Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 124 Vở bài tập Toán 5 tập 2

0
88
Rate this post

Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 124 bài luyện tập chung Vở bài tập (VBT) Toán 5 tập 2. Câu 1: Tính…

1. Tính :

a.

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 124 Vở bài tập Toán 5 tập 2

b. ({5 over 9} times {{12} over {25}}) =

 ({{12} over {11}}:{{36} over {55}}) =

 ({9 over {55}} times 22) =

 ({{144} over 7}:36) =

c. 

2. Tìm x :

a. 0,24 ⨯ x = 3

b. x : 3,5 = 2

c. 8,4 : x = 6

d. 0,1 ⨯ x = ({1 over 2}) 

3. Diện tích đất trồng trọt của một huyện là 7200ha, trong đó có 55% diện tích đất trồng lúa, 30% diện tích đất trồng chè và cây ăn quả, còn lại là đất trồng hoa. Tính diện tích đất trồng hoa của huyện đó.

4. Một quán bán hàng ăn trong buổi sáng thu được 600 000 đồng. Tính ra đã được lãi 25% so với số tiền vốn bỏ ra. Hỏi tiền vốn là bao nhiêu đồng ?

Bài giải

1.

a.

 

b.

c.

2.

a.

(eqalign{
& 0,24 times x = 3 cr
& x = 3:0,24 cr
& x = 12,5 cr} )

b.  

(eqalign{
& x:3,5 = 2 cr
& x = 2 times 3,5 cr
& x = 7 cr} )

c.  

(eqalign{
& 8,4:x = 6 cr
& x = 8,4:6 cr
& x = 1,4 cr} )

d.

(eqalign{
& 0,1 times x = {1 over 2} cr
& x = 0,5:0,1 cr
& x = 5 cr} )

3.

Bài giải

Phần trăm đất trồng lúa, trồng chè và cây ăn quả :

55% + 30% = 85%

Tỉ số phần trăm đất trồng hoa là :

100% – 85% = 15%

Diện tích đất trồng hoa là :

7200 : 100 ⨯ 15 = 1080 (ha)

Đáp số : 1080ha

4.

Bài giải

So với số vốn thì 600 000 đồng bằng :

100% + 25% = 125%

Số tiền vốn bỏ ra là :

 ({{600000 times 100} over {125}} = 480000) (đồng)

Đáp số : 480 000 đồng

 Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-trang-124-vo-bai-tap-toan-5-tap-2/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp