Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 97 Vở bài tập Toán 4 tập 2

0
87
Rate this post

Giải bài tập trang 97 bài ôn tập các phép tính với phân số Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2. Câu 1: Tính theo hai cách…

 

a) (left( {{6 over {11}} + {5 over {11}}} right) times {3 over 7} = )

b) ({3 over 5} times {7 over 9} – {3 over 5} times {2 over 9} = )

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 97 Vở bài tập Toán 4 tập 2

2. Tính

a) ({{2 times 3 times 4} over {3 times 4 times 5}} = )

b) ({2 over 3} times {3 over 4} times {4 over 5}:{1 over 5} = )

3. Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Số thích hợp để viết vào ô trống của ({4 over 5}:{{….} over 5} = {1 over 5}) là

A.1                 B.4               C. 5                    D . 20

4. Một tấm vải dài 25m. Đã may quần áo hết({4 over 5}) tấm vải. Số vải đó còn lại người ta đem may cái túi, mỗi túi hết ({5 over 8}) m vải. Hỏi may được tất cả mấy cái túi như vậy?

Bài giải:

1.

a) (left( {{6 over {11}} + {5 over {11}}} right) times {3 over 7})

Cách 1: ({{6 + 5} over {11}} times {3 over 7} = {{11} over {11}} times {3 over 7} = {3 over 7})

Cách 2: ({6 over {11}} times {3 over 7} + {5 over {11}} times {3 over 7}={{18} over {77}} + {{15} over {77}} = {{33} over {77}} = {3 over 7})

b) ({3 over 5} times {7 over 9} – {3 over 5} times {2 over 9})

Cách 1: ({{21} over {45}} – {6 over {45}} = {{15} over {45}} = {1 over 3})

Cách 2: (left( {{7 over 9} – {2 over 9}} right) times {3 over 5} = {5 over 9} times {3 over 5} = {{15} over {45}} = {1 over 3})

2. 

3.

Chọn đáp án D.

4. 

Tóm tắt

Bài giải

Theo sơ đồ số phần bằng nhau là 5 (phần)

Số vải may quần áo là:

25 : 5 ×4 = 20 (m)

Số vải còn lại:

25 – 20 = 5 (m)

Số túi vải may được là:

(5:{5 over 8}=5 times {8 over 5}=8) (túi)

Đáp số : May được 8 tú

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-trang-97-vo-bai-tap-toan-4-tap-2/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp