Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 92, 93 Vở bài tập Toán 4 tập 2

0
71
Rate this post

Giải bài tập trang 92, 93 bài ôn tập về phân số Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2. Câu 3: Rút gọn phân số…

1. Nối phân số ({2 over 5}) với hình biểu thị phân số đó

2. Viết tiếp vào ô trống:

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 92, 93 Vở bài tập Toán 4 tập 2

3. Rút gọn phân số:

({{15} over {18}}) ;                 ({{14} over {40}}) ;                  ({{18} over {24}})

({{25} over {35}}) ;                 ({{60} over {20}}) ;                ({{100} over {1000}})

4. Quy đồng mẫu số các phân số:                             

a) ({3 over 5}) và ({4 over 7})

b)({1 over 4};{1 over 5}) và({1 over 2})                                                                      

5. Sắp xếp các phân số ({1 over 3};{1 over 6};{2 over 5};{3 over 2}) theo thứ tự từ bé đến lớn

Bài giải:

1.

2.

3.

4.

a) ({3 over 5}) và ({4 over 7})

(eqalign{ & {3 over 5} = {{3 times 7} over {5 times 7}} = {{21} over {35}}  cr& {4 over 7} = {{4 times 5} over {7 times 5}} = {{20} over {35}} cr} )

b) ({1 over 4};{1 over 5}) và({1 over 2})

(eqalign{& {1 over 4} = {{1 times 5} over {4 times 5}} = {5 over {20}}  cr & {1 over 5} = {{1 times 4} over {5 times 4}} = {4 over {20}}  cr & {1 over 2} = {{1 times 10} over {2 times 10}} = {{10} over {20}} cr} )

5.

Các phân số theo thứ tự từ bé đến lớn là : ({1 over 6};{1 over 3};{2 over 5};{3 over 2})

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-trang-92-93-vo-bai-tap-toan-4-tap-2/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp