Giải bài 1, 2, 3 phần 1 và 1, 2 phần 2 trang 178, 179 SGK Toán 5

0
73
Rate this post

Giải bài tập trang 178, 179 bài luyện tập chung SGK Toán 5. Câu 1: Mỗi bài tập dưới đây có kèm theo một số câu trả lời A, B, C, D (là đáp án, kết quả tính,…). Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng…

Bài 1, 2, 3 phần 1 trang 178 sgk toán 5

Phần 1: Mỗi bài tập dưới đây có kèm theo một số câu trả lời A, B, C, D (là đáp án, kết quả tính,…). Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

1. 0,8% = ?

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3 phần 1 và 1, 2 phần 2 trang 178, 179 SGK Toán 5

A. (frac{8}{10})                          B. (frac{8}{100})

C. (frac{8}{1000})                      D. (frac{8}{10000})

2. Biết 95% của một số là 475, vậy (frac{1}{5}) của số đó là:

A. 19                            B.95

C. 100                          D. 500

3. Người ta xếp các hình lập phương nhỏ thành các khối. Trong các khối dưới đây, khối nào có chứa nhiều hình lập phương nhất ?

Bài giải:

Bài 1. Khoanh vào chữ C (vì 0,8% = (frac{0,8}{100})  = (frac{8}{1000})     

 Bài 2. Khoanh vào chữ C (vì số đó là: 475 x 100 : 9 = 500 ; và (frac{1}{5}) số đó là: 500 : 5 = 100).

Bài 3. Khoanh vào chữ D (vì khối A có 24 hình lập phương, khối B có 22 hình lập phương; khối C có 24 hình lập phương; khối D có 2 hình lập phương).


Bài 1 Phần 2 trang 179 sgk toán 5

Một tấm bìa hình vuông đã được tô màu như hình vẽ bên. Tính:

a) Diện tích của phần đã tô màu.

b) Chu vi của phần không tô màu.

Bài giải:

Ghép 4 mảnh đã tô màu của hình vuông ta được một hình tròn có bán kính là 10cm. 

Chu vi của hình tròn này chính là chu vi của phần không tô màu.

a) Diện tích phần đã tô màu là:

10 x 10 x 3,14 = 314 (cm2)

b) Chu vi của phần không tô màu là:

10 x 2 x 3,14 = 62,8 (cm)

Đáp số: a) 314cm2 ; 62,8cm


Bài 2 phần 2 trang 179 sgk toán 5

Mẹ mua gà và cá hết 88 000 đồng. Số tiền mua cá bằng 120% số tiền mua gà. Hỏi mẹ mua cá hết bao nhiêu tiền ?

Giải

Tóm tắt

Cá + gà : 88000 đồng

Số tiền cá = 120% số tiền gà

  Gà: ? đồng

  Cá : ? đồng

Bài giải:

Số tiền mua cá bằng 120% số tiền mua gà nên ta có tỉ số giữa số tiền mua cá và mua gà là:

(120%  = {{120} over {100}} = {6 over 5})

Như vậy nếu số tiền mua gà là 5 phần thì số tiền mua cá là 6 phần như thế.
Tổng số phần bằng nhau là:
  5 + 6 = 11 (phần)
Số tiền mua cá là:
  88000 : 11 x 6 = 48000 (đồng)
Đáp số: 48000 đồng

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-phan-1-va-1-2-phan-2-trang-178-179-sgk-toan-5/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp