Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 149 SGK Toán 5

0
94
Rate this post

Giải bài tập trang 149 bài ôn tập về phân số (tiếp theo) SGK Toán 5. Câu 1: Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng…

Bài 1 trang 149 sgk toán 5

Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 149 SGK Toán 5

Phân số chỉ phần đã tô màu của băng giấy là:

A.                   B.                      C.                     D.            

Bài giải:

Khoanh vào chữ D.


Bài 2 trang 149 sgk toán 5

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Có 20 viên bi, trong đó có 3 viên bi nâu, 4 viên bi xanh , 5 viên bi đỏ, 8 viên bi vàng. Như vậy, (frac{1}{4}) số viên bi có màu:

A. Nâu             B. Đỏ                 C.Xanh                D.Vàng

Bài giải:

Khoanh vào chữ B.


Bài 3 trang 150 sgk toán 5

Tìm các phân số bằng nhau trong các phân số sau:

(frac{3}{5});                  (frac{5}{8});            (frac{15}{25});            (frac{9}{15});           (frac{20}{32});        (frac{21}{35}).

Bài giải:

Ta có:

(frac{15}{25}) = (frac{15:5}{25:5}) = (frac{3}{5})   ;

(frac{20}{32}) = (frac{20:4}{32:4}) = (frac{5}{8})   ;

 (frac{9}{15}) = (frac{9:3}{15:3}) = (frac{3}{5})   ;

 (frac{21}{35}) = (frac{21:7}{35:7})  =  (frac{3}{5})  ;

Vậy (frac{3}{5}) = (frac{15}{25}) = (frac{9}{15}) = (frac{21}{35}).

(frac{5}{8}) = (frac{20}{32})   ;


Bài 4 trang 150 sgk toán 5

So sánh các phân số:

a) (frac{3}{7}) và (frac{2}{5})

b) (frac{5}{9}) và (frac{5}{9})

 

c) (frac{8}{7}) và (frac{7}{8})

 

Bài giải:

a) Ta có: (frac{3}{7})  = (frac{3.5}{7.5}) = (frac{15}{35});

 

(frac{2}{5}) = (frac{2.7}{5.7}) = (frac{14}{35});

Vì (frac{15}{35}) > (frac{14}{35}) nên  (frac{3}{7}) > (frac{2}{5})


b) Ta có (frac{5}{9}) (frac{5}{8})

 

c)  (frac{8}{7}) = (frac{8.8}{7.8}) = (frac{64}{56});

 

(frac{7}{8}) = (frac{7.7}{8.7}) = (frac{49}{56});

 

Vì (frac{64}{56}) > (frac{49}{56}) nên  (frac{8}{7})  1 ;  (frac{7}{8}) 

Bài 5 trang 150 sgk toán 5

a) Viết các phân số (frac{6}{11}) ; (frac{23}{33}) ; (frac{2}{3}) theo thứ tự từ bé đến lớn.

b) Viết các phân số (frac{8}{9}) ; (frac{8}{11}) ; (frac{9}{8}) theo thứ tự từ lớn đến bé.

Bài giải:

a) Quy đồng mẫu số các phân số. MSC là 33.

Ta có: (frac{6}{11}) = (frac{6.3}{11.3}) = (frac{18}{33}) ; 

(frac{2}{3}) = (frac{2.11}{3.11}) = (frac{22}{33}) giữ nguyên phân số (frac{23}{33}).

Vì (frac{18}{33}) 

b) Vì  (frac{9}{8}) > (frac{8}{9}) ; (frac{8}{9}) > (frac{8}{11}) nên viết các phân số theo thứ tự từ lớn đến bé như sau: (frac{9}{8}) ;  (frac{8}{9})  ; (frac{8}{11}) hoặc  (frac{9}{8}) >  (frac{8}{9}) > (frac{8}{11}).

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-5-trang-149-sgk-toan-5/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp