Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 41 Vở bài tập Toán 4 tập 2

0
64
Rate this post

Giải bài tập trang 41 bài luyện tập Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2. Câu 1: Tính…

1. Tính:

a) ({{13} over 3} – {7 over 3})                               b) ({5 over 6} – {2 over 6})

c) ({{23} over 7} – {{12} over 7})                             d) ({9 over 5} – {4 over 5})

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 41 Vở bài tập Toán 4 tập 2

2. Tính:

a) ({4 over 9} – {1 over 3})                               b) ({{11} over 6} – {2 over 3})

c) ({{12} over 5} – {4 over 7})                              d) ({7 over 8} – {2 over 7})

3. Tính (theo mẫu).

Mẫu: (2 – {3 over 2} = {4 over 2} – {3 over 2} = {1 over 2})

a) (4 – {8 over 5})                                b) ({{16} over 7} – 2)

c) (2 – {3 over 8})                                d) ({{25} over 4} – 3)

4. Vườn rau nhà Hà có ({2 over 5}) diện tích trồng rau cải, ({3 over 7}) diện tích trồng su hào. Hỏi:

a) Diện tích trồng rau cải và su hào bằng bao nhiêu phần diện tích vườn?

b) Diện tích trồng su hào nhiều hơn diện tích trồng rau cải bao nhiêu phần của diện tích vườn?

Bài giải

1. 

a) ({{13} over 3} – {7 over 3} = {{13 – 7} over 3} = {6 over 3} = 2)                                     

b) ({5 over 6} – {2 over 6} = {{5 – 2} over 6} = {3 over 6} = {1 over 2})

c) ({{23} over 7} – {{12} over 7} = {{23 – 12} over 7} = {{11} over 7})                                       

d) ({9 over 5} – {4 over 5} = {{9 – 4} over 5} = {5 over 5} = 1)

2. 

a) ({4 over 9} – {1 over 3} = {4 over 9} – {3 over 9} = {{4 – 3} over 9} = {1 over 9})

b) ({{11} over 6} – {2 over 3} = {{11} over 6} – {4 over 6} = {{11 – 4} over 6} = {7 over 6})

c) ({{12} over 5} – {4 over 7} = {{84} over {35}} – {{20} over {35}} = {{84 – 20} over {35}} = {{64} over {35}})

d) ({7 over 8} – {2 over 7} = {{49} over {56}} – {{16} over {56}} = {{49 – 16} over {56}} = {{33} over {56}})

3. 

a) (4 – {8 over 5} = {{20} over 5} – {8 over 5} = {{20 – 8} over 5} = {{12} over 5})

b) ({{16} over 7} – 2 = {{16} over 7} – {{14} over 7} = {{16 – 14} over 7} = {2 over 7})

c) (2 – {3 over 8} = {{16} over 8} – {3 over 8} = {{16 – 3} over 8} = {{13} over 8})

d) ({{25} over 4} – 3 = {{25} over 4} – {{12} over 4} = {{25 – 12} over 4} = {{13} over 4})

4. Tóm tắt

Rau cải: ({2 over 5}) diện tích

Su hào: ({3 over 7}) diện tích

Cả hai:….? Diện tích

Bài giải

Diện tích trồng rau cải và su hào là:

({2 over 5} + {3 over 7} = {{14 + 15} over {35}} = {{29} over {35}}) (diện tích vườn)

Diện tích trồng su hào nhiều hơn diện tích trồng rau cải là:

({3 over 7} – {2 over 5} = {{15 – 14} over {35}} = {1 over {35}}) (diện tích vườn)

Đáp số: ({{29} over {35}}) diện tích vườn

             ({1 over {35}}) diện tích vườn

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-trang-41-vo-bai-tap-toan-4-tap-2/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp