Giải bài 1, 2 trang 34 Vở bài tập Toán 4 tập 2

0
76
Rate this post

Giải bài tập trang 34 bài luyện tập chung Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2 . Phần 1: Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng…

Phần 1. Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

1. Trong các số 6215; 6261; 617 ; 6281 số chia hết cho 3 là:

A. 6215            B. 6261         C. 6217         D. 6281

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2 trang 34 Vở bài tập Toán 4 tập 2

2. Hòa có 8 viên bi gồm 4 viên màu xanh , 3 viên bi màu đỏ, 1 viên bi màu vàng. Phân số chỉ phần các viên bi màu xanh trong tổng số viên bi của Hòa là:

A. ({4 over 3})              B. ({3 over 8})           C. ({1 over 8})            D. ({4 over 8})

3. Phân số  bằng phân số:

A. ({{21} over {32}})            B. ({{35} over {32}})          C. ({{21} over {24}})           D. ({{35} over {48}})

4. Trong các phân số  phân số bé hơn 1 là:

A. ({8 over 7})             B. ({7 over 7})            C. ({8 over 8})             D. ({7 over 8})

Phần 2.

1. Đặt tính rồi tính:

78653 + 80694              527684 – 81946       

526 x 205                       76140 :324

2. Hai hình vuông ABCD và BMNC đều có cạnh bằng 3cm và xếp thành hình chữ nhật AMND. Cho biết hình tứ giác BMCD là hình bình hành. Tính diện tích hình bình hành BMCD bằng các cách khác nhau

Bài giải

Phần 1. 

1. Chọn B.

2. Chọn D.

3. Chọn C.

4. Chọn D.

Phần 2.

1.

2.

Cách 1:

Vì tứ giác ABCD, BMNC đều là hình vuông mà

tứ giác BMNC là hình bình hành suy ra đường cao

 h cũng chính là cạnh BC và độ dài đáy cũng chính

 là cạnh DC.

Diện tích hình bình hành BMCD là:

S = a  h = DC  BC = 3 3 = 9 (cm2)

Đáp số: 9 (cm2)

Cách 2:

Diện tích hình bình hành BMCD bằng diện tích tam giác BCD cộng với diện tích tam giác BCM.

Tam giác BCD có đường cao BC = 3 cm, cạnh đáy DC = 3cm

Diện tích tam giác BCD là:

SBCD= độ dài đáy  đường cao : 2

       = DC   BC :2 = 3 3 : 2 = 4,5 (cm2)

Tam giác BCM có đường cao CB = 3 cm, cạnh đáy BM = 3cm

Diện tích tam giác BCM là:

SBCM = độ dài đáy  đường cao : 2

         = CB  BM :2 = 3 3: 2 = 4,5 cm2

Diện tích hình bình hành BMCD là:

S = SBCD+ SBCM = 4,5 + 4,5 = 9cm2

Cách 3:

Diện tích hình bình hành BMCD bằng diện tích nửa hình vuông ABCD + diện tích nửa hình vuông BMNC.

Diện tích nửa hình vuông ABCD có cạnh bằng 3 cm là:

3 3 :2 = 4,5 cm2

Diện tích nửa hình vuông BMNC có cạnh bằng 3cm là:

3 3 :2 = 4,5 cm2

Diện tích hình bình hành BMCD là:

S = 4,5 + 4,5 = 9cm2

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-trang-34-vo-bai-tap-toan-4-tap-2/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp