Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 134 SGK Toán 5

0
68
Rate this post

Giải bài tập trang 134 bài luyện tập SGK Toán 5. Câu 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm…

Bài 1 trang 134 sgk toán 5

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 12 ngày = …giờ                    b) 1,6 giờ = …phút

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 134 SGK Toán 5

3,4 ngày = …giờ                            2 giờ 15 phút =…phút

4 ngày 12 giờ = …giờ                      2,5 phút = …giây

(frac{1}{2}) giờ = … phút                              4 phút 25 giây = …giây

Bài giải:

a) 12 ngày = 288 giờ             (24 giờ x 12 = 288 giờ)             

3,4 ngày = 81,6 giờ               (24 giờ x 3,4 = 81,6 giờ)              

4 ngày 12 giờ = 108 giờ          (24 giờ x 4 + 12 giờ = 108 giờ)                 

(frac{1}{2}) giờ = 30 phút                       (60 phút x (frac{1}{2}) = 30 phút )   

b) 1,6 giờ = 96 phút                  (60 phút x 1,6 = 96 phút),

2 giờ 15 phút = 135 phút            (60 phút x 2 + 15 phút = 135 phút),

2,5 phút = 150 giây                   (60 phút x 2,5 = 150 giây),

4 phút 25 giây = 265 giây            (60 phút x 4 + 25 giây = 265 giây)


Bài 2 trang 134 sgk toán 5

Tính:

a) 2 năm 5 tháng + 13 năm 6 tháng;

b) 4 ngày 21 giờ + 5 ngày 15 giờ;

c) 13 giờ 34 phút + 6 giờ 35 phút;

Bài giải:

a) 2 năm 5 tháng + 13 năm 6 tháng = 15 năm 11 tháng.

b) 4 ngày 21 giờ + 5 ngày 15 giờ = 10 ngày 12 giờ.

c) 13 giờ 34 phút + 6 giờ 35 phút = 20 giờ 9 phút.


Bài 3 trang 134 sgk toán 5

Tính:

a) 4 năm 3 tháng – 2 năm 8 tháng;

b) 15 ngày 6 giờ – 10 ngày 12 giờ;

c) 13 giờ 23 phút – 5 giờ 45 phút;

Bài giải:

a) 4 năm 3 tháng – 2 năm 8 tháng = 1 năm 7 tháng.

b) 15 ngày 6 giờ – 10 ngày 12 giờ = 4 ngày 18 giờ.

c) 13 giờ 23 phút – 5 giờ 45 phút = 7 giờ 38 phút.


Bài 4 trang 134 sgk toán 5

Năm 1492, nhà thám hiểm Cri-xtô-phơ và Cô-lôm-bô phát hiện ra châu Mĩ. Năm 1961, I-u-ri Ga-ga-in là người đầu tiên bay vào vũ trụ. Hỏi hai sự kiện trên cách nhau bao nhiêu năm?

Bài giải:

Hai sự kiện cách nhau số năm là: 1961 – 1492 = 469 (năm)

Đáp số: 469 (năm).

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-trang-134-sgk-toan-5/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp