Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 153 SGK Toán 4

0
61
Rate this post

Giải bài tập trang 153 bài luyện tập chung SGK Toán 4. Câu 1 tính ? bài 2: Tính diện tích của một hình bình hành…

Bài 1: Tính

a) ({3 over 5} + {{11} over {20}})

b) ({5 over 8} – {4 over 9})

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 153 SGK Toán 4

c) ({9 over {16}} times {4 over 3})

d) ({4 over 7}:{8 over {11}})   

e) ({3 over 5} + {4 over 5}:{2 over 5})

Giải

a) ({3 over 5} + {{11} over {20}} = {{12} over {20}} + {{11} over {20}} = {{23} over {20}})

b) ({5 over 8} – {4 over 9} = {{45} over {72}} – {{32} over {72}} = {{13} over {72}})

c) ({9 over {16}} times {4 over 3} = {{9 times 4} over {16 times 3}} = {{36} over {48}} = {3 over 4})

d) ({4 over 7}:{8 over {11}} = {4 over 7} times {{11} over 8} = {{4 times 11} over {7 times 8}} = {{44} over {56}} = {{11} over {14}})

e) ({3 over 5} + {4 over 5}:{2 over 5} = {3 over 5} + {4 over 5} times {5 over 2} = {3 over 5} + {{20} over {10}} = {3 over 5} + {{10} over 5} = {{13} over 5})

Bài 2: Tính diện tích của một hình bình hành có độ dài đáy là 18cm, chiều cao bằng ({5 over 9}) độ dài đáy

Giải

Chiều cao hình bình hành bằng:

18  x ({5 over 9}) = 10 (cm)

Diện tích hình bình hành là:

18 x 10 = 180 cm

Bài 3: Một gian hàng có 63 đồ chơi gồm ô – tô và búp bê, số búp bê bằng ({2 over 5}) số ô tô. Hỏi gian hàng đó có bao nhiêu chiếc ô tô?

Giải

Theo sơ đồ, ta có tổng số phần bằng nhau là:

2 + 5 = 7 (phần)

Số búp bê ;à:

63 : 7 x 2 = 18 (búp bê)

Số ô tô là:

63 – 18 = 45 (ô tô)

Bài 4: Năm nay tuổi con ít hơn tuổi bố là 35 tuổi và bằng ({2 over 9}) tuổi. Hỏi năm nay con bao nhiêu tuổi?

Giải

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

9 – 2 = 7 (phần)

Năm nay  tuổi con là:

35 : 7 x 2 = 10 (tuổi)

Bài 5: Khoanh tròn vào chữ đặt trước hình thích hợp

Giải

Khoanh tròn vào chữ B

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-5-trang-153-sgk-toan-4/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp