Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 95, 96 Vở bài tập Toán 4 tập 2

0
87
Rate this post

Giải bài tập trang 95, 96 bài ôn tập về các phép tính với phân số Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2. Câu 2: Tìm x…

1. Tính

a) ({3 over 5} times {4 over 7}=)

({{12} over {35}}:{3 over 5}=)

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 95, 96 Vở bài tập Toán 4 tập 2

({{12} over {35}}:{4 over 7}=)

({4 over 7} times {3 over 5}=)

b) ({{13} over {11}} times 2=)

({{26} over {11}}:{{13} over {11}}=)

({{26} over {11}}:2=)

(2 times {{13} over {11}}=)

2. Tìm x:

a) ({4 over 7}times x= {1 over 3})                             b) (x:{2 over 5}={2 over 9})

3. Tính

a) ({2 over 3} times {1 over 6} times {1 over 9}=)

b) ({{2 times 3 times 4} over {2 times 3 times 4 times 5}}=)

4. Một tờ giấy hình vuông có cạnh ({2 over 5}) m.

a) Tính chu vi và diện tích tờ giấy hình vuông đó

b) Bạn An cắt tờ giấy hình vuông đó thành các ô vuông, mỗi ô vuông có cạnh ({2 over {25}}) m thì cắt được tất cả bao nhiêu hình vuông?

c) Một tờ giấy hình chữ nhật có cùng diện tích với tờ giấy hình vuông đó và có chiều dài ({4 over 5}) m. Tính chiều rộng hình chữ nhật.

Bài giải:

1. 

a) ({3 over 5} times {4 over 7} = {{12} over {35}};)

({{12} over {35}}:{3 over 5} = {{12} over {35}} times {5 over 3} = {4 over 7};)

({{12} over {35}}:{4 over 7} = {{12} over {35}} times {7 over 4} = {3 over 5};)

({4 over 7} times {3 over 5} = {{12} over {35}}.)

b) ({{13} over {11}} times 2 = {{26} over {11}};)

({{26} over {11}}:{{13} over {11}} = {{26} over {11}} times {{11} over {13}} = 2;)

({{26} over {11}}:2 = {{26} over {11}} times {1 over 2} = {{13} over {11}};)

(2 times {{13} over {11}} = {{26} over {11}})

2. 

a) ({4 over 7}times x= {1 over 3})                          

             (x = {1 over 3}:{4 over 7}) 

             (x = {1 over 3} times {7 over 4})                                    

             (x={7 over {12}})                                                                   

b)  (x:{2 over 5}={2 over 9})

            (x={2 over 9} times {2 over 5})

            (x={4 over {45}})

3. 

4.

Bài giải

a) Chu vi hình vuông là:

({2 over 5} times 4 = {8 over 5}) (m)

Diện tích hình vuông là:

({2 over 5} times {2 over 5} = {4 over {25}}) (m2)

b) Diện tích mỗi ô vuông là:

({2 over {25}} times {2 over {25}} = {4 over {625}}) (m2)

Số hình vuông nhỏ là:

({4 over {25}}:{4 over {625}} = {4 over {25}} times {{625} over 4} = 25) (hình)

c) Chiều rộng hình chữ nhật là:

({4 over {25}}:{4 over 5} = {4 over {25}} times {5 over 4} = {5 over {25}} = {1 over 5}) (m)

Đáp số: Chu vi hình vuông: ({8 over 5}) (m)

Số hình vuông nhỏ là: 25 hình

Chiều rộng hình chữ nhật: ({1 over 5}) m

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-trang-95-96-vo-bai-tap-toan-4-tap-2/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp