để giải quyết vấn đề này, chúng ta chỉ có một cách duy nhất, đó là cải tạo đường đi. Tuy nhiên, chính quyền không thể mở rộng đường vì quỹ đất hạn hẹp. Mỗi khi đường được sửa chữa, giao thông càng thêm nguy hiểm với những công trình chưa hoàn thiện. Người dân vẫn đi lại trên những con đường đang sửa chữa, đường ngày càng chật hẹp. Chúng tôi cũng có thể xây đường hầm nhưng rất tốn kém. Việt Nam phải vay tiền từ các quốc gia khác và không ai biết khi nào chính phủ có thể trả lại. Như các bạn đã biết, Hồ Chí Minh là nước nhiệt đới gió mùa, mưa nhiều hàng năm. Vào mùa mưa, các con đường bị ngập vì tất cả các đường ống thải bị rác thải bám vào và trở nên rất bẩn.

Viết về các vấn đề giao thông bằng tiếng Anh – Mẫu 4

Tiếng Anh 

Nowadays, traffic problems is one of the biggest problems that Hanoi, the capital of Vietnam, has to deal with. The first problem is traffic jams. There are too many people using the roads, especially in rush hours when everyone is in a hurry to get to work or come back home. Another problem is poor road conditions. The road is too narrow and bumpy. Moreover, many streets in Hanoi is usually flooded when it has heavy rain making it difficult to move. Traffic accidents is the biggest problem. Everyday, there are more and more accidents happening because of careless drivers: Driving after drinking alcohol, not wearing helmets, and so on. Therefore, solving traffic problems is not only the agent’s duty of Hanoi but also awareness of ourselves.

Tiếng Việt 

Ngày nay, các vấn đề về giao thông là một trong những vấn đề lớn nhất ở Hà Nội- thủ đô của Việt Nam đang phải đối mặt. Vấn đề đầu tiên là tắc đường. Có quá nhiều người sử dụng các phương tiện trên đường, đặc biệt vào giờ cao điểm khi tất cả mọi người đều vội vã đi làm hay về nhà. Vấn đề tiếp theo là đường đi chất lượng kém. Đường đi quá hẹp, gập ghềnh và mấp mô. Hơn nữa, nhiều con phố ở Hà Nội thường xuyên ngập lụt khi trời mưa to gây khó khăn trong việc di chuyển. Tai nạn giao thông là vấn đề lớn nhất. Hàng ngày, có ngày càng nhiều vụ tai nạn xảy ra bởi những người lái xe bất cẩn như lái xe sau khi uống chất có cồn, không đội mũ bảo hiểm. Vì thế, việc giải quyết các vấn đề giao thông hiện nay không chỉ là trách nhiệm của thành phố Hà Nội mà còn ở ý thức của chính chúng ta.

Viết về các vấn đề giao thông bằng tiếng Anh – Mẫu 5

Tiếng Anh

Traffic safety is a hot issue today. Certainly for each person, the phenomenon of congestion in traffic is no longer unfamiliar. Many people, when joining in traffic, intentionally violate traffic laws such as: not wearing helmets, speeding and overtaking, going in the opposite direction, passing red lights. These acts will cause consequences, if it is mild that the violator is himself, and the other will be traffic accidents. Traffic law violation is caused by the consciousness of the people participating in the traffic. Therefore, families and schools need to have the responsibility to educate students and students, the future generation of the country. The society needs to actively propagate for each citizen to improve their responsibility. Because “Traffic safety is the happiness of everyone”.

Tiếng Việt

An toàn giao thông đang là một vấn đề nóng hổi hiện nay. Chắc hẳn đối với mỗi người, hiện tượng ùn tắc khi tham gia giao thông đã không còn xa lạ. Nhiều người khi tham gia giao thông còn cố tình vi phạm luật giao thông như: không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh vượt ẩu, đi ngược chiều, vượt đèn đỏ. Những hành vi đó sẽ gây ra những hậu quả, nếu nhẹ là bản thân người vi phạm bị xử phát, còn nặng sẽ là các vụ tai nạn giao thông. Việc vi phạm luật giao thông nguyên nhân đến từ ý thức của chính người tham gia giao thông. Chính vì vậy, gia đình và nhà trường cần có trách nhiệm giáo dục học sinh và sinh viên, thế hệ tương lai của đất nước. Còn xã hội cần tích cực tuyên truyền cho mỗi người dân nâng cao trách nhiệm. Bởi “An toàn giao thông chính là hạnh phúc của mọi nhà”.

Viết về các vấn đề giao thông bằng tiếng Anh – Mẫu 6

Tiếng Anh

Traffic safety is the happiness of everyone. But there is a sad fact that in our country, unsafe traffic law violations still occur. Behaviors such as not wearing helmets, passing red lights, going in the opposite direction … are happening more and more. Consequently, the number of traffic accidents is increasing more and more. That will seriously affect the safety of people in traffic. The cause of the above situation comes from the awareness of each road user. Therefore, from home, school and society, they must work together to educate each person to strictly obey traffic laws. Always be aware that traffic safety will bring happiness to everyone.

Tiếng Việt

An toàn giao thông là hạnh phúc mọi nhà. Nhưng có một thực tế đáng buồn là ở nước ta, hiện tượng vi phạm luật giao thông gây mất an toàn vẫn còn xảy ra. Các hành vi như không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ, đi ngược chiều… xảy ra ngày càng nhiều. Hậu quả là số vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày càng nhiều. Điều đó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn của con người khi tham gia giao thông. Nguyên nhân của tình trạng trên đến từ chính ý thức của mỗi người tham gia giao thông. Chính vì vậy, từ gia đình, nhà trường và xã hội phải cùng nhau giáo dục mỗi người nghiêm túc chấp hành luật giao thông. Hãy luôn ý thức rằng, an toàn giao thông sẽ đem đến hạnh phúc cho mỗi người.

Bài viết về giao thông bằng tiếng Anh

Tiếng Anh 

Traffic is one of the most important problems in Vietnam. During many decades, traffic here is always difficult. This essay will present these problems and some solutions about the traffic of Vietnam. First of all, there are many vehicles in the road at a time. One can be stuck in the traffic for hours during rush hours, specially in Hanoi and Ho Chi Minh City. Moreover, there are many signs in the road which make people feel confused. Vietnam’s traffic problems are very complicated. Secondly, the sense of participation in Vietnam’s traffic is very indigent. Some people often go too fast and sloppy, cross the red light or carrying bulky. Most people always ride these motobikes on the sidewalk than waiting a bit. In conclusion, traffic in Vietnam is still a difficult problem. I hope the traffic in Vietnam will be improved and become better and better in the future.

Tiếng Việt

Giao thông là một trong những vấn đề nan giải ở Việt Nam. Trong suốt nhiều thập kỷ, giao thông ở đây luôn khó khăn. Bài tiểu luận này sẽ trình bày những vấn đề này và một số giải pháp về giao thông Việt Nam. Trước hết, có rất nhiều phương tiện lưu thông trên đường tại một thời điểm. Người ta có thể bị kẹt xe hàng giờ trong giờ cao điểm, đặc biệt là ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Hơn nữa, trên đường có nhiều biển báo khiến người đi đường cảm thấy hoang mang. Vấn đề giao thông của Việt Nam rất phức tạp. Thứ hai, ý thức tham gia giao thông của Việt Nam còn rất bất bình. Một số người thường đi quá nhanh và cẩu thả, vượt đèn đỏ hoặc chở hàng cồng kềnh. Hầu hết mọi người luôn đi xe máy này trên vỉa hè hơn là chờ đợi một chút. Kết lại, giao thông ở Việt Nam vẫn là một bài toán khó. Tôi hy vọng giao thông ở Việt Nam sẽ được cải thiện và ngày càng tốt hơn trong tương lai.

Giáo Dục

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Tác giả: https://thcs-thptlongphu.edu.vn – Trường Lê Hồng Phong
Nguồn: https://thcs-thptlongphu.edu.vn/viet-doan-van-tieng-anh-ve-van-de-giao-thong-o-viet-nam-8-mau/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp