Báo cáo khen thưởng Đảng viên mới nhất

0
66
Rate this post

xin giới thiệu đến các bạn Mẫu báo cáo khen thưởng Đảng viên được chúng tôi tổng hợp chính xác và được đăng tải ngay sau đây. Báo cáo khen thưởng Đảng viênlà mẫu báo cáo các thành tích mà đảng viên đạt được như: Danh hiệu anh hùng; Cán bộ lão thành cách mạng; Nghệ sĩ nhân dân; Nhà giáo nhân dân. Mẫu được ban hành kèm theo Hướng dẫn 12-HD/BTCTW do Ban Tổ chức Trung ương ban hành.Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

ĐẢNG BỘ …………….

ĐẢNG ỦY, CHI ỦY………

Bạn đang xem: Báo cáo khen thưởng Đảng viên mới nhất

BÁO CÁO
KHEN THƯỞNG ĐẢNG VIÊN

Năm ……..

Biểu số 8-TCTW

ĐVT: Người

Chỉ tiêu

Năm báo cáo Có đến cuối kỳ báo cáo
1 2 3
I Các danh hiệu
1. Danh hiệu anh hùng
a) Anh hùng lực lượng vũ trang
b) Anh hùng Lao động
c) Bà mẹ Việt nam anh hùng
2. Cán bộ lão thành cách mạng
3. Cán bộ tiền khởi nghĩa
4. Nghệ sĩ nhân dân
5. Nhà giáo nhân dân
6. Thầy thuốc nhân dân
7. Gia đình có công với cách mạng
8. Gia đình liệt sỹ
II Được khen thưởng
1. Huân chương các loại
a) Huân chương bậc cao:
+ Hạng Nhất
+ Hạng Nhì
+ Hạng Ba
b) Huan chương kháng chiến
c) Huân chương chiến công
d) Huân chương chiến sỹ vẻ vang
2. Huân chương các loại:
+ Hạng Nhất
+ Hạng Nhì
+ Hạng Ba
3. Huy hiệu đảng các loại
+ Huy hiệu Đảng 80 năm
+ Huy hiệu Đảng 70 năm
+ Huy hiệu Đảng 60 năm
+ Huy hiệu Đảng 50 năm
+ Huy hiệu Đảng 40 năm
+ Huy hiệu Đảng 30 năm
4. Bằng khen
5. Các hình thức khen thưởng khác
+ Giấy khen các loại
+ Kỷ niệm chương

…….. ngày…….tháng…..năm 2……

T/M ĐẢNG ỦY, CHI ỦY
(Ký và ghi rõ họ tên)

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/bao-cao-khen-thuong-dang-vien-moi-nhat/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp