Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 53 Vở bài tập Toán 4 tập 2

0
105
Rate this post

Giải bài tập trang 53 bài luyện tập chung Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2. Câu 1: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống…

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

2. Tính:

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 53 Vở bài tập Toán 4 tập 2

a) ({4 over 3} + {1 over 3} + {1 over 5})            b) ({4 over 3} + {1 over 3} – {1 over 5})

c) ({1 over 2} times {1 over 3}:{1 over 4})              d) ({1 over 2}:{1 over 3}:{1 over 4})

3. Tính:

a) ({5 over 2} times {1 over 4} – {1 over 8})            b) ({5 over 2} + {1 over 4} times {1 over 8})

c) ({5 over 2}:{1 over 4} – {1 over 8})              d) ({5 over 2} + {1 over 4}:{1 over 8})

4. Người ta cho một vòi nước chảy vào bể chưa có nước. Lần thứ nhất chảy được ({2 over 5}) bể. Lần thứ hai chảy thêm ({1 over 3}) bể. Hỏi còn mấy phần của bể chưa có nước?

Bài giải

1.

2.

a) ({4 over 3} + {1 over 3} + {1 over 5} = {5 over 3} + {1 over 5} = {{25 + 3} over {15}} = {{28} over {15}})

 b) ({4 over 3} + {1 over 3} – {1 over 5} = {5 over 3} – {1 over 5} = {{25 – 3} over {15}} = {{22} over {15}})

c) ({1 over 2} times {1 over 3}:{1 over 4} = {1 over 6} times {4 over 1} = {2 over 3})

d) ({1 over 2}:{1 over 3}:{1 over 4} = {1 over 2} times {3 over 1} times {4 over 1} = 6)

3.

a) ({5 over 2} times {1 over 4} – {1 over 8} = {5 over 8} – {1 over 8} = {4 over 8} = {1 over 2})

b) ({5 over 2} + {1 over 4} times {1 over 8} = {5 over 2} + {1 over {32}} = {{80 + 1} over {32}} = {{81} over {32}})

c) ({5 over 2}:{1 over 4} – {1 over 8} = {5 over 2} times {4 over 1} – {1 over 8} = {{10} over 1} – {1 over 8} = {{80 – 1} over 8} = {{79} over 8})

d) ({5 over 2} + {1 over 4}:{1 over 8} = {5 over 2} + {1 over 4} times {8 over 1} = {5 over 2} + {2 over 1} = {{5 + 4} over 2} = {9 over 2})

4. Tóm tắt

Bài giải

Hai lần vòi nước chảy được  vào trong bể là:

({2 over 5} + {1 over 3} = {{11} over {15}}) (bể)

Số phần còn lại trong bể nước chưa chảy hết là:

(1 – {{11} over {15}} = {4 over {15}}) (bể)

Đáp số: ({4 over {15}}) bể.

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-trang-53-vo-bai-tap-toan-4-tap-2/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp