Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 149 SGK Toán 4

0
58
Rate this post

Giải bài tập trang 149 bài luyện tập chung SGK Toán 4. Câu 1: Viết tỉ số của a và b, biết:

Bài 1: Viết tỉ số của a và b, biết:

a) a = 3         b) a = 5m              c) a = 12kg             d) a = 61

    b = 4              7 = 7m                  b = 3kg                   b = 81

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 149 SGK Toán 4

Giải

a) Tỉ số của a và b là: (frac{3}{4})

b) Tỉ số của a và b là: (frac{5}{7})

c) Tỉ số của a và b là : (frac{12}{3})

d) Tỉ số của a và b là: (frac{6}{8})

Bài 2: Viết số thích hợp vào ô trống

Tổng hai số

72

120

45

Tỉ số của hai số

 (frac{1}{5})

 (frac{1}{7})

 (frac{2}{3})

Số bé

     

Số lớn

     

 Giải

Tổng hai số

72

120

45

Tỉ số của hai số

 (frac{1}{5})

 (frac{1}{7})

 (frac{2}{3})

Số bé

 12

15 

 18

Số lớn

 60

105 

27 

 Bài 3: Hai số có tổng bằng 1080. Tìm hai số đó, biế rằng nếu gấp 7 lần số thứ nhất thì được số thứ hai?

Giải

Ta có số thứ nhất bằng (frac{1}{7}) số thứ hai:

Theo sơ đồ tổng số phần bằng nhau là:

1 + 7 = 8 (phần)

Số thứ nhất là 1080 : 8 = 135

Số thứ hai là: 135 x 7 = 945

Bài 4. Một hình chữ nhật có nửa chu vi là 125m, chiều rộng bằng (frac{2}{3}) chiều dài. Tìm chiều dài, chiều rộng của hình đó.

Giải

Theo sơ đồ, ta có tổng số phần bằng nhau là:

2 + 3 = 5 (phần)

Chiều rộng hình chữ nhật là:

125 : 5 x 2 = 50 (m)

Chiều dài hình chữ nhật là:

125 – 50 = 75 (m)

Bài 5: Một hình chữ nhật có chu vi 64m, chiều rộng ngắn hơn chiều dài 8m. Tìm chiều rộng của hình đó.

Giải

Nửa chu vi hình chữ nhật :

64 : 2 = 32 (m)

Hai lần chiều dài hình chữ nhật “

32 + 8 = 40 (m)

Chiều dài hình chữ nhật :

40 : 2 = 20 (m)

Chiều rộng hình chữ nhật :

20 – 8 = 12 (m)

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-5-trang-149-sgk-toan-4/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp