Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 122 Vở bài tập Toán 5 tập 2

0
76
Rate this post

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 122 bài luyện tập chung Vở bài tập (VBT) Toán 5 tập 2. Câu 1: Tính…

1. Tính :

a. 76357 – 29486 + 6528

b.  ({{85} over {100}} – {{37} over {100}} + {{23} over {100}})

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 122 Vở bài tập Toán 5 tập 2

c. 279,4 + 543,58 + 102,62

2. Tìm x :

a. x + 3,25 = 9,68 – 6,43

b. x – 7,5 = 3,9 + 2,3

3. Một mảnh đất hình thang có đáy bé bằng 180m, đáy lớn bằng ({{14} over 9}) đáy bé, chiều cao bằng ({4 over 7}) đáy lớn. Hỏi diện tích mảnh đất bằng bao nhiêu mét vuông, bao nhiêu héc-ta ?

4. Lúc 7 giờ một ô tô chở hàng đi từ A với vận tốc 40km/giờ. Đến 8 giờ 30 phút một ô tô du lịch cũng đi từ A với vận tốc 65 km/giờ và đi cùng chiều với ô tô chở hàng. Hỏi đến mấy giờ thì ô tô du lịch đuổi kịp ô tô chở hàng ?

5. Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

Tìm số tự nhiên x sao cho :  ({2 over x} = {1 over 3})

({2 over x} = {1 over 3},hay,{2 over x} = {{1 times …} over {3 times …}} = {{…} over {…}})

Bài giải:

1.

a. 76357 – 29486 + 6528

= (76357 – 29486) + 6528

= 46871 + 6528 = 53399

b. ({{85} over {100}} – {{37} over {100}} + {{23} over {100}} )

(= left( {{{85} over {100}} – {{37} over {100}}} right) + {{23} over {100}} )

(= {{48} over {100}} + {{23} over {100}} = {{71} over {100}})

c. 279,4 + 543,58 + 102,62

= (279,4 + 543,58) + 102,62

= 822,98 + 102,62 = 925,6

2.

a.  

(eqalign{
& x + 3,25 = 9,68 – 6,43 cr
& x + 3,25 = 3,25 cr
& x = 3,25 – 3,25 cr
& x = 0 cr} )

b.

(eqalign{
& x – 7,5 = 3,9 + 2,3 cr
& x – 7,5 = 6,2 cr
& x = 6,2 + 7,5 cr
& x = 13,7 cr} )

3.

Tóm tắt

Bài giải

Đáy lớn mảnh đất hình thang là :

180 : 9 ⨯ 14 = 280 (m)

Chiều cao mảnh đất hình thang là :

280 : 7 ⨯ 4 = 160 (m)

Diện tích mảnh đất hình thang là :

 ({{left( {180 + 280} right) times 160} over 2} = 36800,left( {{m^2}} right))

36800m2 = 3,68ha

Đáp số : 36800m2 (3,68ha)

4.

Tóm tắt

Bài giải

Thời gian ô tô chở hàng đi trước ô tô du lịch là :

8 giờ 30 phút – 7 giờ = 1 giờ 30 phút

1 giờ 30 phút = 1,5 giờ

Quãng đường ô tô chở hàng đi trong 1,5 giờ là :

40 ⨯ 1,5 = 60 (km)

Thời gian ô tô du lịch đi để đuổi kịp ô tô chở hàng là :

60 : (65 – 40) = 2,4 (giờ)

2,4 giờ = 2 giờ 24 phút

Ô tô du lịch đuổi kịp ô tô chở hàng vào lúc :

8 giờ 30 phút + 2 giờ 24 phút = 10 giờ 54 phút

Đáp số : 10 giờ 54 phút

5.

Ta có : ({2 over x} = {1 over 3},hay,{2 over x} = {{1 times 2} over {3 times 2}} = {2 over 6}) 

Vậy x = 6.

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-5-trang-122-vo-bai-tap-toan-5-tap-2/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp