Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 126 Vở bài tập Toán 5 tập 2

0
77
Rate this post

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 126 bài luyện tập chung Vở bài tập (VBT) Toán 5 tập 2. Câu 1: Tính…

1. Tính :

a. (2{2 over 5} times {{25} over {18}}) 

b.  ({9 over {11}}:2{5 over 2} times 2{3 over 4})

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 126 Vở bài tập Toán 5 tập 2

c.  (10:{{35} over {24}}:{{36} over 7})

d. 10,77 ⨯ 9,8 + 5,23 ⨯ 9,8

e. 1,26 ⨯ 3,6 : 0,28 – 6,2

2. Tính bằng cách thuận tiện nhất :

a.  ({{20} over {11}} times {{33} over {23}} times {{69} over {180}})

b.  (left( {675,98 + 888,66 + 111,34} right) times 0,01)

3. Một bể cá dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 0,5m, chiều rộng 0,3m. Trong bể chứa 48l nước và mực nước trong bể lên tới ({4 over 5}) chiều cao của bể. Hỏi chiều cao của bể bằng bao nhiêu xăng-ti-mét ?

4. Một con thuyền khi ngược dòng có vận tốc là 5,6 km/giờ. Biết vận tốc của dòng nước là 1,6 km/giờ, tính vận tốc của thuyền khi xuôi dòng.

5. Tìm x :

 (18,84 times x + 11,16 times x = 0,6)

Bài giải

1.

2.  

 

b. 

(eqalign{
& left( {675,98 + 888,66 + 111,34} right) times 0,01 cr
& = left( {675,98 + 1000} right) times 0,01 cr
& = 1675,98 times 0,01 cr
& = 16,7598 cr} )

3.

Bài giải

Diện tích đáy của bể cá là :

0,5 ⨯ 0,3 = 0,15 (m2)
Thể tích nước chứa trong bể là :

Chiều cao của khối nước trong bể là :

0,048 : 0,15 = 0,32 (m)

Chiều cao của bể cá là :

 ({{0,32 times 5} over 4} = 0,4) (m)

0,4m = 40cm

Đáp số : 40cm

4.

Tóm tắt

Bài giải

Vận tốc của thuyền khi nước yên lặng là :

5,6 + 1,6 = 7,2 (km/giờ)

Vận tốc của thuyền khi xuôi dòng là :

7,2 + 1,6 = 8,8 (km/giờ)

Đáp số : 8,8 km/giờ

5.

(eqalign{
& 18,84 times x + 11,16 times x = 0,6 cr
& left( {18,84 + 11,16} right) times x = 0,6 cr
& 30 times x = 0,6 cr
& x = 0,6:30 cr
& x = 0,02 cr} )

 Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-5-trang-126-vo-bai-tap-toan-5-tap-2/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp