Giải bài 1, 2, 3 phần 1 và 1, 2 phần 2 trang 179, 180 SGK Toán 5

0
79
Rate this post

Giải bài tập trang 179, 180 luyện tập chung SGK Toán 5. Câu 1: Một ô tô đi được 60km với vận tốc 60km/giờ, tiếp đó ô tô đi được 60km với vận tốc 30km/giờ. Như vậy, thời gian ô tô đã đi cả hai đoạn đường là…

Bài 1, 2, 3 phần 1 trang 179 sgk toán 5

Phần 1: Mỗi bài tập dưới đây có kèm theo một số câu trả lời A, B, C, D (là đáp án, kết quả tính,…). Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

1. Một ô tô đi được 60km với vận tốc 60km/giờ, tiếp đó ô tô đi được 60km với vận tốc 30km/giờ. Như vậy, thời gian ô tô đã đi cả hai đoạn đường là:

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3 phần 1 và 1, 2 phần 2 trang 179, 180 SGK Toán 5

A. 1,5 giờ.                        B. 2 giờ.

C. 3 giờ                            D. 4 giờ.

2. Một bể cá dạng hình hộp chữ nhật có các kích thước ghi trên hình vẽ. Cần đổ vào bể bao nhiêu lít nước để nửa bể có nước ?

A. 48l                               B. 70l

C. 96l                               D. 140l

3.Cùng một lúc, Vừ đi ngựa với vận tốc 11 km/giờ, Lềnh đi bộ với vận tốc 5km/giờ và đi cùng chiều với Vừ. Biết rằng khi bắt đầu đi Lềnh cách Vừ một quãng đường 8km (xem hình vẽ). Hỏi sau bao nhiêu phút Vừ đuổi kịp Lềnh ?

A.45 phút                                       B. 80 phút

C. 60 phút                                      D. 96 phút

Bài giải:

Bài 1: Khoanh vào chữ C (vì đoạn đường thứ nhất ô tô đi hết 1 giờ, đoạn đường thứ hai ô tô đi hết 2 giờ nên tổng số thời gian ô tô đã đi đoạn đường là 3 giờ).

Bài 2. Khoanh vào chữ A (Vì thể tích bể cá là 60 x 40 = 96000 (cm3) hay 96dm3 ; thể tích của nửa bể cá là 96 : 2 = 48 (dm3). Vậy cần đổ vào bể 48l nước).

Bài 3. Khoanh vào chữ B (Vì cứ mỗi giờ Vừ tiến gần Lềnh được 11 – 5 = 6 (km); thời gian Vừ đuổi kịp Lềnh là : 8 : 6 = (1frac{1}{3}) (giờ) hay 80 phút).


Bài 1 phần 2 trang 180 sgk toán 5

Tuổi của con gái bằng (frac{1}{4}) tuổi mẹ, tuổi của con trai bằng (frac{1}{5}) tuổi mẹ. Tuổi của con gái cộng với tuổi của con trai là 18 tuổi. Hỏi mẹ bao nhiêu tuổi ?

Bài giải:

Tổng số tuổi của con gái và con trai bằng:

(frac{1}{4})  +  (frac{1}{5})  = (frac{9}{20}) (tuổi của mẹ)

Ta coi tổng số tuổi của hai con là 9 phần bằng nhau thì tuổi của mẹ bằng 20 phần như thế. Vậy tuổi của mẹ là:

(frac{18.20}{9}) = 40 (tuổi)

Đáp số: 40 tuổi.


Bài 2 phần 2 trang 180 sgk toán 5

Trong cùng một năm, mật độ dân số ở Hà Nội là 2617 người/km2 (nghĩa là cứ mỗi ki-lô-mét vuông có trung bình 2627 người), mật độ dân số ở Sơn La là 61 người/km2 .

a) Cho biết diện tích của Thủ đô Hà Nội là 921km2 , diện tích tỉnh Sơn La là 14 210km2 . Hỏi số dân của tỉnh Sơn La bằng bao nhiêu phần trăm số dân của Hà Nội ?

b) Nếu muốn tăng mật độ dân số của Sơn La lên 100 người/km2 thì số dân của tỉnh Sơn La phải tăng thêm bao nhiêu người ?

(Học sinh được sử dụng máy tính bỏ túi khi giải bài tập này)

Bài giải:

a) Số dân ở Hà Nội năm đó là:

2627 x 921 = 2419467 (người)

 Số dân ở Sơn La năm đó là: 

61 x 14210 = 866810 (người)

Tỉ số phần trăm của số dân ở Sơn La và số dân ở Hà Nội là:

 866810 : 2419467 ≈ 0,3582

0,3582 x 100% = 35,82%.

b) Nếu mật độ dân số của Sơn La là 100 người/km2 thì trung bình mỗi ki-lô-mét vuông sẽ có thêm : 100 – 61 = 39 (người)

Khi đó số dân ở Sơn La tăng thêm là:

39 x 14210 = 554190 (người) 

Đáp số: a) 35,82%

            b) 554190 người.

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-phan-1-va-1-2-phan-2-trang-179-180-sgk-toan-5/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp