Giải bài 1, 2, 3 trang 107 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1

0
63
Rate this post

Giải bài tập trang 107 bài luyện tập Vở bài tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1. Câu 1: Viết số đo thích hợp vào ô trống…

1. Viết số đo thích hợp vào ô trống

Độ dài đáy hình tam giác

13 cm

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3 trang 107 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1

32 dm

4,7 m

({2 over 3}m)

Chiều cao hình tam giác

7 cm

40 dm

3,2 m

({3 over 4}m)

Diện tích hình tam giác

 

 

 

 

2. Tính diện tích hình tam giác vuông (theo công thức)

Diện tích hình tam giác vuông BAC là:

S  = AB x AC : 2

(AB và AC có cùng một đơn vị đo)

Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp 

a)

 

Diện tích hình tam giác vuông BAC là: …………….

b)

Diện tích hình tam giác vuông DEG là: ……………….

3. Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp

Cho hình bình hành MNPQ có đáy QP = 5cm và chiều cao MH = 3cm

Diện tích hình tam giác MQP là: …………

Diện tích hình tam giác MNP là: …………

Bài giải

1. Viết số đo thích hợp vào ô trống

Độ dài đáy hình tam giác

13 cm

32 dm

4,7 m

({2 over 3}m)       

Chiều cao hình tam giác

7 cm

40 dm

3,2 m

({3 over 4}m) 

Diện tích hình tam giác

45,5 cm2

640 dm2

7,52 m2

({1 over 4}{m^2})       

2. Tính diện tích hình tam giác vuông (theo công thức) 

a)

Diện tích hình tam giác vuông BAC là: 3 x 4 : 2 = 6 (cm2)

b)

Diện tích hình tam giác vuông DEG là: 5 x 4 : 2 = 10 (cm2)

3. Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp

Cho hình bình hành MNPQ có đáy QP = 5cm và chiều cao MH = 3cm

Diện tích hình tam giác MQP là:

5 x 3 : 2 = 7,5 (cm2)

Diện tích hình tam giác MNP bằng diện tích hình tam giác MQP vì chúng có hai đáy bằng nhau (MN = PQ) và hai chiều cao bằng nhau (là chiều cao hình bình hành MH = 3cm)

Do đó, diện tích hình tam giác MNP là 7,5 cm2

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-trang-107-vo-bai-tap-toan-lop-5-tap-1/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp