Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 151 SGK Toán 5

0
69
Rate this post

Giải bài tập trang 151 bài ôn tập về số thập phân (tiếp theo) SGK Toán 5. Câu 1: Viết các số sau dưới dạng phân số thập phân…

Bài 1 trang 151 sgk toán 5

:

a) 0,3 ;       0,72 ;            1,5 ;         9,347.

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 151 SGK Toán 5

b) (frac{1}{2}) ;         (frac{2}{5}) ;                (frac{3}{4}) ;           (frac{6}{25})

Bài giải: 

a) 0,3 = (frac{3}{10});       0,72 = (frac{72}{100})  ;         1,5 = (frac{15}{10}) ;           9,347 = (frac{9347}{1000}) .

b) (frac{1}{2}) = (frac{15}{10}) ;          (frac{2}{5}) = (frac{4}{10})   ;            (frac{3}{4}) = (frac{75}{100}) ;           (frac{6}{25}) = (frac{24}{100}).          


Bài 2 trang 151 sgk toán 5

a) Viết số thập phân dưới dạng tỉ số phần trăm:

0,35 = ….;             0,5 = …;               8,75 = ….

b) Viết tỉ số phần trăm dưới dạng số thập phân:

45% = …;              5% = ….;               625% = …..

Bài giải:

a) 0,35 = 35% ;             0,5 = 0,50 = 50% ;               8,75 = 875%

b) 45% = 0,45;              5% = 0,05;                          625% = 6,25


Bài 3 trang 151 sgk toán 5

Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân:

a) (frac{1}{2}) giờ ;              (frac{3}{4}) giờ ;               (frac{1}{4}) giờ.

b) (frac{7}{2}) m ;               (frac{3}{10}) km ;              (frac{2}{5}) kg.

Bài giải:

a) (frac{1}{2}) giờ = 0,5 giờ ;              (frac{3}{4}) giờ = 0,75 giờ ;               (frac{1}{4}) giờ = 0,25 phút.

b) (frac{7}{2}) m = 3,5m ;               (frac{3}{10}) km = 0,3km  ;                 (frac{2}{5}) kg = 0,4 kg.


Bài 4 trang 151 sgk toán 5 ôn tập về số thập phân (tiếp theo)

Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

a) 4,5 ;           4,23 ;            4,505 ;             4,203.

b) 72,1 ;          69,8 ;           71,2  ;              69,78.

Bài giải:

a) Kết quả là: 4,203 ;4,23 ;  4,5 ;  4,505 ;    

b) Kết quả là:  69,78 ; 69,8 ;  71,2  ;  72,1 ;        


Bài 5 trang 151 sgk toán 5 ôn tập

Tìm một số thập phân thích hợp để viết vào chỗ chấm, sao cho:

0,1

Bài giải:

0,1

0,10 <....>

Số vừa lớn hơn 0,10 vừa bé hơn 0,20 có thể là 0,11 ; 0,12 ; 0,13; ….0,19.

Ta chọn một số để điền vào chỗ chấm, chẳng hạn : 0,1

giaibaitap.me

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-5-trang-151-sgk-toan-5/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp