Đoạn văn tiếng Anh về sở thích nấu ăn (5 Mẫu)

0
51
Rate this post

Viết về sở thích nấu ăn bằng tiếng Anh là một đề tài rất quen thuộc nằm trong chủ đề viết 1 đoạn văn về sở thích của mình.

Viết 1 đoạn văn bằng tiếng Anh nói về sở thích nấu ăn của mình gồm 5 đoạn văn mẫu có dịch hay được chúng tôi tổng hợp từ các bài làm đạt điểm cao của các bạn học sinh giỏi. Thông qua tài liệu này các bạn có thêm nhiều gợi ý ôn tập, diễn giải vấn đề một cách logic. Từ đó vận dụng kiến thức ngữ pháp, tự tin hơn với khả năng viết đoạn văn tiếng Anh của bản thân. Ngoài ra các bạn xem thêm đoạn văn tiếng Anh viết về sở thích nghe nhạc.

Kể về sở thích nấu ăn bằng tiếng Anh

Tiếng Anh

Bạn đang xem: Đoạn văn tiếng Anh về sở thích nấu ăn (5 Mẫu)

I want to tell you about one of my favourite hobbies, which is cooking. I love to cook homemade meals, because they are healthy, less fattening and nutritious to eat. My favourite things that I like to cook are; chicken bryani noodles and vegetables, pasta with tomato sauce or tuna casserole. Cooking to me is also an enjoyable thing to do as well as it being a special hobby. I encourage people to take this opportunity to make healthy cooking a part of their everyday lifestyle. From what I know, a lot of people eat the wrong foods at the wrong time; so they will make up excuses for not eating healthy. It’s no wonder people are extremely obese and they should take proper care of themselves. Those kinds of people just don’t want to listen to their physicians. That’s why people have health problems such as heart attacks, which could lead to possible death. Please think of healthy cooking as a hobby and a healthy lifestyle to you and your family.

Tiếng Việt

Tôi muốn kể cho bạn nghe về một trong những sở thích yêu thích của tôi, đó là nấu ăn. Tôi thích nấu những bữa ăn tự làm, vì chúng tốt cho sức khỏe, ít béo và bổ dưỡng. Những thứ tôi thích nấu ăn là; mì bryani gà và rau, mì ống sốt cà chua hoặc cá ngừ hầm. Nấu ăn đối với tôi cũng là một điều thú vị và nó là một sở thích đặc biệt. Tôi khuyến khích mọi người tận dụng cơ hội này để biến nấu ăn lành mạnh trở thành một phần trong lối sống hàng ngày của họ. Theo những gì tôi biết, rất nhiều người ăn sài thức ăn vào thời điểm không thích hợp; vì vậy họ sẽ kiếm cớ ăn uống không lành mạnh. Không có gì lạ khi mọi người cực kỳ béo phì và họ nên chăm sóc bản thân thích hợp. Những loại người đó chỉ không muốn nghe lời bác sĩ của họ. Đó là lý do tại sao mọi người gặp các vấn đề sức khỏe như đau tim, có thể dẫn đến tử vong. Hãy coi nấu ăn lành mạnh là một sở thích và một lối sống lành mạnh cho bạn và gia đình bạn.

Đoạn văn tiếng Anh về sở thích nấu ăn

Tiếng Anh

Some people may think cooking is just a daily work to make meals. But for me, cooking is a hobby – the best hobby to have, because it can be very useful in life. Cooking has been my hobby for several years. I was about six years old, when I started learning how to cook. It is something that I inherited from my grandmother. She was a professional chef and owned her own restaurant, where I learned how to cook. There are so many reasons I love to cook. I enjoy cooking because it keeps me happy in my life. Whenever I feel sad or upset, cooking ease that for me in a big way. Because when I am cooking I have very little time to think, the cooking is challenging my mind and taking my mind o the stress of everyday life. Cooking also enables me to expand my creativity. I have invested hours of my time per day to be more knowledgeable about different cooking methods. One more good thing about cooking is I’m happy and satisfied when I cook for my family, relatives, friends, or even people whom I do not know and they enjoy my food. And it’s more meaningful when I cook for homeless people sometimes.

Tiếng Việt

Có người sẽ nghĩ rằng nấu ăn chỉ là việc làm hằng ngày để tạo ra các bữa ăn. Nhưng với tôi, nó là một sở thích – một sở thích tuyệt vời nhất, bởi vì nó rất hữu dụng trong cuộc sống. Nấu ăn là sở thích của tôi đã từ lâu. Khi tôi 6 tuổi là lúc tôi bắt đầu học nấu ăn. Nó là thứ tôi thừa hưởng từ bà mình. Bà là một đầu bếp chuyên nghiệp và mở một nhà hàng riêng – nơi mà tôi học nấu ăn từ đó. Có nhiều lí do khiến tôi thích nấu ăn. Tôi thích nó vì nó giúp tôi vui vẻ trong cuộc sống. Mỗi khi tôi thấy buồn, nấu ăn giúp tôi xóa sạch mọi nỗi phiền muộn. Bởi vì khi nấu ăn tôi có rất ít thời gian để suy nghĩ, việc nấu ăn thử thách trí óc tôi và khi bạn tránh xa những mệt mỏi của cuộc sống hằng ngày. Nấu ăn còn giúp tôi mở rộng óc sáng tạo. Tôi dành hàng giờ mỗi ngày để học hỏi những phương pháp nấu ăn mới. Một điều tốt nữa của việc nấu ăn là tôi cảm thấy vui và hài lòng khi nấu cho gia đình, người thân, bạn bè, thậm chí người không quen biết và họ thích thú với thức ăn của tôi. Và còn ý nghĩa hơn nữa khi thỉnh thoảng tôi nấu cho những người vô gia cư.

Bài viết sở thích nấu ăn bằng tiếng Anh

Tiếng Anh

I have many hobbies. I like to travel and to read. But my favourite hobby is cooking. Let me tell you why! First, I will tell you a little bit about why I started cooking. Secondly, I will give you some information about what I like to cook. Thirdly, I will say how I use youtube for cooking.

When I started cooking I was 10 years old. My mother wanted me to become a chef. She always believed that girls had to make different types of food, because one day they would get married. In my country it is not usual that a girl can’t cook. I feel lucky that I can cook a lot of food. Now when I am cooking some food that my children and my husband like, I become happy and I am proud of my mother and myself.

In the beginning I cooked easy things. For example, I cooked eggs, but gradually I got better at making different and more difficult food. I can cook Afghan Qabili. Qabili is Afghanistans most popular dish. Qabili is made with rice, meat, carrots and raisins. I can also cook Manto, different Kebabs and a lot of other things. I like best to make food in the weekends, because making special food takes time and I often have good time when I am free in the weekends. When I was in Afghanistan most often I followed my mother and I helped her when she cooked a type of food. But now I cook alone. I think cooking is boring for someone, but for me it is interesting because it is my hobby to cook. I also like to cook food from other countries. I thank my mother, because she learned me how to cook.

When I make a new kind of food I find information online and on youtube. When I go on youtube I get a lot of information, because on youtube you can find and see how you can cook many types of food. When I want to cook a new type of food I find some information about what tastes good with that food and what things I need to make that food. It is also interesting for me to go on youtube and see different food from other countries and how we can cook it.

So now you know what my favourite hobby is. I think cooking is a good activity, because when I cook food it makes me busy and I am never bored. When you cook different food you can get a lot of information from youtube. You can also find out what is healthy with this food. Cook healthy to be healthy!

Tiếng Việt

Tôi có nhiều sở thích. Tôi thích đi du lịch và đọc sách. Nhưng sở thích thực sự của tôi là nấu ăn. Hãy để tôi nói cho bạn biết lý do tại sao nhé! Đầu tiên, tôi sẽ cho bạn biết một chút về lý do tại sao tôi bắt đầu nấu ăn. Thứ hai, tôi sẽ cung cấp cho bạn một số thông tin về tôi thích nấu gì. Thứ ba, tôi sẽ nói cách tôi sử dụng youtube để nấu ăn.

Khi tôi bắt đầu nấu ăn, tôi lên 10 tuổi. Mẹ tôi muốn tôi trở thành một đầu bếp. Bà luôn tin rằng các cô gái phải biết làm những món ăn khác nhau, bởi vì một ngày nào đó họ sẽ lập gia đình. Ở đất nước tôi, một cô gái không biết nấu ăn thì thật không bình thường. Tôi cảm thấy may mắn vì tôi có thể nấu rất nhiều món ăn. Bây giờ khi tôi đang nấu một số món ăn mà con và chồng tôi thích, tôi cảm thấy hạnh phúc và tôi tự hào về mẹ và bản thân mình.

Ban đầu tôi nấu những thứ đơn giản. Ví dụ, tôi nấu các món, nhưng dần dần tôi đã nấu ngon hơn với những món ăn khác và phức tạp hơn. Tôi có thể nấu món Qabili của Afghanistan. Qabili là món ăn phổ biến nhất của người Afghanistan. Qabili được làm bằng gạo, thịt, cà rốt và nho khô. Tôi cũng có thể nấu Manto, các loại Kebabs khác nhau và rất nhiều thứ khác. Tôi thích nhất là nấu ăn vào cuối tuần, bởi vì nấu ăn đặc biệt cần có thời gian và tôi thường có thời gian rảnh rỗi vào cuối tuần. Khi tôi ở Afghanistan, tôi thường theo mẹ và tôi giúp bà khi bà nấu ăn. Nhưng bây giờ tôi nấu một mình. Tôi nghĩ rằng nấu ăn nhàm chán với một số người, nhưng đối với tôi nó thú vị bởi nó là sở thích của tôi để nấu ăn. Tôi cũng thích nấu các món ăn từ các nước khác. Tôi biết ơn mẹ, vì bà đã dạy tôi cách nấu ăn.

Khi tôi làm một món ăn mới, tôi tìm kiếm các thông tin trực tuyến và trên youtube. Khi tôi lên youtube tôi nhận được rất nhiều thông tin, bởi vì trên youtube bạn có thể tìm và xem cách bạn có thể nấu nhiều loại thức ăn. Khi tôi muốn nấu một món ăn mới, tôi tìm kiếm một số thông tin về những gì có vị ngon với thức ăn đó và những thứ tôi cần để làm món ăn đó. Nó cũng rất thú vị để tôi tiếp tục tìm kiếm trên youtube và ngắm các món ăn khác nhau từ các nước khác và biết cách chúng ta có thể nấu nó.

Vì vậy, bây giờ bạn biết sở thích của tôi là gì. Tôi nghĩ nấu ăn là một hoạt động tốt, vì khi tôi nấu món ăn, nó khiến tôi bận rộn và tôi không bao giờ cảm thấy nhàm chán. Khi bạn nấu các món ăn khác nhau, bạn có thể nhận được rất nhiều thông tin từ youtube. Bạn cũng có thể tìm hiểu những gì tốt cho sức khỏe với thực phẩm này. Nấu ăn tốt để được khỏe mạnh!

Nói về sở thích nấu ăn bằng tiếng Anh

Tiếng Anh 

If you guys are the same age as I like to watch movies, read stories or listen to music, then my hobby is cooking. Currently my family meals are cooked by me. I will cook when I leave school. To cook a delicious dish I need to prepare enough ingredients in both quantity and quality. I usually go to the market early in the morning so that I can choose the freshest ingredients. I quite like spicy food, so most of the dishes I cook have a little extra chili. I usually make snacks on weekends and share them with everyone to eat. My friends all praise me for my good cooking. I am so happy about that. For me, cooking is a way for me to relax, express my feelings. I hope I have a restaurant in the future and there I will introduce my food to everyone.

Tiếng Việt 

Nếu như các bạn bằng tuổi tôi thích xem phim, đọc truyện hay nghe nhạc thì sở thích của tôi lại là nấu ăn. Hiện tại những bữa cơm của gia đình đều do tôi nấu. Tôi sẽ nấu ăn vào những khi được nghỉ học. Để nấu được một món ăn ngon tôi cần chuẩn bị đủ nguyên liệu về cả số lượng và chất lượng. Tôi thường đi chợ vào sáng sớm để có thể lựa chọn được những nguyên liệu tươi ngon nhất. Tôi khá thích ăn cay, nên đa số những món tôi nấu đều có thêm một chút ớt. Tôi thường làm những đồ ăn vặt vào cuối tuần và chia cho mọi người cùng ăn. Bạn bè tôi đều khen tôi nấu ăn ngon. Tôi rất vui vì điều đó. Đối với tôi, nấu ăn là cách để tôi thư giãn, thể hiện cảm xúc của mình. Tôi hy vọng sau này mình sẽ có một nhà hàng và ở đó tôi sẽ giới thiệu những món ăn của mình đến tất cả mọi người.

Viết về sở thích nấu ăn bằng tiếng Anh

Tiếng Anh

Cooking is my favorite hobby. My grandmother taught me how to cook my first dish when I was 8. My family enjoyed it so much so that is when I started this hobby. Some people say cooking is a waste of time but I find this hobby very interesting and meaningful. I really love trying new food and cooking for my family. The feeling of making my family happy with my food is amazing. I often collect recipes from my mother and my grandmother. Sometimes I also get recipes from the internet. Then I write them in a notebook. I hope I will become a good chef and have my own cookery book in the future.

Tiếng Việt

Nấu ăn là sở thích yêu thích của tôi. Bà tôi đã dạy tôi cách nấu món ăn đầu tiên khi tôi lên 8 tuổi. Gia đình tôi rất thích món ăn này, đó là khi tôi bắt đầu sở thích này. Có người nói nấu ăn mất thời gian nhưng tôi thấy sở thích này rất thú vị và ý nghĩa. Tôi thực sự thích thử những món ăn mới và nấu ăn cho gia đình mình. Cảm giác làm cho gia đình hạnh phúc với món ăn của tôi thật tuyệt vời. Tôi thường thu thập các công thức nấu ăn từ mẹ tôi và bà tôi. Đôi khi tôi cũng nhận được các công thức nấu ăn từ internet. Sau đó, tôi viết chúng vào một cuốn sổ. Tôi hy vọng mình sẽ trở thành một đầu bếp giỏi và có cuốn sách dạy nấu ăn của riêng mình trong tương lai.

Giáo Dục

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Tác giả: https://thcs-thptlongphu.edu.vn – Trường Lê Hồng Phong
Nguồn: https://thcs-thptlongphu.edu.vn/doan-van-tieng-anh-ve-so-thich-nau-an-5-mau/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp