Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 69 Vở bài tập Toán 5 tập 2

0
78
Rate this post

Giải bài tập trang 69 bài luyện tập chung Vở bài tập (VBT) Toán 5 tập 2. Câu 1: Một người đi bộ được 14,8km trong 3 giờ 20 phút. Tính vận tốc của người đi bộ với đơn vị đo là m/phút….

1. Một người đi bộ được 14,8km trong 3 giờ 20 phút. Tính vận tốc của người đi bộ với đơn vị đo là m/phút.

2. Một ô tô và xe máy khởi hành cùng một lúc từ hai đầu của một quãng đường và đi ngược chiều nhau, sau 2 giờ 15 phút ô tô và xe máy gặp nhau. Biết ô tô đi với vận tốc 54 km/giờ, xe máy đi với vận tốc 38 km/giờ. Tính quãng đường đó.

3. Một người đi bộ đi quãng đường AB trong 2 giờ 30 phút với vận tốc 4,2 km/giờ. Hỏi nếu người đó đi xe đạp với vận tốc bằng ({5 over 2}) vận tốc đi bộ thì sau bao nhiêu thời gian đi hết được quãng đường nói trên ?

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 69 Vở bài tập Toán 5 tập 2

4. Một ô tô đi từ thành phố A lúc 10 giờ 35 phút và đến thành phố B lúc 15 giờ 57 phút. Dọc đường lái xe nghỉ ăn trưa mất 1 giờ 22 phút. Biết rằng hai thành phố cách nhau 180km, tính vận tốc của ô tô.

Bài giải:

1.

Tóm tắt

Bài giải

3 giờ 20 phút = 200 phút

14,8km = 14800m

Vận tốc của người đi bộ là :

14800 : 200 = 74 (m/phút)

Đáp số : 74 m/phút

2.

Bài giải

Quãng đường ô tô đi trong 2 giờ 15 phút là :

54 ⨯ 2,25 = 121,5 (km)

Quãng đường xe máy đi trong 2 giờ 15 phút là :

38 ⨯ 2,25 = 85,5 (km)

Quãng đường ô tô và xe máy cùng đi là :

121,5 + 85,5 = 207 (km)

Đáp số : 207km

3.

Bài giải

2 giờ 30 phút = 2,5 giờ

Quãng đường AB là :

4,2 ⨯ 2,5 = 10,5 (km)

Vận tốc người đi xe đạp là :

 (4,2 times {5 over 2} = 10,5)(km/giờ)

Thời gian người đi xe đạp đi hết quãng đường AB :

10,5 : 10,5 = 1 (giờ)

Đáp số : 1 giờ

4.

Tóm tắt

Bài giải

Thời gian ô tô đi từ thành phố A đến thành phố B là :

15 giờ 57 phút – 10 giờ 35 phút = 5 giờ 22 phút

Thời gian thực mà ô tô đi từ thành phố A đến thành phố B là :

5 giờ 22 phút – 1 giờ 22 phút = 4 giờ

Vận tốc của ô tô là :

180 : 4 = 45 (km/giờ)

Đáp số : 45 km/giờ 

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-trang-69-vo-bai-tap-toan-5-tap-2/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp