Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 138 SGK Toán 4

0
61
Rate this post

Giải bài tập trang 138 bài luyện tập chung SGK Toán 4. Câu 1: Tính…

Bài 1: Tính

a) (frac{2}{3}+frac{4}{5})               b) (frac{5}{12}+frac{1}{6})            c) (frac{3}{4}+frac{5}{6})

Giải

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 138 SGK Toán 4

a) (frac{2}{3}+frac{4}{5}=frac{10}{15}+frac{12}{15}=frac{22}{15})

b) (frac{5}{12}+frac{1}{6} = frac{5}{12}+frac{2}{12}= frac{7}{12})

c) (frac{3}{4}+frac{5}{6}= frac{9}{12}+frac{10}{12}=frac{19}{12})

Bài 2. Tính

a) (frac{23}{5}-frac{11}{3});              b) (frac{3}{7}-frac{1}{14})        c) (frac{5}{6}-frac{3}{4})

Giải

a) (frac{23}{5}-frac{11}{3}= frac{69}{15}-frac{55}{15}=frac{14}{15})

b) (frac{3}{7}-frac{1}{14}= frac{6}{14}-frac{1}{14}=frac{5}{14})

c) (frac{5}{6}-frac{3}{4}=frac{10}{12}-frac{9}{12}=frac{1}{12})

Bài 3: Tính

a) (frac{3}{4}) x (frac{5}{6})            b) (frac{4}{5}) x 13  c) 15 x (frac{4}{5})

Giải

a) (frac{3}{4}) x (frac{5}{6})   = (frac{3×5}{4×6}=frac{5}{8});       b) (frac{4}{5}) x 13 = (frac{4×13}{5}=frac{52}{5})

c) 15 x (frac{4}{5}) = (frac{15×4}{5}=12)

Bài 4: Tính

a) (frac{8}{5}:frac{1}{3})          b) (frac{3}{7}:2) ;              c) (2:frac{2}{4})

Giải

a) (frac{8}{5}:frac{1}{3}= frac{8}{5} × frac{3}{1}=frac{24}{5})

b) (frac{3}{7}:2= frac{3}{7×2}=frac{3}{14})

c) (2:frac{2}{4}= frac{2×4}{2}=4)

Bài 5: Một cửa hàng có 50kg. Buổi sáng đã bán 10kg đường, buổi chiều bán (frac{3}{8}) số đường còn lại. Hỏi cả ngày cửa hàng đã bán được bao nhiêu kilogam đường?

Giải

Số đường còn lại sau khi bán buổi sáng là:

50 – 10 = 40 (kg)

Số kilogam đường bán buổi chiều là:

40 x (frac{3}{8}) = 15 (kg)

Cả ngày bán được số kilogam đường là:

10 + 15 = 25 (kg)

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-5-trang-138-sgk-toan-4/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp