Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 128 Vở bài tập Toán 5 tập 2

0
86
Rate this post

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 128 bài luyện tập chung Vở bài tập (VBT) Toán 5 tập 2. Câu 2: Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp…

1. Tính :

a.  (left( {1,35:0,54 times 4,2 – 5,5} right):left( {7,2 – 4,7} right)) =

b. 2 giờ 55 phút + 17 giờ 20 phút : 8 =

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 128 Vở bài tập Toán 5 tập 2

2. Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp :

Số trung bình cộng của :

a. 28 ; 34 ; 41 ; 45 là: …………….

b. 3,52 ; 0,71 ; 6,04 ; 5,12 ; 4,46 là: ……………….

c.  ({1 over 2};{3 over 4};{4 over 5}) là: ………………….

3. Một trường tiểu học có tỉ số phần trăm của số học sinh nữ và số học sinh nam là 112%. Biết rằng trường đó có 636 học sinh. Hỏi trường tiểu học đó có bao nhiêu học sinh nam ?

4. Giá một áo sơ mi là 90 000 đồng . Sau hai lần giảm giá, mỗi lần giảm 10% (so với giá ban đầu) thì giá bán áo sơ mi đó là bao nhiêu đồng ?

5. Một tàu thủy có vận tốc khi nước lặng là a km/giờ, vận tốc của dòng nước là b km/giờ.

a. Tính vận tốc của tàu thủy khi tàu xuôi dòng.

b. Tính vận tốc của tàu thủy khi tàu ngược dòng.

c. Dùng sơ đồ đoạn thẳng để biểu thị hiệu vận tốc của tàu thủy khi tàu xuôi dòng và khi tàu ngược dòng.

Bài giải

1.

a.

(eqalign{
& left( {1,35:0,54 times 4,2 – 5,5} right):left( {7,2 – 4,7} right) cr
& = left( {2,5 times 4,2 – 5,5} right):2,5 cr
& = left( {10,5 – 5,5} right):2,5 cr
& = 5:2,5 cr
& = 2 cr} )

b. 2 giờ 55 phút + 17 giờ 20 phút : 8

= 2 giờ 55 phút + 2 giờ 10 phút

= 4 giờ 65 phút

= 5 giờ 5 phút

2.

Số trung bình cộng của :

a. 28; 34; 41; 45 là : 37

b. 3,52; 0,71; 6,04; 5,12; 4,46 là : 3,97

c. ({1 over 2};{3 over 4};{4 over 5}) là : ({{41} over {60}}) 

3.

Bài giải

Số học sinh nam là 100% thì số học sinh nữ là 112% số học sinh cả trường gồm :

100% + 112% = 212%

Số học sinh nam của trường đó có là :

 ({{636 times 100} over {212}} = 300) (học sinh)

Đáp số : 300 học sinh

4.

Bài giải

Số tiền giảm giá mỗi áo sơ mi lần đầu là :

90000 ⨯ 10% = 9000 (đồng)

Giá bán áo sơ mi sau giảm giá lần đầu là :

90000 – 9000 = 81000 (đồng)

Số tiền giảm giá mỗi áo sơ mi lần thứ hai là :

81000 ⨯ 10% = 8100 (đồng)

Giá bán áo sơ mi sau hai lần giảm giá :

81000 – 8100 = 72900 (đồng)

Đáp số : 72900 đồng

5.

Bài giải

a. Vận tốc của tàu thủy khi tàu xuôi dòng là :

a + b = (km/giờ)

b. Vận tốc của tàu thủy khi tàu ngược dòng là :

a – b = (km/giờ)

c.

Hiệu vận tốc của tàu thủy khi tàu xuôi dòng và khi tàu ngược dòng được thể hiện trên sơ đồ là đoạn thẳng b + b = b ⨯ 2

Vậy : Hiệu vận tốc của tàu thủy khi tàu xuôi dòng và khi tàu ngược dòng bằng 2 lần vận tốc của dòng nước.

 Sachbaitap.com

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-5-trang-128-vo-bai-tap-toan-5-tap-2/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp