Giải bài trang 130 Vở bài tập Toán 5 tập 2

0
81
Rate this post

Giải bài tập 1 trang 130, phần 2 câu 1, 2 trang 131 bài 173 Vở bài tập (VBT) Toán 5 tập 2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng…

Phần 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

1. 0,3% = ?

A.  ({3 over {10}})

Bạn đang xem: Giải bài trang 130 Vở bài tập Toán 5 tập 2

B.  ({3 over {100}})

C.  ({3 over {1000}})

D.  ({3 over {10000}})

2. Để tìm 60% của 45 ta làm như sau :

A. Nhân 45 với 60

B. Chia 45 cho 60

C. Nhân 45 với 100 rồi lấy kết quả nhận được chia cho 60

D. Nhân 45 với 60 rồi lấy kết quả nhận được chia cho 100

3. Trong các hình dưới đây, hình nào cao gấp đôi hình H ?

Phần 2

1. Một tấm bìa hình vuông đã được tô đậm như hình vẽ bên. Tính diện tích của phần đã tô đậm.

2. Mẹ mua thịt lợn và rau quả hết 96 000 đồng. Số tiền mua thịt lợn bằng 140% số tiền mua rau quả. Hỏi mẹ mua rau quả hết bao nhiêu tiền ?

Bài giải

Phần 1

1. C. ({3 over {1000}}) 

2. D. Nhân 45 với 60 rồi lấy kết quả nhận được chia cho 100.

3. Hình C

Phần 2

1.

Bài giải

Diện tích tầm bìa là :

20 ⨯ 20 = 400 (cm2)

Diện tích một nửa hình tròn là :

10 ⨯ 10 ⨯ 3,14 : 2 = 157 (cm2)

Diện tích hai nửa hình tròn bằng nhau:

157 ⨯ 2 = 314 (cm2)

Diện tích của phần tô đậm :

400 – 314 = 86 (cm2)

Đáp số : 86cm2

2.

Bài giải

Nếu số tiền mua rau là 100% thì số tiền mua thịt lợn là 140% như thế. Vậy 96 000 đồng là :

100 % + 140% = 240 (phần)

Số tiền mẹ mua rau là :

96000 : 240 ⨯ 100 = 40000 (đồng)

Đáp số : 40 000 đồng.

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-trang-130-vo-bai-tap-toan-5-tap-2/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp